ข้อมูลไฟล์เอกสาร

ไฟล์เอกสารต่าง ๆ

คำสั่งระดับจังหวัด
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยการอาชีพไชยา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

คำสั่งจังหวัด
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

คำสั่งระดับจังหวัด
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน

คำสั่งระดับจังหวัด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

คำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

คำสั่งจังหวัด
วิทยาลัยเทคนิคน่าน

คำสั่งจังหวัด
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง

คำสั่ง
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

คำสั่งจังหวัด
วิทยาลัยเทคนิคน่าน

คำสั่งจังหวัด
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

คำสั่งระดับจังหวัด
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

คำสั่งระดับจังหวัดกาญจนบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

คำสั่งระดับจังหวัด
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี

คำสั่งระดับจังหวัด
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

คำสั่งจังหวัดราชบุรี
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

คำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

คำสั่งระดับจังหวัด
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2

คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

คำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

คำสั่งระดับจังหวัด
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

คำสั่งระดับจังหวัด
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน Fix it center
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง

คำสั่งระดับจังหวัด
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

คำสั่งระดับจังหวัด
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

คำสั่ง
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

คำสั่ง
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

คำสั่ง
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

คำสั่งจังหวัด
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

คำสั่งระดับจังหวัด
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

คำสั่งจังหวัด
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

คำสั่งจังหวัด
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒

คำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2562
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

คำสั่ง โครงการ Fix it Center แบบถาวร
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

คำสั่งระดับจังหวัด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

คำสั่งระดับจัวหวัดกาญจนบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

คำสั่งจังหวัด
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

คำสั่ง
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

คำสั่ง
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

คำสั่งจังหวัด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

คำสั่งระดับจังหวัด
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

คำสั่ง
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน