ส่งออก excel
สรุปผลการดำเนินงาน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโซนร้อน ปาบึก
ทีมงานบริการซ่อม จำนวน
ครูอาจารย์ 321 คน
นักเรียนนักศึกษา 617 คน
ชุมชน 17 คน
เจ้าหน้าที่ 73 คน
ฝ่ายบริหาร 44 คน
รวมทั้งหมด 1,071 คน
ประชาชนรับบริการ 20,889 คน
จำนวนที่บริการ 21,386 รายการ
รายการอุปกรณ์ที่ซ่อม รายการ
ยานพาหนะ
  รถจักรยานยนต์ 7,720
  รถจักรยาน 52
  รถยนต์/รถกระบะ 15
  ยานพาหนะอื่น ๆ 5
  รถอีแต๋น 1
บริการอาหาร
  บริการอาหาร 6,791
ยารักษาโรคเบื้องต้น
   0
ขัดล้างเครื่องประดับอัญมณี
  ขัดล้างเครื่องประดับอัญมณี 452
ซ่อมแซ่มบ้าน
  ซ่อมแซ่มบ้าน 106
เครื่องมือประกอบอาชีพ
  เครื่องตัดหญ้า 103
  เครื่องจักรกลอื่น ๆ 84
  เครื่องสูบน้ำ/เครื่องเติมอากาศในน้ำ 62
  เครื่องเบนซินเล็ก/เครื่องยนต์เล็ก 25
  เครื่องปั่นไฟ 9
  เครื่องพ่นยา/พ่นปุ่ย 7
เครื่องใช้ไฟฟ้า/เครื่องใช้ในครัวเรือน
  พัดลม 1,470
  เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ 868
  โทรทัศน์ 823
  เครื่องซักผ้า 620
  หม้อหุงข้าว 421
  เตารีด 328
  ตู้เย็น 277
  เครื่องเสียง/วิทยุ เทป/CD/VCD/DVD 264
  กาต้มน้ำ/กระทะไฟฟ้า 241
  ตู้อบ/เตาอบไฟฟ้า 150
  โทรศัพท์ 114
  เครื่องคอมพิวเตอร์ 25
  งานเชื่อม 1
  ประปา 1
สิ่งของประเภทอื่น ๆ
  สิ่งของประเภทอื่น ๆ 351
รวมทั้งหมด 21,386


ศูนย์บริการ ที่ออกซ่อมบริการ
ที่ ศูนย์บริการ สถานศึกษา
1 เทศบาลตำบลปากนคร[ส่วนกลาง] วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
2 ศูนย์วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช[ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
3 ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อน [ส่วนกลาง] วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
4 อบต.เขาพระบาท [ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยการอาชีพละงู
5 วัดไทยมังคลาราม (วัดโก้งโค้ง)[ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยเทคนิคตรัง
6 องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ เลขที่ 110/1 หมู่ที่ 6 ตำบลนาไม้ไผ่[ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยการอาชีพไชยา
7 ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า[ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
8 ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อน [ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
9 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร[ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
10 เทศบาลตำบลที่วัง[ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
11 ศูนย์โรงเรียนบ้านดอนโรงมิตรภาพ 196[ส่วนกลาง] วิทยาลัยเทคนิคสตูล
12 วัดไทยมังคลาราม (วัดโก้งโค้ง[ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
13 วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโซนร้อน [ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
14 ศูนย์บริการเทศบาลตำบลทางพูน[ส่วนกลาง] วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
15 ศูนย์อาชีวะช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และผลกระทบที่เกิดจากพายุโซนร้อน[ส่วนกลาง] วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
16 ศูนย์บริการซ่อมสร้างช่วยภัยพิบัติปาบึก อ.สทิงพระ[ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
17 อาชีวะอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัย "ปาบึก" ณ วัดพังยอม[ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว
18 วัดทะเล[ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
19 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท[ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
20 เทศบาลตำบลชะมาย[ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
21 ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก [ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
22 ศูนย์วัดหนองแตน[ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
23 อบต.ท่าศาลา[ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
24 ศูนย์ชุมชนบ้านมะม่วงขาว[ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
25 ศูนย์วัดพระอานนท์[ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
26 ช่วยภัยพิบัติ ต.เกาะเพชร [ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร)
27 ตำบลวิสัยใต้[ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
28 อาชีวช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิิบัติ และผลกระทบที่เกิดจากพายุโซนร้อน "ปาบึก"[ส่วนกลาง] วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
29 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี[ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
30 ศูนย์วัดแดง[ส่วนกลาง] วิทยาลัยเทคนิคสตูล
31 ศูนย์บ้านหน้าสตน[ส่วนกลาง] วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
32 ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก[ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
33 อาชีวช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและผลการะทบที่เกิดจากพายุโซนร้อน[ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยเทคนิคถลาง
34 องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร[ส่วนกลาง] วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
35 วัดสุเทพธาราม ม.1 ต.แหลมตะลุมพุก [ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยเทคนิคยะลา
36 ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากพายุโซนร้อน [ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส
37 ณ ศูนย์วัดมะม่วงตลอด หมู่ที่ ๗ ตำบลนาสาร อำพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช[ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยเทคนิคพังงา
38 ชุมชนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึกในจังหวัดนครศรีธรรมราช[ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
39 อาชีวะช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และผลกระทบจากพายุ ปาบึก [ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
40 โรงเรียนบัดรุลมุอ์มีนีน หมู่ที่ 4 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก[ส่วนกลาง] วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
41 ศาลาประจำหมู่บ้านม.7 ต.บ้านเพิง [ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
42 วัดบางบ่อ ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง[ส่วนกลาง] วิทยาลัยการอาชีพรามัน
43 ศูนย์บริการซ่อมสร้างช่วยภัยพิบัติปาบึก อ.สทิงพระ[ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
44 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ แหลมตะลุมพุก[ส่วนกลาง] วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
45 เทศบาลเมืองปากพูน[ส่วนกลาง] วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
46 ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก (PABUK)[ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
47 " วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง" ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก [ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
48 ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด หมู่ 7[ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยเทคนิคสิชล
49 บ้านพังปริง[ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยเทคนิคสิชล
50 ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด[ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
51 ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว[ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
52 ศูนย์อพยพช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อน [ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
53 ศูนย์บริการซ่อมสร้างช่วยภัยพิบัติปาบึก ต.ชุมพล อ.สทิงพระ[ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
54 มัสยิดศอลาฮุดดีน (บ้านลุ่ม)[ส่วนกลาง] วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี
55 ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก ตำบลเกาะเพชร หมู่ที่.8 บ้านเนินหนองหงส์[ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
56 วัดสุเทพธาราม[ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
57 หมู่ที่ 8 บ้านเนินหนองหงส์ ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช[ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
58 องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา[ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
59 ศูนย์ อบต.เกาะเพชร[ส่วนกลาง] วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
60 ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัยจากพายุโซนร้อน​ วิทยาลัยการอาชีพเบตง[ส่วนกลาง] วิทยาลัยการอาชีพเบตง
61 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้ "พายุปาบึก" จังหวัดนครศรีธรรมราช[ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยเทคนิคระนอง
62 องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน[ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
63 ศูนย์ชุมชนช้างกลาง[ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
64 หมู่ที่ 2,3 ตำบลกันตังใต้และหมู่ที่ 2,7 ตำบลบางเป้า[ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
65 Fix it center ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม[ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
66 ศูนย์เขาพังไกร[ส่วนกลาง] วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
67 ศูนย์ชุมชนนาแว[ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
68 ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อน[ส่วนภูมิภาค] วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี