Choose Skin
Fix it Center สำนักความร่วมมือ

สรุปข้อมูลศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ศูนย์ถาวร

สรุปข้อมูลศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ตามภารกิจ

ศูนย์บริการปฏิบัติงานวันนี้

ศูนย์บริการ สถานศึกษา
 ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อน วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
 ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลนาซาว วิทยาลัยเทคนิคน่าน
 ศูนย์เขาพังไกร วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
เพิ่มเติม...