สรุปผลการดำเนินงาน

แสดงข้อมูลศูนย์บริการ

ลำดับที่ ชื่อศูนย์ สถานศึกษา พิมพ์ ผลการดำเนินงาน วันที่ออกบริการ
1
ชุมชนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึกในจังหวัดนครศรีธรรมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 3001
18 ม.ค. 2562 1
17 ม.ค. 2562 1000
16 ม.ค. 2562 1250
15 ม.ค. 2562 750
3001
2
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโซนร้อน วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี 1304
23 ม.ค. 2562 82
22 ม.ค. 2562 106
21 ม.ค. 2562 138
20 ม.ค. 2562 78
19 ม.ค. 2562 52
18 ม.ค. 2562 88
17 ม.ค. 2562 94
16 ม.ค. 2562 98
15 ม.ค. 2562 87
14 ม.ค. 2562 61
13 ม.ค. 2562 57
12 ม.ค. 2562 62
11 ม.ค. 2562 62
10 ม.ค. 2562 107
9 ม.ค. 2562 66
8 ม.ค. 2562 66
1304
3
ศูนย์วัดพระอานนท์ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 1086
11 ม.ค. 2562 136
10 ม.ค. 2562 144
9 ม.ค. 2562 137
8 ม.ค. 2562 361
7 ม.ค. 2562 166
6 ม.ค. 2562 142
1086
4
ศูนย์วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 1071
25 ม.ค. 2562 64
24 ม.ค. 2562 65
23 ม.ค. 2562 42
22 ม.ค. 2562 39
21 ม.ค. 2562 51
20 ม.ค. 2562 100
19 ม.ค. 2562 70
11 ม.ค. 2562 86
10 ม.ค. 2562 132
9 ม.ค. 2562 119
8 ม.ค. 2562 117
7 ม.ค. 2562 186
1071
5
ศูนย์ชุมชนบ้านมะม่วงขาว วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 1021
11 ม.ค. 2562 135
10 ม.ค. 2562 137
9 ม.ค. 2562 140
8 ม.ค. 2562 251
7 ม.ค. 2562 188
6 ม.ค. 2562 170
1021
6
ศูนย์อพยพช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อน วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 1000
4 ม.ค. 2562 1000
1000
7
เทศบาลตำบลปากนคร วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 887
22 ม.ค. 2562 9
21 ม.ค. 2562 31
20 ม.ค. 2562 22
19 ม.ค. 2562 30
18 ม.ค. 2562 27
17 ม.ค. 2562 52
16 ม.ค. 2562 51
15 ม.ค. 2562 65
14 ม.ค. 2562 68
13 ม.ค. 2562 79
11 ม.ค. 2562 109
10 ม.ค. 2562 175
9 ม.ค. 2562 62
8 ม.ค. 2562 57
7 ม.ค. 2562 50
887
8
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อน วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 740
12 ม.ค. 2562 194
11 ม.ค. 2562 122
10 ม.ค. 2562 64
9 ม.ค. 2562 205
8 ม.ค. 2562 86
7 ม.ค. 2562 69
740
9
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก (PABUK) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 610
10 ม.ค. 2562 610
610
10
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 541
11 ม.ค. 2562 136
10 ม.ค. 2562 223
9 ม.ค. 2562 182
541
11
หมู่ที่ 2,3 ตำบลกันตังใต้และหมู่ที่ 2,7 ตำบลบางเป้า วิทยาลัยการอาชีพกันตัง 520
20 ม.ค. 2562 100
19 ม.ค. 2562 70
18 ม.ค. 2562 85
17 ม.ค. 2562 85
16 ม.ค. 2562 90
15 ม.ค. 2562 90
520
12
ศูนย์วัดหนองแตน วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 517
11 ม.ค. 2562 151
10 ม.ค. 2562 188
9 ม.ค. 2562 178
517
13
องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 509
22 ม.ค. 2562 17
21 ม.ค. 2562 32
20 ม.ค. 2562 21
19 ม.ค. 2562 27
18 ม.ค. 2562 22
17 ม.ค. 2562 22
16 ม.ค. 2562 41
15 ม.ค. 2562 38
14 ม.ค. 2562 42
13 ม.ค. 2562 53
12 ม.ค. 2562 28
11 ม.ค. 2562 69
10 ม.ค. 2562 44
9 ม.ค. 2562 53
509
14
วัดไทยมังคลาราม (วัดโก้งโค้ง) วิทยาลัยเทคนิคตรัง 340
11 ม.ค. 2562 117
10 ม.ค. 2562 144
9 ม.ค. 2562 79
340
15
เทศบาลตำบลที่วัง วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 339
11 ม.ค. 2562 74
10 ม.ค. 2562 166
9 ม.ค. 2562 99
339
16
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 317
11 ม.ค. 2562 66
10 ม.ค. 2562 130
9 ม.ค. 2562 121
317
17
ศูนย์ชุมชนนาแว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 306
18 ม.ค. 2562 78
17 ม.ค. 2562 68
16 ม.ค. 2562 77
15 ม.ค. 2562 83
306
18
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 275
11 ม.ค. 2562 50
10 ม.ค. 2562 117
9 ม.ค. 2562 108
275
19
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก ตำบลเกาะเพชร หมู่ที่.8 บ้านเนินหนองหงส์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา 256
11 ม.ค. 2562 79
10 ม.ค. 2562 90
9 ม.ค. 2562 87
256
20
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 247
11 ม.ค. 2562 77
10 ม.ค. 2562 87
9 ม.ค. 2562 83
247
21
" วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง" ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 241
11 ม.ค. 2562 31
10 ม.ค. 2562 71
9 ม.ค. 2562 139
241
22
ณ ศูนย์วัดมะม่วงตลอด หมู่ที่ ๗ ตำบลนาสาร อำพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคพังงา 234
11 ม.ค. 2562 56
10 ม.ค. 2562 93
9 ม.ค. 2562 85
234
23
อาชีวช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและผลการะทบที่เกิดจากพายุโซนร้อน วิทยาลัยเทคนิคถลาง 231
11 ม.ค. 2562 56
10 ม.ค. 2562 118
9 ม.ค. 2562 57
231
24
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากพายุโซนร้อน วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 212
11 ม.ค. 2562 49
10 ม.ค. 2562 107
9 ม.ค. 2562 56
212
25
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัยจากพายุโซนร้อน​ วิทยาลัยการอาชีพเบตง วิทยาลัยการอาชีพเบตง 208
11 ม.ค. 2562 81
10 ม.ค. 2562 127
208
26
วัดไทยมังคลาราม (วัดโก้งโค้ง วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง 206
11 ม.ค. 2562 49
10 ม.ค. 2562 111
9 ม.ค. 2562 46
206
27
ศูนย์ชุมชนช้างกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 201
13 ม.ค. 2562 28
12 ม.ค. 2562 61
11 ม.ค. 2562 38
10 ม.ค. 2562 74
201
28
ศูนย์บริการเทศบาลตำบลทางพูน วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 196
11 ม.ค. 2562 85
10 ม.ค. 2562 66
9 ม.ค. 2562 45
196
29
บ้านพังปริง วิทยาลัยเทคนิคสิชล 195
8 ม.ค. 2562 94
7 ม.ค. 2562 57
6 ม.ค. 2562 44
195
30
ศูนย์ อบต.เกาะเพชร วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร 184
17 ม.ค. 2562 30
16 ม.ค. 2562 30
15 ม.ค. 2562 28
14 ม.ค. 2562 42
13 ม.ค. 2562 40
12 ม.ค. 2562 14
184
31
อบต.ท่าศาลา วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ 179
11 ม.ค. 2562 56
10 ม.ค. 2562 84
9 ม.ค. 2562 39
179
32
อาชีวะอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัย "ปาบึก" ณ วัดพังยอม วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 178
11 ม.ค. 2562 52
10 ม.ค. 2562 71
9 ม.ค. 2562 55
178
33
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 172
11 ม.ค. 2562 54
10 ม.ค. 2562 59
9 ม.ค. 2562 59
172
34
วัดทะเล วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 172
11 ม.ค. 2562 47
10 ม.ค. 2562 69
9 ม.ค. 2562 56
172
35
มัสยิดศอลาฮุดดีน (บ้านลุ่ม) วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี 162
19 ม.ค. 2562 79
18 ม.ค. 2562 83
162
36
วัดสุเทพธาราม วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 162
11 ม.ค. 2562 37
10 ม.ค. 2562 98
9 ม.ค. 2562 27
162
37
ศูนย์เขาพังไกร วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร 160
23 ม.ค. 2562 11
22 ม.ค. 2562 20
21 ม.ค. 2562 21
20 ม.ค. 2562 54
19 ม.ค. 2562 24
18 ม.ค. 2562 30
160
38
โรงเรียนบัดรุลมุอ์มีนีน หมู่ที่ 4 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 157
11 ม.ค. 2562 47
10 ม.ค. 2562 50
9 ม.ค. 2562 60
157
39
ศูนย์บ้านหน้าสตน วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร 154
11 ม.ค. 2562 22
10 ม.ค. 2562 31
9 ม.ค. 2562 49
8 ม.ค. 2562 52
154
40
ศาลาประจำหมู่บ้านม.7 ต.บ้านเพิง วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 150
11 ม.ค. 2562 32
10 ม.ค. 2562 63
9 ม.ค. 2562 55
150
41
วัดบางบ่อ ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง วิทยาลัยการอาชีพรามัน 146
11 ม.ค. 2562 55
10 ม.ค. 2562 59
9 ม.ค. 2562 32
146
42
ตำบลวิสัยใต้ วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร 134
18 ม.ค. 2562 49
17 ม.ค. 2562 85
134
43
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ แหลมตะลุมพุก วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 133
8 ม.ค. 2562 105
7 ม.ค. 2562 28
133
44
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล 132
19 ม.ค. 2562 35
18 ม.ค. 2562 47
17 ม.ค. 2562 50
132
45
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด หมู่ 7 วิทยาลัยเทคนิคสิชล 132
11 ม.ค. 2562 37
10 ม.ค. 2562 54
9 ม.ค. 2562 41
132
46
ช่วยภัยพิบัติ ต.เกาะเพชร วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร) 130
11 ม.ค. 2562 34
10 ม.ค. 2562 90
9 ม.ค. 2562 6
130
47
องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ เลขที่ 110/1 หมู่ที่ 6 ตำบลนาไม้ไผ่ วิทยาลัยการอาชีพไชยา 129
11 ม.ค. 2562 43
10 ม.ค. 2562 52
9 ม.ค. 2562 34
129
48
เทศบาลตำบลชะมาย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 129
11 ม.ค. 2562 44
10 ม.ค. 2562 51
9 ม.ค. 2562 34
129
49
ศูนย์อาชีวะช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และผลกระทบที่เกิดจากพายุโซนร้อน วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 125
11 ม.ค. 2562 45
10 ม.ค. 2562 37
9 ม.ค. 2562 43
125
50
องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 124
11 ม.ค. 2562 49
10 ม.ค. 2562 40
9 ม.ค. 2562 35
124
51
ศูนย์โรงเรียนบ้านดอนโรงมิตรภาพ 196 วิทยาลัยเทคนิคสตูล 121
11 ม.ค. 2562 32
10 ม.ค. 2562 80
9 ม.ค. 2562 9
121
52
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 103
11 ม.ค. 2562 45
10 ม.ค. 2562 49
9 ม.ค. 2562 9
103
53
เทศบาลเมืองปากพูน วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 90
11 ม.ค. 2562 16
10 ม.ค. 2562 22
9 ม.ค. 2562 27
8 ม.ค. 2562 25
90
54
วัดสุเทพธาราม ม.1 ต.แหลมตะลุมพุก วิทยาลัยเทคนิคยะลา 83
11 ม.ค. 2562 23
10 ม.ค. 2562 46
9 ม.ค. 2562 14
83
55
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน 80
14 ม.ค. 2562 12
13 ม.ค. 2562 68
80
56
อบต.เขาพระบาท วิทยาลัยการอาชีพละงู 69
11 ม.ค. 2562 13
10 ม.ค. 2562 29
9 ม.ค. 2562 27
69
57
หมู่ที่ 8 บ้านเนินหนองหงส์ ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา 67
11 ม.ค. 2562 20
10 ม.ค. 2562 22
9 ม.ค. 2562 25
67
58
อาชีวะช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และผลกระทบจากพายุ ปาบึก วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 51
11 ม.ค. 2562 17
10 ม.ค. 2562 33
9 ม.ค. 2562 1
51
59
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อน วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 49
5 ม.ค. 2562 22
4 ม.ค. 2562 27
49
60
Fix it center ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี 42
18 ม.ค. 2562 22
17 ม.ค. 2562 20
42
61
ศูนย์บริการซ่อมสร้างช่วยภัยพิบัติปาบึก อ.สทิงพระ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ 36
9 ม.ค. 2562 36
36
62
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้ "พายุปาบึก" จังหวัดนครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคระนอง 35
11 ม.ค. 2562 5
10 ม.ค. 2562 13
9 ม.ค. 2562 17
35
63
ศูนย์บริการซ่อมสร้างช่วยภัยพิบัติปาบึก อ.สทิงพระ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ 22
10 ม.ค. 2562 22
22
64
ศูนย์บริการซ่อมสร้างช่วยภัยพิบัติปาบึก ต.ชุมพล อ.สทิงพระ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ 22
11 ม.ค. 2562 22
22
65
ศูนย์วัดแดง วิทยาลัยเทคนิคสตูล 20
11 ม.ค. 2562 10
10 ม.ค. 2562 6
9 ม.ค. 2562 4
20
66
อาชีวช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิิบัติ และผลกระทบที่เกิดจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 5
11 ม.ค. 2562 1
10 ม.ค. 2562 2
9 ม.ค. 2562 2
5
67
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อน วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 3
9 ม.ค. 2562 3
3
68
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน 1
10 ม.ค. 2562 1
1
69
บ้านเกาะเพชร วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 0
0
70
โรงเรียนท่านครญานวโรภาสอุทิศ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 0
0
71
หน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี 0
0
72
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบานา วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 0
0
73
test สำนักความร่วมมือ 0
0
74
สน.พหลโนธิน วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 0
0
75
สน.ประชาชื่น วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 0
0