ข้อมูลรูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ

เยี่ยมศูนย์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง
เยียมศูนย์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง
การตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
การตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
การตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
การตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
ประธานชุมชนหลังตลาดเจริญนคร 55 เข้าร่วมตรวจเยี่ยมการออกบริการ
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตคลองสาน เข้าร่วมตรวจเยี่ยมการออกหน่วยบริการชุมชนหลังตลาดเจริญนคร 55
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
นายสมบัติ รัตนะ ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนบนตลาดซื้อขายออนไลน์
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
ท่านนายอำเภอตรวจเยี่ยมศูนย์
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
นายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท เข้าพื้นนิเทศ ติดตามให้คำปรึกษา คณะปฏิบัติงาน
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
นายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท เข้าพื้นนิเทศ ติดตามให้คำปรึกษา คณะปฏิบัติงาน
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
รองผู้อำนวยการฯตรวจเยี่ยมศูนย์โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
การตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
การตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
นายอำเภอตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
เยียมจุดบริการบ้านโคกบริการ
วิทยาลัยการอาชีพเซกา
การตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
การตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
นายอำเภอตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงาน
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงาน
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงาน
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
นายอำเภอตรวจเยี่ยมทีมงาน
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
คณะผู้บริหารเยี่ยมชมการให้บริการ
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
การตรวจเยี่ยม การบริการสร้างอาชีพให้กับประชาชน
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
การตรวจเยี่ยม การบริการสร้างอาชีพให้กับประชาชน
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
การตรวจเยี่ยม การบริการสร้างอาชีพให้กับประชาชน
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
การตรวจเยี่ยม การบริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้กับชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
การตรวจเยี่ยมการบริการซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
การตรวจเยี่ยมการบริการซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
การตรวจเยี่ยมการบริการซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
การตรวจเยี่ยม การบริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้กับชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงาน
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงาน
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงาน
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
ผู้อำนวยการมาตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้าง
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
ปลัดอำเภอเยี่ยมชมศูนย์ซ่อมสร้าง
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
นายสุคนธ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
คณะกรรมการประเมิน ตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
การตรวจเยี่ยมบริการสร้าง
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
การตรวจเยี่ยมบริการซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
การตรวจเยี่ยมบริการซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร และนายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ตรวจเยี่ยมศูนย์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
นายอำเภอตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
นายอำเภอตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
นายอำเภอตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
รับประกันงานซ่อมโดยท่านรองสุทิน แก้วพล
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
คณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมอบรม
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
ภาพตรวจเยี่ยมกิจกรรม
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
ท่านผอ.อำนาจ สังข์ทอง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
ผู้อำนวยการตรวจเยี่ยมศูนย์
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
นายอำเภอตรวจเยี่ยมศูนย์
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
รองผู้อำนวยการให้การตรวจเยี่ยมศูนย์
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
พนักงานจัดการทรัพย์สิน 6 การเคหะแห่งชาติ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ผู้อำนวยการวิทยาลับเทคนิคสมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ผู้อำนวยการวิทยาลับเทคนิคสมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ผู้อำนวยการวิทยาลับเทคนิคสมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
นางประยูร มีต้องปัน รองฯ ผอ.สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ได้มาตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
นายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอพุนพิน และนางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
นายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอพุนพิน และนางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเข้าเยี่ยมชม การออกบริการชุมชนของวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
การตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
ท่านผอ.บัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทีมงาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ผอ.บัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ตรวจเยี่ยมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับทีมงาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ว่าที่พัตรีวานิช สมชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการ
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
นายเอกภพ โตมรศักดิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหัวทะเลตรวจเยี่ยมศูนย์
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
นายอำเภอตรวจเยี่ยมหน่วย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
นายอำเภอตรวจเยี่ยมหน่วย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
-
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
การตรวจเยี่ยมศูนย์
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่และคณะเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
การตรวจเยี่ยมศูนย์
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
ทีมช่างยนต์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
ผู้ใหญ่หมู่ที่ 6
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์ภาระกิจพัฒนา
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
ผู้ตรวจศูนย์ ท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ ภาระกิจทีมซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
รองศิริพงศ์ เมียนร์เพ็ชร รองผู้อำนวยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
รองผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ภาพประธานในพิธีเดินเยี่ยมชมนักเรียน นักศึกษา ซ่อมทีวี
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ภาพประธานในพิธีเดินเยี่ยมชมผลิภัณฑ์ชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ภาพประธานในพิธีเดินเยี่ยมชมผลิภัณฑ์ชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการ
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการ
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
นายอำเภอตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
นายอำเภอตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
ส่งมอบคืน โดยท่าน ผอ.อำนาจ สังข์ทอง
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านโง ตรวจเยี่ยมศูนย์
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ตรวจเยี่ยมศูนย์
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
นายอำเภอเยี่ยมชมให้กำลังใจ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ประธานเยี่ยมให้กำลังใจ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ท่านนายอำเภอตรวจเยี่ยมศูนย์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ประธาน เยี่ยมชมการดำเนินงาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
การประเมินมาตรฐานศูนย์ซ่อมสร้างโดยท่านพัฒนากรอำดภอดอยหล่อ
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
การตวรจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
ตรวจเยี่ยมงานสร้างและพัฒนา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
ตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
กิจจกรมซ่อม สร้าง
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
กิจจกรมซ่อม สร้าง
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
กิจกรรมสร้างอาชีพใหม่และอบรมความต้องการของชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
กิจกรรมสร้างอาชีพใหม่และอบรมความต้องการของชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
กิจกรรมต่อยอด
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
นายอำเภอเมืองพิษณุโลก และคณะผู้บริหารเข้าตรวจเยี่ยมกิจกรรมฝึกอาชีพ รายวิชาการผสมเครื่องดื่ม จากครูและนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมฯ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
ตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
ตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
ตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
ผู้อำนวยการตรวจเยี่ยมศูนย์
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
ตรวจเยี่ยมศูนย์และติดตามการปฏิบัติงานประจำวัน
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
นายอำเภอตาลสุมและรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคิคอุบลราชธานีตรวจเยียมภารกิจต่างๆ
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
นายอำเภอตาลสุมตรวจเยียมภารกิจต่างๆ
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
นายอำเภอตาลสุมตรวจเยียมภารกิจต่างๆ
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ผู้บริหารเยี่ยมชมช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ผู้บริหารเยี่ยมชมช่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ผู้บริหารเยี่ยมชมช่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ผู้บริหารเยี่ยมชมช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
นายสมชาย อินทร์ปรางค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
นายวรงจ์ แก้วบุญเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาฯ
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
นายสมมารต บารา นายอำเภอแม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี มาตรวจเยี่ยมการให้บริการ และกล่าวทักทายสอบถามผู้ที่มาใช้บริการ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
นายอัมพันธ์ ป้อมสกุล กำนัน ต.คลองทราย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี มาตรวจเยี่ยมการให้บริการและทักทายผู้ที่มาใช้บริการ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
ว่าที่ร้อยตรีกิตติภพ รอดดอน นายอำเภอเกาะสมุย ประธานในพิธีเดินตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เยี่ยมชมการปฎิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชุน
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
นายประสิทธิ์พร สมุหเสนีโต นายอำเภอกงหรา เยี่ยมชมการปฎิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชุน
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ตรวจเยี่ยมศูนย์ให้บริการ
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
ตรวจเยี่ยมศูนย์ให้บริการ
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
ตรวจเยี่ยมศูนย์
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
ผู้อำนวยการและประธานตรวจเยี่ยมการทำสลัดห่มผ้า
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
ผู้อำนวยการและประธานตรวจเยี่ยมการเฉาก๊วยนมสด
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
ผู้อำนวยการและประธานตรวจเยี่ยมการซ่อมคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
ผู้อำนวยการและประธานตรวจเยี่ยมการบรรจุภัณฑ์
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
ผู้อำนวยการและประธานตรวจเยี่ยมการทำยาหม่อง
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
ผู้อำนวยการและประธานตรวจเยี่ยมการซ่อมมุ้งลวด
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
ผู้อำนวยการและประธานตรวจเยี่ยมการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
ผู้อำนวยการและประธานตรวจเยี่ยมการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
ประธานพร้อมคณะผู้บริหารเยี่ยมชมภารกิจที่2 (บริการสร้าง)
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
ประธานพร้อมคณะผู้บริหารเยี่ยมชมภารกิจที่2 (บริการสร้าง)
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
ประธานพร้อมคณะผู้บริหารเยี่ยมชมภารกิจที่2 (บริการสร้าง)
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
ประธานพร้อมคณะผู้บริหารเยี่ยมชมภารกิจที่2 (บริการสร้าง)
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
สถานที่เปิดศูนย์ช่อมสร้างเพื่อชุมชน ๒๕๖๒
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
การตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยการอาชีพแกลง
การตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยการอาชีพแกลง
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
ท่านนายอำเภอกระนวน และ ผอ.กรรริกา ยอดสง่า ตรวจเยี่ยมการสร้างอาชีพ
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
ท่านนายอำเภอกระนวนตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
ลงนามตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายกและพันเอกสุรินทร์ ปรียานุภาพ ประธานในพิธีเปิด โครงการ Fix it Center ปี 2562 เยื่ยมชมกิจกรรมในศูนย์
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
ทคณะกรรมการตรวจเยี่ยมศูนย์เทศบาลตำบลนาคู
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
ผู้ใหญ่หมูที่ 3
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
คณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมศูนย์
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
คณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมศูนย์
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
นายอำเภอเขาย้อย ตรวจเยี่ยมศูนย์
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
นายอำเภอตรวจเยี่ยมศูนย์
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
ท่านผอ.วิชิต วิเชียร และท่านรองฯ วันชัย พันเรือง เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก นายณรงค์ เกษตรภิบาล เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.30น นายพิศ หมอยาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯออกตรวจเยี่ยมหน่วยโครงการ Fixicenter
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
นายอำเภอเขาย้อย ตรวจเยี่ยมศุนย์
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
สาธารณสุขให้กำลังใจทีมงาน
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
ตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
ประธานในพิธีตรวจเยี่ยมโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
เยี่ยมศูนย์
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ประธานเยี่ยมศูนย์
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
นายอำเภอพิมาย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด และ เดินตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)ประจำปีงบประมาณ 2562
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
-
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เยี่ยมชมกิจกรรมการให้บริการการ
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เยี่ยมชมกิจกรรมการให้บริการการ
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
นายอำเภอยางตลาดตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
นายอำเภอและผู้บริหารตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
คณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมและดูแลความเรียบร้อยในการให้บริการ
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
นายอำเภอแหลมงอบเดินตรวจเยี่ยมการให้บริการ
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
เยี่ยมมศูนย์มอบของ
วิทยาลัยการอาชีพนาแก
ตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
การตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยการอาชีพแกลง
การตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยการอาชีพแกลง
การตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยการอาชีพแกลง
การตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยการอาชีพแกลง
ตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ตรวจเยี่ยมสถานที่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
ตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อธิบายรายละเอียดการมาออกศูนย์ซ่อม สร้าง พัฒนา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี ออกตรวจเยี่ยมศูนย์บริการซ่อม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี ออกตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
นายวราทิตย์ ด่านวิริยะกุล นายอำเภอพนม พบปะพูดคุยกับชาวบ้านที่เข้าร่วมในพิธีเปิด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
ตรวจเยี่ยมโดยรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาโหนด
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
ตรวจเยี่ยมโดยรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาโหนด
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ นักเรียน นักศึกษา ในการให้บริการตรวจเช็คซ่อมบำร
วิทยาลัยเทคนิคแพร่
รองผู้อำนวยการตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
การตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
นายสุคนธ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
นายอำเภอเยี่ยมศูนย์
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
ผอ ตรวจเยี่ยมศูนย์
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
นายอำเภอท้ายเหมืองตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
ตรวจเยี่ยมฝ่ายซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม
ตรวจเยี่ยมฝ่ายซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม
ตรวจเยี่ยมฝ่ายพัฒนา
วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม
ตรวจเยี่ยมฝ่ายส้รางอาชีพ
วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม
คณะผู้บริหารเยี่ยมชมศูนย์
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
บริการซ่อมช่างอิเล้กทรอกนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
นายวิชา อาญาเมือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง ตรวจเยี่ยมศูนย์
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
นายวิศิษฎ์ ดวงหัสดี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ตรวจเยี่ยมศูนย์
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
นายวิชา อาญาเมือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง ตรวจเยี่ยมศูนย์
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
นางขนิษฐา วิเชียรเขต รองฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน ตรวจเยี่ยมศูนย์
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
นายชโลธาร มากบาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสานตรวจเยี่ยมศูนย์ Fix it center จุดรับบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
นายชโลธาร มากบาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสานตรวจเยี่ยมศูนย์ Fix it center จุดรับบริการซ่อมรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
นายชโลธาร มากบาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสานตรวจเยี่ยมศูนย์ Fix it center จุดรับบริการซ่อมมุ้งลวด
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
นายชโลธาร มากบาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสานตรวจเยี่ยมศูนย์ Fix it center จุดรับบริการซ่อมวิทยุ โทรทัศน์
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
ผู้บริหารตรวจเยี่ยม นิเทศ ประเมินผลศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
นายอำเภอเมืองพิิจิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร คณะผุู้บริหารตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
คณะตรวจเยี่ยมจาก สถาบันอาชี่วศึกษาภาคเหนือ 4
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
คณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนนักศึกษาขณะปฏิบัติงาน
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย
คณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนนักศึกษาขณะปฏิบัติงาน
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย
นายอำเภอตรวจเยียมศูนย์
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
ตรวตเยี่ยม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
นายสิทธิศักดิ์ แย้มพรายภิรมย์ นายอำเภอด่านช้าง และคณะเข้าตรวจเยี่ยมเพื่อพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
นายถาวร ทิพวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
นายสิทธิศักดิ์ แย้มพรายภิรมย์ นายอำเภอด่านช้าง และคณะเข้าตรวจเยี่ยมเพื่อพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก นายณรงค์ เกษตรภิบาล เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ตรวจเยี่ยมจุดบริการบ้านหัวเสือ
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
รองผู้อำนวยการสารพัดช่างน่านตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
รอวผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาตรวจเยียมศูนย์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
นายอำเภอทำการตรจเยี่ยมศูนย์ ครูอาจายร์ที่ปฏิบัติการ ซ่อมพัดลมแอร์
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
นายอำเภอทำการตรจเยี่ยมศูนย์ ครูอาจายร์ที่ปฏิบัติการ อธิบายอาการของโทรทัศ แล้วการช่อม
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
นายอำเภอทำการตรจเยี่ยมศูนย์ ครูอาจายร์ที่ปฏิบัติการ อธิบายอาการของเครื่องตัดหญ้า แล้วการช่อม
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
นางชนิตาพร แสนสุข บงเตต์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
นายสิทธิเดช โสภา เกษตรอำเภอเชียงคาน ตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
นายเดชา พุทธมาตย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ตรวจเยี่ยมให้กำลำใจในการปฏิบัติงาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
รองผู้อำนวยการตรวจเยี่ยมศูนย์ Fix it center ณ โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
รองผู้อำนวยการตรวจเยี่ยมศูนย์ Fix it center ณ โรงเรียนบ้านแม่ลิด
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
การตรวจเยี่ยม อบต.ท่าอยู่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
การตรวจเยี่ยม อบต.โคกกลอย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
การตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
การตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
คณะกรรมการประเมิน ตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
คณะกรรมการประเมิน ตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center Thailand 4.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และร่วมซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตร
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และร่วมซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตร
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีตรวจเยี่ยมให้กำลังแก่คณะครู นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
ท่านผู้อำนวยการตรวจเยี่ยมศูนย์
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
ท่านรองผู้อำนวยการตรวจเยี่ยมศูนย์
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
บริษัทบุรีรัมย์ยนตรการตรวจเยี่ยมศูนย์
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
นายอำเถอตรวจเยี่ยมแต่ละฝ่ายบริการซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
นายอำเถอตรวจเยี่ยมแต่ละฝ่ายบริการซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
นายอำเถอตรวจเยี่ยมแต่ละฝ่ายบริการซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
นายอำเถอตรวจเยี่ยมแต่ละฝ่ายบริการ
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
ผู้อำนวยการตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
การตรวจเยี่ยมจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
การตรวจเยี่ยมจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ทีมปฎิบัติงาน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
ภาพเยี่ยมศูนย์
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
