ข้อมูลไฟล์เอกสาร

ไฟล์เอกสารต่าง ๆ

เอกสารเชิญประชุม
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

เอกสารสรุปผลการประชุม
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

ประชุมระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

หนังสือเชิญประชุม
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก

หนังสือรายงานยการประชุม
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก

บันทึกขออนุญาตประชุมระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

เชิญประชุมระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

โครงการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

รายงานการประชุม
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

คำสั่งไปราชการ
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

ประชุม Fix it center ครั้งที่ 2/2561
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประชุม Fix it center ครั้งที่ 3/2561
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประชุม Fix it center ครั้งที่ 1/2561
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รายงานการประชุม
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

รายงานการประชุม
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

ประชุม ระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน

บันทึก รายงานการประชุม
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

ประชุม ระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน

คำสั่งระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง

คำสั่ง ระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน

บันทึกเชิญประชุมคณะปฏิบัติงาน Fix it center 62
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

รายงานการประชุมระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

ประชุมระดับวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

รายงานการประชุม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

รายงานการประชุม
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

รายงานการประชุม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

บันทึกเชิญประชุม
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

ขอเชิญประชุม
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

บันทึกข้อความขออนุญาตเชิญประชุม
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์

ขออนุญาตประชุมโครงการฯ
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

สรุปรายงานการประชุม ระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

รายงานการประชุม
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

บันทึกเชิญประชุม
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

ประชุมเตรียมความพร้อม
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

ทีมซ่อม-บันทึกข้อความขอเชิญประชุม
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

ประชุม ระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2

การประชุมระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

ประชุมระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

เชิญประชุม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

คำสั่งแต่งตั้งคณะดำเนินงานโครงการฯ
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

ประชุมระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รายงานการประชุม
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

ประชุม ระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร

รายงานการประชุม
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

หนังสือเชิญประชุมระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช

ประชุมวางแผนดำเนินงาน
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

รายงานการประชุม
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์

รายงานผลการประชุม
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

ขออนุญาตเชิญประชุมคณะดำเนินงาน
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

รายงานการประชุม
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

รายงานผลการประชุม
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

หนังสือเชิญประชุม ระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม

สรุปรายงานการประชุม
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง

รายงานประชุม
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง

ระเบียบการประชุม
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง

แบบสรุปการตรวจเยี่ยมและประเมิน
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง

รายงานการประชุม
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง

ประชุม ระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

หนังสือเชิญประชุม
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

รายงานการประชุมระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

รายงานการประชุม
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า

ขออนุญาตเชิญประชุม
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า

ประชุมระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

รายงานการประชุมระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

บันทึกข้อความขอเชิญประชุม
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา

ประชุมเตรียมความพร้อม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

เอกสารการประชุม
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

วาระการประชุม
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

ประชุม
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

ประชุม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

การประชุมระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

การประชุมระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ขอเรียนเชิญประชุม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี

เชิญประชุม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

เชิญประชุม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ประชุม
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

วาระการประชุม
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

บันทึกขอเชิญประชุม
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

ประชุม
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก

สรุปรายงานการประชุม
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก

บันทึกข้อความ ขอเชิญประชุม
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

เชิญประชุม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

รายงานการประชุม
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

เชิญประชุม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่