ลำดับ ภาพศูนย์บริการ ชื่อศูนย์บริการ ซ่อม/ชิ้น สร้างอาชีพ พัฒนา จัดการข้อมูล
เทศบาลตำบลปากนคร
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
483 0 0
ศูนย์บ้านหน้าสตน
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
167 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
163 0 0
ศูนย์ อบต.เกาะเพ็ชร
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
154 0 0
ศูนย์เขาพังไกร
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
149 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
145 0 0
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงเสนาท
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
121 0 0
ศูนย์วัดพระอานนท์
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
118 0 0
เทศบาลตำบลแม่กุ
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
102 0 0
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัยจากพายุโซนร้อน​
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
98 0 0
อบต.เขาพระบาท
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
95 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลบึงเนียม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
95 0 0
ศูนย์วัดหนองแตน
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
93 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
88 5 1
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อน
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
87 0 0
องค์การบริหารเปลี่ยน
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
80 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลนาซาว
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
52 0 0
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อน
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
49 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด หมู่ 7
วิทยาลัยเทคนิคสิชล
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
41 0 0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
33 0 0
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อน
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
29 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญ
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลภูดิน
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง
วิทยาลัยการอาชีพสตึก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลปาเสมัส
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์โครงการหลวงปางอุ๋ง
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ ตำบลร่วมจิต
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลแม่นะ
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ที่ 2
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บ้านบ่อแก้ว ตำบล ไทรย้อย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ตำบลบ้านกลาง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ตำบลบางเจ้าฉ่า
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลชะมาย
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ตำบลท่าตูม
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้าง อบต.เยี่ยมเยือนประชาชน

รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลบางพระ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลอำเภอไชยปราการ
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะโนรา
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
โรงเรียนท่านครญานวโรภาสอุทิศ
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์วัดน้ำใส
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการตำบลเขาจ้าว
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลเกาะคา
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อม สร้าง เพื่อชุมชนตำบลหนองบ่อ
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลละลาย
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเทศบาลตำบลหนองลาด
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว บ้านบ้านหัวช้าง หมู่ 3
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ชุมชนหมู่บ้านหนองไม้หนองไม้แก่น ตำบล ปากตะโก
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลกุดสิม
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลมะขาม
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลเมืองมาบตาพุด
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์การท่องเที่ยวบ้านถ้ำผึ้ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง
วิทยาลัยการอาชีพนาแก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ชุมชนทรัพย์บุญชัย
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลอำเภอแม่อาย
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
โรงเรียนบ้านวังพระจันทร์
วิทยาลัยเทคนิคสตูล
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลหนองขาว
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลเมืองปากพูน
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การส่วนบริหารตำบลลาดใหญ่
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว บ้านขามเรียน หมู่ 5
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ศูนย์ที่ 2
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ตำบล สบป้าด
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลหนองบัว ตำบลหนองบัว
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ตำบลโคกมั่งงอย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลกระแจะ ณ โรงเรียนวัดหนองแหวน
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศาลาหมู่ที่ 7 บ้านห้วยน้ำใส ตำบลบ้านนา
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลบ้านสาง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมเพื่อชุมชน ซ่อมมุ้งลวด/ซ่อมเครื่องหนัง/ซ่อมเบาะรถจักรยานยนต์/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center เกาะพยาม
วิทยาลัยเทคนิคระนอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง
วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลหนองบัว
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ศูนย์ที่ 1
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ชุมชนท่าเตียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลบ้านนา
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ทุ่งหว้า
วิทยาลัยการอาชีพละงู
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลบ้านกลาง
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลป่าตึง
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ fix it center เทศบาลตำบลจำปาขัน
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์สังเม็ก
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลตุยง
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการ อบต.เจดีย์ชัย
วิทยาลัยการอาชีพปัว
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์โรงเรียนท่าตะคร้อ
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลลำห้วยหลัว
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ อบต.เบิก"พร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
Fix it Center เทศบาลตำบลเทพนคร
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
โรงเรียนปอแดงวิทยา
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
อบต.สันกำแพง
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลสามโก้
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลบางเสาธง
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ชุมชนซอยสถาพร
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
อาชีวะบริการ ตำบล ทำนบ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร)
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลป่างิ้ว
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
อบต.หนองปากโลง
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลโคกสูง ตำบลโคกสูง
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการเทศบาลตำบลห้วยหม้าย
วิทยาลัยการอาชีพสอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ชุมชขวัดราษฎร์โพธิ์ทอง
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลฝาละมี
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลท่าบุญมี
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์วัดศรีดอนชัย
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ ตำบลกุดดินจี่
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลหนองบัว
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการเขตบางพลัด 3 ชุมชน
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ อบต.แม่เลย์
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลนครระยอง
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บ้านนาพู่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาคำ
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์
วิทยาลัยเทคนิคสตูล
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้ง
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ชุมชนช้างกลาง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลวังธง
วิทยาลัยเทคนิคแพร่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมน์
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนบ้านแม่ข้าวต้ม บ้านป่าบงและบ้านสันถนน
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลเมืองพิจิตร
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ชุมชนหลังโรงกรองน้ำ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ตำบลท่าข้าม
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ อบต.นาทับไฮ
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
อบต.หนองแดง ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ศาลาเอนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอกาบัง ตำบลกาบัง
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ตำบลหนองบัวดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลบางผึ้ง
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ตำบลหนองแก้ว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเทศบาลตำบลแม่ลานนา
วิทยาลัยการอาชีพลอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ชุมชนรามอินทราเนรมิต
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลคำผง หมู่ 1 ถนนหลวงสาย 2262 ตำบลคำผง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศุนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ตำบลกุดแห่
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโพแตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลกลางหมื่น
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลปรังเผล
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
หมู่บ้านพูน
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านงิ้ว
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลหนองเรือ
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ อบต.บ้านจั่น
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ตำบลหนองบัว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก ตำบลเกาะเพชร หมู่ที่.8 บ้านเนินหนองหงส์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ชุมชนหน้าเมือง ตำบลหน้าเมือง
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ชุมชนบ้านมะม่วงขาว
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลเมืองมาบตาพุด
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ศูนย์ถาวรวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอยู่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
สวนป่าอุปถัมภ์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลภูปอ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ ตำบลสารภี
วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์วัดวังก์วิเวการาม
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ชุมชนเจริญพัฒนา
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองแพ ม.6 ต.เนินทราย
วิทยาลัยเทคนิคตราด
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลเขาย้อย
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลแม่คำมี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ที่ 1 วัดราชวันทนาราม วัดวังจั่น และวัดสิงห์คูยาง
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บ้านแพะหนองบ่อ ตำบลเด่นชัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (ศูนย์ที่ 3 บ้านดอนวัว,บ้านเพ็ก)
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ชุมชนหมู่บ้านเบญจรงค์
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลพอกน้อย
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ อบต.แก้งไก่
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลอำเภอไชยปราการ
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบานา
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการตำบลหนองตาแต้ม
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลศาลา
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อม สร้าง เพื่อชุมชนตำบลบางเลน
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลพราน
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนบ้านหนองบัวสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ บ้านกู่ หมู่ 1
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์สร้างอาชีพเพื่อชุมชน(การทำผ้ามัดย้อม)
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลไทรโยค
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลทากาศ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างบำรุงจักรยานภายใต้กิจกรรมปั่นจักรยาน
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลปงยางคก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ชุมชนบางหญ้าแพรก
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
อบต.แม่คะ
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลอ่างคีรี
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสาร
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาน
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลป่าสัก
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลเชียงเพ็ง
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลไทรโยค (บ้านแม่น้ำน้อย)
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ริมกก
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลท่ากระดาน
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง
วิทยาลัยการอาชีพสตึก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลแหลมสิงห์ ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ตำบลสามสวน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ชุมชนหลังวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ตำบลกุดน้ำใส
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ตำบลละหาล อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ชุมชนรวมน้ำใจ
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
อาชีวะบริการ ตำบล วัดขนุน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร)
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center บ้านหินช้าง
วิทยาลัยเทคนิคระนอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
โรงเรียนบ้านตันหยงโป
วิทยาลัยเทคนิคสตูล
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลท่าน้ำอ้อย
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์โรงเรียนบ้านเขาดิน ( แสงสว่างวิทยา )
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บ้านท่าศิลา
วิทยาลัยการอาชีพละงู
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ บ้านแม่สาด หมู่ที่ 4
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลบางกะดี
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อง
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ อบต.นิคมลำนารายณ์
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์อพยพช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 1 0
ศูนย์เทศบาลตำบลคอแลน
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาหงาย
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ชุมชนหนองใหญ่
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ อบต.พุสวรรค์
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรง
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง
วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลละมอ
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ที่ว่าการอำเภอแหลมงอบ
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลนาทวี
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
อาชีวะช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และผลกระทบจากพายุ ปาบึก
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ตำบลหนองกะท้าว
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์อำเภอพนมทวน
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตีนนก
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลรูสะมีแล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการชุมชนวังโสม ถนนรามคำแหง (สุขาภิบาล3) แขวงหัวหมาก
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลเกาะแต้ว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลกุดน้ำใส ตำบลกุดน้ำใส
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า
วิทยาลัยการอาชีพแกลง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน
วิทยาลัยการอาชีพสอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
อบต.หนองกระทุ่ม
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลเกาะจันทร์
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
อบต.แม่ทา
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บ้านพังปริง
วิทยาลัยเทคนิคสิชล
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ ตำบลโนนทัน
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลเขางู
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งเปือย
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลรัตภูมิ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลอำเภอบัวเชด
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลห้วยยาง
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลแควใหญ่
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลโคกล่าม
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลสวนหลวง
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ตำบลแม่ลอย ศาลาสนามสอบธรรมะหมู่บ้านเกี๋ยงกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ลอย
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
สำนักงานเทศบาลตำบลบางเมือง
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
1 ศูนย์ อบต.ปกาสัย 2 ศูนย์ อบต.อ่าวนาง 3.ศูนย์ อบต.ทรายขาว
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนวัดสัตหีบ
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
วิทยาลัยการอาชีพลอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลพ้อแดง
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลศรีค้ำ
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลหัวทะเล
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลด่านช้าง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ดอนไฟ-หัวเสือ
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ตำบลเกาะสุกร
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลพระซอง
วิทยาลัยการอาชีพนาแก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ตำบลท่าดอกแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลป่าป้อง
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลบางวัว
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโซนร้อน
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งพยอม
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ชุมชนหมู่บ้านรินทร์ทอง
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบุ่ง
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการรังนก
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ตำบลสวาท
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ลานกิจกรรมหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากน้อย
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์อบต.วังทอง
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปิ๊ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ตำบลย่านยาว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลบ้านพร้าว
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลบ้านยาง
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลพลวงสองนาง
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจีน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลโพธิ์วงศ์
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนบ้านนาขาม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ บ้านธาตุ หมู่ 1 ตำบลธาตุ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ที่ 1 บ้านตะครองงาม หมู่ 7
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
บ้านเขาหินซ้อน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกล้วย
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสุไหงปาดี
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ชมชนห้วยโป่งใน-สะพานน้ำท่วม
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลนครขอนแก่น
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการ อบต. ประชาพัฒนา วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการซ่อมสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ บ้านหนองจิก หมู่ 7
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์วัดวังตะคร้อ ตำบลเมืองเก่า
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลราชกรูด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บันนังสตา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
บ้านพงษ์ศักดิ์
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการเทศบาลตำบลดอนทราย
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์วัดท่างอย
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการตำบลปากน้ำปราณ
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ ตำบลป่าเซ่า
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ตำบลผือฮี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเพรางาย
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 6 บ้านหนองเตาดำ ตำบลบ้านเลือก
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand )
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลสวนดอกไม้
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าประดู่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
อบต.แม่คะ
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ชุมชนวานิชสัมพันธ์ ณ ศาลเจ้าฮ้อนหว่อนกุง (ศาลเจ้าโรงเกือก)
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ชุมชนวัดเทพธิดาราม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บ้านโนนค้อ
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว บ้านโคกเลื่อน หมู่ 8
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลซาง
วิทยาลัยการอาชีพเซกา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโจด (บ้านไกรเกรียง)
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลคำสร้างเที่ยง
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลวิศิษฐ์
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลนาคู
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
วิทยาลัยการอาชีพสตึก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ตำบลตลาด
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลปะตง
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลโนนดินแดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลอำเภอแม่อาย
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
บ้านหัวฝาย องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศาลาหมู่ที่ 4 ตำบลทรัพย์ทวี
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center บ้านทรายแดง
วิทยาลัยเทคนิคระนอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การส่วนบริหารตำบลบ้านปรก
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ตำบลบ้านขวาง
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลวังหิน
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบด่านเกวียน
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ตำบล แม่เมาะ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ บ้านป่ายาง หมู่ที่ 2
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ตำบลดอนหัน
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ อบต.ศิลาทิพย์
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประเวศ
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสโน
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลงิม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาวา
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์พัฒนานวัฒกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
สำนักงานเทศบาลตำบลปราสาท
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลเชิงเนิน
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริการบริหารส่วนตำบลสะตอ
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
อบต.คลองศก
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์โรงเรียนวัดบ้านพริก
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนตำบลห้วยใหญ่
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลนาโหนด
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลนครรังสิต
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลป่าซาง
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์กุดตาเพชร
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลอุดมธัญญา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริส่วนตำบลบ้านลาน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์หนองฮาง
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการ อบต.แงง
วิทยาลัยการอาชีพปัว
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์วัดเวียงคอย ตำบลไร่ส้ม
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บ้านตะโกล่าง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ดอนใหญ่
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศุนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลทับยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
อบต.เทพเสด็จ
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลหลักเขต
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริการส่วนตำบลสองห้อง
วิทยาลัยการอาชีพฟากท่า
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
อาชีวะบริการ ตำบล จะทิ้งพระ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร)
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลสระยายโสม
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ูศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์อบต.บ้านเจียง
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลราชธานี ตำบลราชธานี
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเข่าย่า
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บ้านบึง
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ (วัดท่าพระเจริญพรต)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์อบต.เจาทอง
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ตำบลเทพคีรี
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลคำก้าว
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์สำนักงานเทศบาลตำบลวังหงส์
วิทยาลัยเทคนิคแพร่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ อบต.วังซ่าน
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลทับทัน
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บ้านหนองนาคำ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลคำใหญ่
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลโคกภู
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลห้วยลาน
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม
วิทยาลัยเทคนิคแพร่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลวังสมบูรณ์
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนโคกย่าง
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลเมืองบ้านสวน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ อบต.ทุ่งหลวง
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไก่
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์หมู่บ้านหนองกะจะ
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลบ้านแม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชวน
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ตำบลหนองอึ่ง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
วิทยาลัยการอาชีพลอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ชุมชนหมู่บ้านธรากร
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ที่ 2 บ้านหนองพะยอม หมู่ 4
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
เทศบาลตำบลฝายกวาง
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
อาคารอเนกประสงค์วัดพิกุลทอง
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ตำบลท่าพระ
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ชุมชนมาบข่า-สำนักอ้ายงอน
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลบ้านทุ่ม
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลยางคราม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลเถินบุรี
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์บริการซ่อมสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อดาน
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ บ้านโคกม่วง หมู่ 8
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ชุมชนหินลาด ตำบลอ่างทอง
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลป่าแฝก
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
โรงเรียนดงประคำพิทยาคม หมู่ที่ 6 ต.ดงประคำ
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสะแก
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ท่าสาป ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสาป
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
บ้านส่องตาเเล
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0