นายสิทธิชัย เทพภูษานายอำเภอหนองขาหย่าง ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการวัดทุ่งปาจาน
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
นายสิทธิชัย เทพภูษานายอำเภอหนองขาหย่าง ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่4
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวะศึกษาภาคเหนือ4 ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการวัดทุ่งปาจาน
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวะศึกษาภาคเหนือ4 ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการดงขวาง
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ผู้อำนวยการสารพัดช่างอุทัยธานี ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการดงขวาง
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
นายสิทธิชัย เทพภูษานายอำเภอหนองขาหย่าง ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการดงขวาง
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมศูนย์
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
นายอำนวย นวลจันทร๋ กรรมการการอาชีวศึกษาพร้อมด้วยคณะ ตรวจร่วมตรวจเยี่ยมศูนย์ fix it center
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
นายอำนวย นวลจันทร์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ตรวจเยี่ยมศูนย์ fix it center
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
นายอำนวย นวลจันทร๋ กรรมการการอาชีวศึกษาพร้อมด้วยคณะ ตรวจร่วมตรวจเยี่ยมศูนย์ fix it center
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
นายอำเภอหนองเสือ และนายกเทศบาลตำบลหนองเสือ พร้อมด้วยผู้อำนวยการตรวจเยี่ยมชมศูนย์
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
ผู้อำนวยการรับมอบผลไม้กระเป๋าผ้าจากผู้มารับบริการเพื่อให้กับครูนักเรียนไว้รับประทาน
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
นายกเทศบาลตำบลหนองเสือพร้อมด้วยผู้อำนวยการตรวจเยี่ยมศูนย์
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
รองผู้อำนวยการตรวจเยี่ยมศูนย์
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
นายกเทศบาลตำบลหนองเสือตรวจเยี่ยมศูนย์
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
ทีมงาน fix it center 62
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
การตรวจเยี่ยมโดยนายอำเภอเสนา
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
รวมถ่ายภาพร่วมกัน
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
เยี่ยมจุดบริการ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
นายอำเภอเถิน ตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
นายอำเภอเถิน ตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
พิธีเปิดศูนย์
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
ผู้อำนวยการวิทยาลัยและรองผู้อำนวยการวิทยาลัยตรวจเยี่ยมศูนย์
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
นายสมศักดิ์ คำสนิท ประธานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เข้าตรจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ ตำบลป่าไร่
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
นายสมศักดิ์ คำสนิท ประธานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เข้าตรจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ ตำบลป่าไร่
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
นายจรัสเล่ห์ เล่ห์สิงห์ และคณะเข้าตรจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ ตำบลป่าไร่
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
นายจรัสเล่ห์ เล่ห์สิงห์ และคณะเข้าตรจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ ตำบลป่าไร่
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
ผู้บริหารลงพื้นที่ให้กำลังใจกับผู้ออกปฏิบัติงาน
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
ผู้บริหารลงพื้นที่ให้กำลังใจกับผู้ออกปฏิบัติงาน
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
คณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมศูนย์ Fix it Center ณ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ฝ่ายตรวจเยี่ยมศูนย์
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
ฝ่ายตรวจเยี่ยมศูนย์
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
ท่าน ดร.ศศิญา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพมหาราช ให้การตรวจเยี่ยมศูนย์
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
นายอำเภอภูหลวง ได้เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ทีมครูและนักเรียน นักศึกษา ที่ออกปฏิบัติหน้าที่
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
ท่านผู้อำนวยการ นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิม และ นายชวลิต เข็มศิริ รองผู้อำนวยการ ได้เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ทีมชุดทำงาน
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
ภาพการตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกะชาย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
ท่านประธานในพิธีฯ และท่านรองโกวิทย์ ส่องสี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เดินตรวจเยี่ยมคณะทำงาน
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
ท่านประธานในพิธีฯ และท่านรองโกวิทย์ ส่องสี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เดินตรวจเยี่ยมคณะทำงาน
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
ท่านประธานในพิธีฯ และท่านรองโกวิทย์ ส่องสี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เดินตรวจเยี่ยมคณะทำงาน
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
ท่านประธานในพิธีฯ และท่านรองโกวิทย์ ส่องสี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เดินตรวจเยี่ยมคณะทำงาน
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
ภาพการตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกะหาด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
ภาพการตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกะหาด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
ภาพการตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกะหาด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
บริการซ่อมรถ
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
คณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมการบริการซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
Fix it Center วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ผอ.สุธน ราชเดิม ให้กำลังใจทีมงาน
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
บริการซ่อมช่างอิเล็กทรนิกส์ครับ
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
บริการซ่อมช่างยนต์ครับ
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
คณะผู้บริหารดำเนินการตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
คณะผู้บริหารดำเนินการตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
คณะผู้บริหารดำเนินการตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
นายธนาวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอบันนังสตา และนายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา เยี่ยมชมการบริการซ่อมแซมยานพาหนะ ซ่อมแซมอุปกรณ์การ
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
นายธนาวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอบันนังสตา และนายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา เยี่ยมชมการบริการซ่อมแซมยานพาหนะ ซ่อมแซมอุปกรณ์การ
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
นายธนาวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอบันนังสตา และนายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา เยี่ยมชมการบริการซ่อมแซมยานพาหนะ ซ่อมแซมอุปกรณ์การ
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
ตรวจเยี่ยม3
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
ตรวจเยี่ยม2
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
ตรวจเยี่ยม1
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
มอบของที่ระลึกที่ผลิตโดยวิทยาลัยเทคนิคน่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
การตรวจเยี่ยมศูนย์ Fix It Center
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
การตรวจเยี่ยมศูนย์ Fix It Center
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
การตรวจเยี่ยมศูนย์
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
การตรวจเยี่ยมศูนย์
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
การตรวจเยี่ยมศูนย์
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
การตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
ผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัยให้กำลังใจครูและนักเรียนนักศึกษา และมอบอุปกรณ์ที่ซ่อมเสร็จแก่ประชาชนที่มาให้บริการ
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
รองผู้อำนวยการตรวจเยี่ยมศูนย์ Fix it center ณ องค์การบริหารส่วนแม่เหาะ
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
รองผู้อำนวยการตรวจเยี่ยมศูนย์ Fix it center ณ องค์การบริหารส่วนแม่เหาะ
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
รองผู้อำนวยการตรวจเยี่ยมศูนย์ Fix it center ณ องค์การบริหารส่วนแม่เหาะ
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
รองผู้อำนวยการตรวจเยี่ยมศูนย์ Fix it center ณ องค์การบริหารส่วนแม่เหาะ
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
บรรยากาศการดำเนินโครงการฯ วันที่ 19 กพ 2562
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
รองสุภาพร ศรีสุระ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาฯ วทอ.การต่อเรือหนองคาย ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
รองสุภาพร ศรีสุระ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาฯ วทอ.การต่อเรือหนองคาย ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
ท่านอมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอมหาราช เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์Fix it center ของวิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
ตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
การตรวจเยี่ยมศุนย์
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
นายชัยยุทธ หุุ่นเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมชม ตามจุดต่าง ๆ
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
นายชัยยุทธ หุุ่นเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมชม ตามจุดต่าง ๆ
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
นายชัยยุทธ หุุ่นเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมชม ตามจุดต่าง ๆ
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
นายชัยยุทธ หุุ่นเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมชม ตามจุดต่าง ๆ
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
นายชัยยุทธ หุุ่นเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมชม ตามจุดต่าง ๆ
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
ผู้บริหารเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ แต่ละภารกิจ
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
ผู้บริหารตรวจเยี่ยมภารกิจมุ้งลวด
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
ผู้บริหารและผู็ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลปากพูน ให้การเยี่ยมศูนย์และให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
ท่านรองผู้อำนวยตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การตรวจเยี่ม
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
นายกเทศมนตรีเมืองปากพูนให้การเยี่ยมศูนย์และให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
ืดำเนินงาน
วิทยาลัยเทคนิคตาก
ตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ปลัดอบต.โพธิ์เก้าต้น ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
บริการซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
บริการซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
นิเทศน์ให้คำแนะนฝ่ายรับลงทะเบียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
คณะผู้บริหารออกนิเทศน์การดำเนินโครงการฯ โดยรองฯสิริรัชนา เนาว์โสภา รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ประจำปีงบปมาะมาณ 2562
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเยี่ยมชมการตรวจซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ร่วมถ่ายภาพกับผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
นายประสิทธิ์ ทองรัศมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี นางณิชชา ด้วงโสน รองผู้อำนวยการ ตรวจเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อน
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี