ข้อมูลไฟล์เอกสาร

ไฟล์เอกสารต่าง ๆ

คำสั่งระดับอำเภอ
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี

คำสั่งอำเภอราชสาส์น
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม

คำสั่งอำเภอปักธงชัย
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

คำสั่งอำเภอ
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

คำสั่งระดับอำเภอ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก

คำสั่งอำเภอเมือง
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร

คำสั่ง ระดับอำเภอ
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

คำสั่ง Fix It Center
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ

คำสั่งปฏิบัติงานระดับอำเภอบ้านแพ้ว
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

คำสั่งปฏิบัติงานระดับอำเภอ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

คำสั่งระดับอำเภอ
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

คำสั่งอำเภอไชยา
วิทยาลัยการอาชีพไชยา

คำสั่งระดับอำเภอ
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

คำสั่งอำเภอพยุหะคีรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

คำสั่งอำเภอ
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

คำสั่งระดับอำเภอ
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน

คำสั่งอำเภอแม่วงก์
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

คำสั่งระดับอำเภอ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

คำสั่งอำเภอท่ามะกา
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

คำสั่งอำเภอ
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

คำสั่งระดับอำเภอ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน

คำสั่งระดับอำเภอ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

คำสั่งประเมินศูนย์ฯ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

คำสั่งดำเนินงานพัฒนารูปแบบและยกระดับฯ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

คำสั่งดำเนินงานพัฒนารูปแบบและยกระดับฯ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

คำสั่ง ระดับอำเภอ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน

คำสั่งระดับอำเภอ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

คำสั่งระดับ อำเภอ
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

คำสั่งระดับอำเภอ
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

คำสั่งอำเภอแก้งคร้อ
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

คำสั่ง
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

แต่งตั้งคณะกรรมการ
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

คำสั่งระดับอำเภอไทรโยค
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

คำสั่งระดับอำเภอ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

คำสั่งอำเภอ
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

คำสั่งระดับอำเภอ
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี

คำสั่งอำเภอ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

คำสั่งอำเภอกระนวน
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
วิทยาลัยการอาชีพลอง

คำสั่งระดับอำเภอ
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

คำสั่งแต่งคณะกรรมการดำเนิน Fix it center
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

คำสั่งอำเภอโพธิ์ไทร
วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

คำสั่งระดับอำเภอ
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2

คำสังอำเภอสังขละบุรี
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

คำสั่งอำเภอ
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

คำสั่งอำเภอนาโยง
วิทยาลัยเทคนิคตรัง

คำสั่งระดับอำเภอ
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

คำสั่งอำเภอท่าม่วง
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

คำสั่ง ระดับอำเภอ
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร

คำสั่ง_ระดับเขต
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

คำสั่งอำเภออุบลรัตน์ Fix it center
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง

คำสั่งปฏิบัติงานระดับอำเภอ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

คำสั่งระดับอำเภอ
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

คำสั่งระดับอำเภอ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

คำสั่งระดับอำเภอ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

คำสั่งระดับอำเภอ
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

คำสั่งอำเภอ
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์

คำสั่งระดับอำเภอ
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

คำสั่งระดับอำเภอ
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี

คำสั่งระดับอำเภอ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี

คำสั่งอำเภอ
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

คำสั่ง
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

คำสั่งอำเภอ
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

คำสั่งอำเภอ
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

คำสั่งระดับอำเภอ
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

คำสั่ง
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี

คำสั่งระดับอำเภอ
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม

คำสั่งระดับอำเภอ
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

คำสั่งระดับอำเภอ
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

คำสั่งระดับอำเภอ
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

คำสั่ง Fixit center ระดับอำเภอ
วิทยาลัยการอาชีพเถิน

คำสั่งการปฎิบัติงานระดับอำเภอ
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง

คำสั่ง ระดับอำเภอ
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

คำสั่งอำเภอ
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

คำสั่งอำเภอ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒

คำสั่งระดับอำเภอ
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร

คำสั่งระดับอำเภอ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

คำสั่งระดับอำเภอ
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

คำสั่งระดับอำเภอ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

คำสั่งระดับอำเภอ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

คำสั่งระดับอำเภอ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ Fix it center (อำเภอ)
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

คำสั่ง อบต.สนามชัย
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส

คำสั่งอำเภอ
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

คำสั่ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี

คำสั่งอำเภอบ้านหมอ
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

คำสั่งอำเภอพิชัย ที่ 117/2562 ลว.18 มี.ค.62
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

คำสั่ง
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

คำสั่งอำเภอ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

คำสั่งอำเภอเมืองอุดรธานี
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

คำสั่งระดับอำเภอ
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

คำสั่งอำเภอแม่จริม
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

คำสั่งอำเภอ วิทยาลัยการอาชีพเบตง
วิทยาลัยการอาชีพเบตง

คำสั่งระดับอำเภอ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

คำสั่งระดับอำเภอ
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

คำสั่ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

คำสั่ง อำเภอเขาพนม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก

คำสั่ง อำเภอเขาพนม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

คำสั่งอำเภอ
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

คำสั่ง อำเภอเขาพนม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่