Choose Skin

สรุปข้อมูลศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ศูนย์ถาวร

ศูนย์บริการปฏิบัติงานวันนี้

ศูนย์บริการ สถานศึกษา
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
 ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
เพิ่มเติม...