ข้อมูลรูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
ท่านอมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอมหาราช เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์Fix it center ของวิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
ตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
การตรวจเยี่ยมศุนย์
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
นายชัยยุทธ หุุ่นเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมชม ตามจุดต่าง ๆ
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
นายชัยยุทธ หุุ่นเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมชม ตามจุดต่าง ๆ
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
นายชัยยุทธ หุุ่นเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมชม ตามจุดต่าง ๆ
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
นายชัยยุทธ หุุ่นเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมชม ตามจุดต่าง ๆ
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
นายชัยยุทธ หุุ่นเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมชม ตามจุดต่าง ๆ
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
ผู้บริหารเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ แต่ละภารกิจ
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
ผู้บริหารตรวจเยี่ยมภารกิจมุ้งลวด
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
ผู้บริหารและผู็ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลปากพูน ให้การเยี่ยมศูนย์และให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
ท่านรองผู้อำนวยตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การตรวจเยี่ม
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
นายกเทศมนตรีเมืองปากพูนให้การเยี่ยมศูนย์และให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
ืดำเนินงาน
วิทยาลัยเทคนิคตาก
ตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ปลัดอบต.โพธิ์เก้าต้น ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
บริการซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
บริการซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
นิเทศน์ให้คำแนะนฝ่ายรับลงทะเบียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
คณะผู้บริหารออกนิเทศน์การดำเนินโครงการฯ โดยรองฯสิริรัชนา เนาว์โสภา รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ประจำปีงบปมาะมาณ 2562
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเยี่ยมชมการตรวจซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ร่วมถ่ายภาพกับผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ท่านผอ.วิชิต วิเชียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา เยี่ยมศูนย์ ณ อบต.นาไม้ไผ่
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ท่านผอ.บัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมทีมงานคุณครูและนักเรียน นักศึกษาที่ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายุโซนร้อ
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
นายประสิทธิ์ ทองรัศมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี นางณิชชา ด้วงโสน รองผู้อำนวยการ ตรวจเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อน
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี