ข้อมูลรูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ

ประชุมเตรียมการ
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
ประชุมอำเภอแม่ออน
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการฯ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการฯ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการฯ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
การประชุมระดับอำเภอ
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
การประชุมระดับอำเภอ
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
การประชุมระดับอำเภอ
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
การประชุมระดับอำเภอ
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
กาประชุมระดับอำเภอ
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
ประชุมเตรียมความพร้อม
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
การประชุมโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
การประชุมโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
การประชุมโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
การประชุมโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
ประชุมผู้นำชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
ประชุม
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
การประชุมร่วมกับอบต.บึงพระ
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
การประชุมระดับสถาานศึกษา
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
การประชุมเตรียมความพร้อม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร)
การประชุมเตรียมความพร้อม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร)
การประชุมเตรียมความพร้อม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร)
ืดำเนินงาน
วิทยาลัยเทคนิคตาก
ประชุมเตรียมงาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
ประชุมเตรียมงาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี