ข้อมูลไฟล์เอกสาร

ไฟล์เอกสารต่าง ๆ

ประชุม ระดับจังหวัด
วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประชุม ระดับจังหวัด
วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประชุม ระดับจังหวัด
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2

คำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

หนังสือเชิญประชุม
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

ประชุมจังหวัด
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

คำสั่ง จังหวัด
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

รายงานการประชุม
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า

ประชุมระดับจังหวัด
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

คำสั่้ง อศจ.ชุมพร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

เชิญประชุม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

ภาพการประชุมระดับจังหวัด
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ขอเรียนเชิญประชุม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี