ข้อมูลรูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ

บริการพัฒนา
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
บริการพัฒนา
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
บริการพัฒนา
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
บริการพัฒนา
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
บริการพัฒนา
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
บริการพัฒนา
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
ภารกิจพัฒนา วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
ภารกิจพัฒนา วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
ภารกิจพัฒนา วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
ภารกิจพัฒนา วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
ภารกิจพัฒนา วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
ภารกิจพัฒนา วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
วิทยากรบรรยายเรื่อง เว็บไซต์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนบนตลาดซื้อขายออนไลน์
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
วิทยากรสอนการถ่ายภาพสินค้า จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนบนตลาดซื้อขายออนไลน์
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
หัวหน้าโครงการสอน
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
นักเรียน นักศึกษา วิทยากรช่วย การถ่ายภาพขายสินค้า
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
ผู้เข้าร่วมโครงการโครงการส่งเสริมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนบนตลาดซื้อขายออนไลน์
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
การอบรมการติดตั้งโซล่าเซล
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
ทีมบริการพัฒนานวัตกรรมการย้อมสีผ้าไหมจากเคมีภัณฑ์และธรรมชาติ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
ทีมบริการพัฒนานวัตกรรมการย้อมสีผ้าไหมจากเคมีภัณฑ์และธรรมชาติ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
ทีมบริการพัฒนานวัตกรรมการย้อมสีผ้าไหมจากเคมีภัณฑ์และธรรมชาติ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
ทีมบริการพัฒนานวัตกรรมการย้อมสีผ้าไหมจากเคมีภัณฑ์และธรรมชาติ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
ออกแบบบรรจุภัณฑ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
นวัตกรรม
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
นวัตกรรม
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
ปรึกษา
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
บ่อปลาดุก
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
อบรมการทำกล่องแพ็คกิ้งใส่พวงกุญแจจากเศษผ้า
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
อบรมการทำกล่องแพ็คกิ้งใส่พวงกุญแจจากเศษผ้า
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
อบรมการทำกล่องแพ็คกิ้งใส่พวงกุญแจจากเศษผ้า
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
ส่งมอบที่วางถังน้ำดื่มที่ได้จากการอบรมให้กับชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
สอนทำที่วางถังน้ำดื่ม 20 ลิตร
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
สอนทำที่วางถังน้ำดื่ม 20 ลิตร
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
สอนทำที่วางถังน้ำดื่ม 20 ลิตร
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
สอนทำที่วางถังน้ำดื่ม 20 ลิตร
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
สอนทำที่วางถังน้ำดื่ม 20 ลิตร
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
สอนทำที่วางถังน้ำดื่ม 20 ลิตร
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
นายชโลธาร มากบาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสานตรวจเยี่ยมศูนย์ Fix it center จุดพัฒนาอาชีพวิชาน้ำอบไทย แป้งหอมเย็น
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
นายชโลธาร มากบาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสานตรวจเยี่ยมศูนย์ Fix it center จุดพัฒนาอาชีพวิชาสเต๊กไก่สลัดน้ำข้น
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
นายชโลธาร มากบาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสานตรวจเยี่ยมศูนย์ Fix it center จุดพัฒนาอาชีพวิชากระเป๋าผ้ารักษ์โลก
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
ชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
บริการสอนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมคุกกี้
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
บริการสอนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมคุกกี้
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
ฝึกอบรมการทำเค้กกล้วยหอมและกะหรี่พัฟ
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ฝึกอบรมการทำเค้กกล้วยหอมและกะหรี่พัฟ
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ออกแบบผลิตภัณฑ์ในการวางจำหน่ายสินค้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
อบรมต่อยอดให้กับประชาชน
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ต่อยอดงานใตตำบล
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ปฏิงานพัฒนาฯ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ปฏิงานพัฒนาฯ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ปฏิงานพัฒนาฯ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ปฏิงานพัฒนาฯ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ปฏิงานพัฒนาฯ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ปฏิงานพัฒนาฯ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ปฏิงานพัฒนาฯ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ปฏิงานพัฒนาฯ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ปฏิงานพัฒนาฯ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ปฏิงานพัฒนาฯ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
บรรยากาศการทำงานของปฏิบัติงานพัฒนา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
บรรยากาศการทำงานของปฏิบัติงานพัฒนา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
บรรยากาศการทำงานของปฏิบัติงานพัฒนา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
นายอำเภอและผู้บริหารตรวจเยี่ยมการทำงาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
คณะกรรมการปฏิบัติงานพัฒนาถ่ายภาพร่วมกัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ผู้เข้ารับการอบรม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
ผู้เข้ารับการอบรม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
ทีมพัฒนานวัตกรรมมอบวัสดุอุปกรณ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชนเครื่องทำไม้กวาดดอกหญ้า
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
มีทุกวัย งานฝีมือคู่ควรอนุรักษ์
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
ภารกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างเพจfacebook
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
ภารกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ์
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้การผลิต EM
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับผลิตภัณฑ์ที่ตนเองฝึกปฏิบัติ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกำลังฝึกปฏิบัติการผลิตน้ำยาล้างจาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
บริการพัฒนา
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
ผู้บริหารตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
พัฒนานวัตกรรมชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
พัฒนานวัตกรรมชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
การพัฒนาอาชีพ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
การพัฒนาอาชีพ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
การทำดอกไม้จันทน์
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
การทำไม้กวาดและหมวกจากวัสดุเหลือใช้
วิทยาลัยการอาชีพลอง
การทำไม้กวาดและหมวกจากวัสดุเหลือใช้
วิทยาลัยการอาชีพลอง
การทำไม้กวาด
วิทยาลัยการอาชีพลอง
ออกแบบเพิ่มมูลค่าสินค้า
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
การลงประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
ป้ายโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าสะพายจากเส้นพลาสติก
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าสะพายจากเส้นพลาสติก
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าสะพายจากเส้นพลาสติก
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าสะพายจากเส้นพลาสติก
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าสะพายจากเส้นพลาสติก
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าสะพายจากเส้นพลาสติก
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าสะพายจากเส้นพลาสติก
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
ผู้ให้ความสนใขเข้ามาพัฒนาทักษะการทำอาหารและของหวาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
การพัฒนาทักษะให้ชาวบ้านในชุมชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
นวัตกรรมเครื่องพุ่นฝุ่นละอองน้ำ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
นวัตกรรมเครื่องจำหน่ายผ้าเอนกประสงค์อัดเม็ดผ่านระบบคิวอาร์โค๊ด
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
นวัตกรรมเครื่องจำหน่ายผ้าเอนกประสงค์อัดเม็ดผ่านระบบคิวอาร์โค๊ด
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
นวัตกรรมเครื่องจำหน่ายผ้าเอนกประสงค์อัดเม็ดผ่านระบบคิวอาร์โค๊ด
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
นวัตกรรมเครื่องจำหน่ายผ้าเอนกประสงค์อัดเม็ดผ่านระบบคิวอาร์โค๊ด
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ประชาชนทุกระดับ ให้ความสนใจ
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
สวยๆ งามๆ ทั้งนั้นเลย
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
การพัฒนาผลไม้ในชุมชนทำเป็นสัปรสกวน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการพัฒนา
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
ผลิตที่เกิดจากการพัฒนา
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
อบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
อบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
การสอนใช้โปรแกรม Kid Bright ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับนักเรียนบ้านด่านโง
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
การสอนใช้โปรแกรม Kid Bright ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับนักเรียนบ้านด่านโง
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
การสอนใช้โปรแกรม Kid Bright ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับนักเรียนบ้านด่านโง
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
บรรยากาศอบรม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
อบรมขยายอีเอ็ม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
อบรมขยายอีเอ็ม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
อบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
อบรมการทำสารไล่แมลง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
นวัตกรรมหน้ากากอนามัย
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
นวัตกรรมหน้ากากอนามัย
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
นวัตกรรมหน้ากากอนามัย
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
นวัตกรรมเครื่องพุ่นฝุ่นละอองน้ำ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
นวัตกรรมเครื่องพุ่นฝุ่นละอองน้ำ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
การตลาดออนไลน์เครื่องจักสาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
การตลาดออนไลน์เครื่องจักสาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
การตลาดออนไลน์เครื่องจักสาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
การฝึกอบรมการทำผัดไทย
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
การฝึกอบรมการทำซาลาเปา
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
พิธีเปิดศูนย์ฯ วท.สุวรรณภูมิ
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
ปฏิบัติงานพัฒนา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ส่งมอบเครื่องย่อยเอนกประสงค์ กิจกรรมพัฒนา
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
สร้างเครื่องย่อยใบไม้เพื่อทำปุ๋ยหมัก
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
บรรจุภัณฑ์ข้าวยำอบกรอบ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย
ข้าวยำอบกรอบ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย
ข้าวยำอบกรอบ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย
ผลิตภัณฑ์
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย
บรรจุภัณฑ์ข้าวยำอบกรอบ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย
อบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จักรสานเพื่อประกอบอาชีพภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it certer)
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
อบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จักรสานเพื่อประกอบอาชีพภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it certer)
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
ภารกิจที่ 3 การทำเครื่องอบแห้งเอนกประสงค์
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภารกิจที่ 3 การทำเครื่องอบแห้งเอนกประสงค์
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
กิจกรรมสอนอาชีพ
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
กิจกรรมบ้านโคกวัด
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
รวมผลิตภัณฑ์
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
ผลิตภํณฑ์ที่ได้รับการสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
การทำขนมดอกจอก
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
การทำหมูสวรรค์
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
การสอนการจับจีบผ้าลวดลายต่างๆ
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
การบรรจุภัณฑ์
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
ภาพกิจกรรมพัฒนา
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
ภาพกิจกรรมพัฒนา
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
ส่งมอบของให้กับตัวแทนของกลุ่มอาชีพบ้านคลองทราย
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
การพัฒนาต่อยอดการสร้างโลโก้พิพิธภัณฑ์สินค้า OTOP
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
การพัฒนาต่อยอดการสร้างโลโก้พิพิธภัณฑ์สินค้า OTOP
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหิน เดินชมภาระกิจที่3
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
อบรมการปลูกผักหวานป่า
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
อมรมการปลูกผักหวานป่า
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
ภารกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
ภารกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
สอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
สอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
คณะผู้บริหารพร้อมด้วยบุคคลากร ส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนเทศบาลตำบลนาคู
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
แหนมเห็ดนางฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
แหนมเห็ดนางฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
สกรีนเสื้อ
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
สกรีนเสื้อ
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
ผ้าปาเต๊ะ
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
ผ้าปาเต๊ะ
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
แหนมเห็ดนางฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
แหนมเห็ดนางฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
การคำนวณต้นทุนอาชีพน้ำมันพิมเสนการบูร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
การคำนวณต้นทุนอาชีพน้ำมันพิมเสนการบูร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
การคำนวณต้นทุนอาชีพน้ำมันพิมเสนการบูร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
การทำการ์ดป๊อปอัพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
การทำการ์ดป๊อปอัพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
การทำการ์ดป๊อปอัพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
การทำการ์ดป๊อปอัพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
การคำนวณต้นทุนอาชีพน้ำมันพิมเสนการบูร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
บริการพัฒนา_สอนการออกแบบบรรจุผลิตภัณฑ์
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
ประชุมปรึกษาผลิตภัณฑ์
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
การพัฒนาอาชีพ การอบรมการทำก้อนเห็ดนางฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
การพัฒนาอาชีพ การอบรมการทำก้อนเห็ดนางฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการออมตามรอยพ่อ
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
การพัฒนาอาชีพ การอบรมการทำก้อนเห็ดนางฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ออกพื้นที่อำเภอแหลมงอบสำรวจความต้องการพัฒนา
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
บรรยายการใช้อุปกรณ์ลดน้ำมันผลิตภัณฑ์ปลาโคกทอด
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
ส่งมอบอุปกรณ์ลดน้ำมันผลิตภัณฑ์ปลาโคดทอด
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
รูปภาพดำเนิน กิจกรรมโครงการ Fix it Center Thailand ๔.๐ วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ชุมชนบ้านฮ่องฮี หมู่ที่๔ ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
รูปภาพดำเนิน กิจกรรมโครงการ Fix it Center Thailand ๔.๐ วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ชุมชนบ้านฮ่องฮี หมู่ที่๔ ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
รูปภาพดำเนิน กิจกรรมโครงการ Fix it Center Thailand ๔.๐ วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ชุมชนบ้านฮ่องฮี หมู่ที่๔ ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
รูปภาพดำเนิน กิจกรรมโครงการ Fix it Center Thailand ๔.๐ วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ชุมชนบ้านฮ่องฮี หมู่ที่๔ ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
รูปภาพดำเนิน กิจกรรมโครงการ Fix it Center Thailand ๔.๐ วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ชุมชนบ้านฮ่องฮี หมู่ที่๔ ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
ถ่ายภาพกับผู้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ภารกิจพัฒนา
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ถ่ายภาพกับผู้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ภารกิจพัฒนา
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ถ่ายภาพกับผู้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ภารกิจพัฒนา
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ทีมพัฒนา
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
ประชุมให้คำแนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
ให้คำแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
พัฒนานัวตกรรม
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
วิชาเพ้นกระเป๋าผ้า พัฒนาอาชีพชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
วิชาทับทิมกรอบ พัฒนาอาชีพชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ ที่แปรรูปเป็นของใช้ลักษณะต่าง ๆ
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย
คณะผู้บริหาร วิทยากร ครูและกลุ่มแม่บ้านคำนางโอก ร่วมถ่ายภาพกับผลิตภัณฑ์ ผ้าทอมือ
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย
วิทยากร สาธิตและแนะนำผู้เข้าอบรม ทำผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย
ปลัดเทศบาลตำบลร่มเกล้าร่วมถ่ายภาพที่ระลึกกับทีมงานฝึกอบรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้าทอมือ
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย
-
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ผู้เข้าอบรม รวมกลุ่มปรึกษาหารือการวางแผนธุรกิจ
วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
ประธาน และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ร่วมถ่ายภาพตามภารกิจการบริการพัฒนา (Top up)
วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
ต่อยอดผลิตภัณฑ์เกลือ
วิทยาลัยการอาชีพนาแก
ต่อยอดผลิตภัณฑ์เกลือ
วิทยาลัยการอาชีพนาแก
พัฒนาผลิตภัณฑ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
พัฒนาผลิตภัณฑ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
พัฒนาผลิตภัณฑ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
การผลิตปุ่ยมูลไส้เดือน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
ฝึกอบรมการพัฒนาอาชีพ ทำเหรียญโปรยทาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
ฝึกอบรมการพัฒนาอาชีพ ทำเหรียญโปรยทาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
ฝึกอบรมการพัฒนาอาชีพ ทำเหรียญโปรยทาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
จิตรกรรมสื่อผสมบนงานไม้
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
งานพัฒนา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
น้ำพริกแม่สำอาง
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
น้ำพริกแม่สำอาง
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
น้ำพริกแม่สำอาง
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
สุ่มไก่
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
สุ่มไก่
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
สุ่มไก่
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
การอบรมให้ความรู้ให้กับประชนผู้รับบริการในการทำผ้ามัดย้อม
วิทยาลัยเทคนิคแพร่
การอบรมให้ความรู้ให้แก่ประชนชนผู้รับบริการในการทำเต้าฮวยนมสดและให้ผู้มารับบริการได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคแพร่
การอบรมให้ความรู้ให้แก่ประชนชนผู้รับบริการในการทำผ้ามัดย้อมและให้ผู้รับบริการได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคแพร่
เก้าอี้ยางรถยนต์
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
เก้าอี้ยางรถยนต์
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
เก้าอี้ยางรถยนต์
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
การสอนทำกระดานไวท์บอร์ด
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ต้มน้ำปลาร้า
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Top Up
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
ผู้ฝึกอบรมพิมเสนน้ำอโรม่า
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ผู้ฝึกอบรมการทำยาดมสมุนไพรและพิมเสนน้ำ
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
การฝึกอบรมการทำยาดมสมุนไพรสูตรโบราณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
การอบรมพัฒนาอาชีพ เรื่องการทำปลาส้ม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
บรรยายการอบรมพัฒนาอาชีพ เรื่องการจับจีบผ้า
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
การอบรมพัฒนาอาชีพ เรื่องการจับจีบผ้า
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
นายอำเภอตรวจเยี่ยมทีมพัฒนา
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
ทีมพัฒนา
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
ทีมพัฒนา
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
ออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก
วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม
ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพิ่มมูลค่าสินค้า
วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผ่านการท๊อปอัพ
วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม
พัฒนาต่อยอดอาชีพ
วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม
พัฒนานวัตกรรมเครื่องพ่นละอองน้ำ
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
อบรมกลุ่มท่อผ้า
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
การจัดแสดงสินค้ากลุ่มท่อผ้า
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
มัฟฟินมะม่วงหาวมะนาวโห่
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
มัฟฟินมะม่วงหาวมะนาวโห่
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ประชาชนเข้าอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน Top up ในศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ทีมงานอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน Top up ในศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
อบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน Top up ในศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
การถนอมอาหาร
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
การพัฒนาด้านนวัตกรรม
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
ภาพฝึกอาชีพระยะสั้น วิชาอาหารว่างยอดนิยม
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
ภาพการพัฒนาผลติภัณ์ TOP Up เครื่องแกงปรจำหมู่ที่ 1
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
ฝึกอาชีพระยะสั้น การทำขนมอบยอดนิยม
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
ภารกิจที่ 3 บริการพัฒนาฯ (งานปักเย็บเสื้อแซว)
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ภาพการส่งมอบนวัตกรรม รถตัดหญ้า
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
การอบรมท่อผ้าไทย
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
การอบรมท่อผ้าไทย
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
พัฒนาผลิตภัณฑ์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
Em รดผัก
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
สร้างอาชีพให้กับประชาชน (วุ้นมะพร้าวอ่อน วุ้นกะทิใบเตย และขนมกล้วย)
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
การพูดคุยเกี่ยวกับการเพิ่มช่องทางในการขายสินค้า
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
การทำน้ำพริกสับปะรดและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
การทำน้ำพริกสับปะรดและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
เครื่องอบข้าวเกรียบพลังงานแงอาทิตย์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
การทำน้ำพริกสับปะรดและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
เครื่องอบสมุนไพร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
เครื่องตัดข้าวเกรียบ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
บริการต่อยอดผลิตภัณฑ์
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
การทำแหนมเห็ดข้าวไรซ์เบอรี่
วิทยาลัยการอาชีพลอง
การทำเห็ดสวรรค์3รส
วิทยาลัยการอาชีพลอง
การทำเห็ดสวรรค์3รส
วิทยาลัยการอาชีพลอง
การทำเห็ดสวรรค์3รส
วิทยาลัยการอาชีพลอง
การทำแหนมเห็ดข้าวไรซ์เบอรี่
วิทยาลัยการอาชีพลอง
การทำแหนมเห็ดข้าวไรซ์เบอรี่
วิทยาลัยการอาชีพลอง
การทำแหนมเห็ดข้าวไรซ์เบอรี่
วิทยาลัยการอาชีพลอง
ชาวบ้านให้ความสนใจการสร้างเครื่องตำข้าว
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
พััฒนา นวัฒตกรรม
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
รูปพัฒนา นวัฒกรรม
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
สอนอาชีพให้ชาวบ้าน
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
การพูดคุยกับกลุ่มจักสานกระติบข้าว บ้านหนองลาด ตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
การประชุมบปรึกษาหารือกับรองปลัดเทศบาลตำบลหนองลาด การพัฒนา
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ปฏิบัติงานพัฒนา อบต.ท่าอยู่ 1
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
Em รดผัก
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
Em รดผัก
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
การต่อยอดและพัฒนาอาชีพ (Top UP) การแปรรูปเห็ด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
การต่อยอดและพัฒนาอาชีพ (Top UP) การแปรรูปเห็ด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
ป้าย การพัฒนาอาชีพ (Top Up)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
การต่อยอดและพัฒนาอาชีพ (Top UP) การแปรรูปเห็ด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
การต่อยอดและพัฒนาอาชีพ (Top UP) การออกแบบบรรจุภัณฑ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
ปฏิบัติงานพัฒนา อบต.โคกกลอย 1
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
การอบรมระยะสั้น การซ่อมบำรุงรักษาคอมพิงวเตอร์
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยากรสอนทำขนม ตามภารกิจพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
วิทยากรสอนทำขนม ตามภารกิจพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
วิทยากรสอนทำขนม ตามภารกิจพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
การทำสบู่สมุนไพรนมสดน้ำผึ้ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
การทำปลีเชียง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
การทำไอศครีมสับปะรด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
การทำโดนัทจิ๋ว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ประธานเยื่ยมการบริการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภุณฑ์ชุมชน (Top up)
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
การทำผัดกุ้งจ่อมทรงเครื่อง
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
พัฒนานวัตกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
พัฒนานวัตกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
พัฒนานวัตกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
โครงการพัฒนา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
อบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
พัฒนาผลิตภัณฑ์
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
พัฒนาผลิตภัณฑ์
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ สอนนักเรียนต่อยอดพัฒนาบรรจุภัณฑ์
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ สอนต่อยอดบรรจุภัณฑ์ขวดน้ำยาล้างจานให้กับประชาชน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ สอนต่อยอดบรรจุภัณฑ์ให้กับประชาชน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ทีมพัฒนา วิชาน้ำยาล้างจานสมุนไพร โดยภาควิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศษามหาสารคาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ทีมพัฒนา วิชาสบู่สมุนไพร โดยภาควิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศษามหาสารคาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ปฏิบัติการพัฒนา
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
บริการพัฒนา
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
บริการสอนเพ้นท์กระเป๋า
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
บริการสอนเพ้นท์กระเป๋า
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
บริการสอนเพ้นท์กระเป๋า
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
บริการสอนทำน้ำยาล้างจาน
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
บริการสอนทำน้ำยาล้าง
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
บริการสอนเพ้นท์กระเป๋า
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
บริการสอนทำน้ำยาล้างจาน
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
บริการสอนเพ้นท์กระเป๋า
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
บริการสอนทำไอติมหลอด
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
บริการสอนทำไอติมหลอด
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
บริการสอนทำไอติมหลอด
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
บริการสอนทำผ้าเช็ดหน้าแฟนซี
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
บริการสอนทำผ้าเช็ดหน้าแฟนซี
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
บริการสอนทำนามบัตร
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
บริการสอนทำนามบัตร
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
บริการสอนทำนามบัตร
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
สอนอาชีพและมอบผ้าตวนเพื่อให้ชุมชนไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากใบลาน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
อบรมต่อยอดotop
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
otopชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ภารกิจดอกไม้จากใยตาล
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
ภารกิจดอกไม้จากใยตาล
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
ภารวมผู้ฝึกอบรม
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
การพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
การสาธิตและนำเสนอเครื่องอบอเนกประสงค์
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
ปฏิบัติงานพัฒนาบรรจุภัณฑ์บรรจุไข่เค็มของชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
บริการพัฒนาแปรรูปทอเสื่อกกให้กับประชาชนชาวราชธานี
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยี
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยี
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
การทำโคมไฟไร้สกูรได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
อบรมการทำโคมไฟไร้สกูรเพื่อการประกอบอาชีพ
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
บริการทำลวดลายบนกระจก
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
บริการทำลวดลายบนกระจก
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
บริการทำลวดลายบนกระจก
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
บริการเพ้นท์หมวก
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
บริการเพ้นท์หมวก
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
บริการเพ้นท์หมวก
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
บริการสอนปักเลื่อม
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
บริการสอนปักเลื่อม
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
บริการสอนปักเลื่อม
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
บริการสอนทำกระเป๋าหนัง
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
บริการสอนทำกระเป๋าหนัง
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
บริการสอนทำกระเป๋าหนัง
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
บริการตัดผมชาย
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
บริการตัดผมชาย
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
บริการตัดผมชาย
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
ขนมต้ม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ขนมจีบ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
การพับเหรียญโปรยทาน
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
การพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
อบรมการทำน้ำพริก
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
การสอนวิธีการทำ
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
ทีมงานดอกกุหลาบจากผ้าสักหราด
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
พัฒนา3
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
พัฒนา2
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
พัฒนา1
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
บริการพัฒนาโดยการสอนพวงกุญแจ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
บริการพัฒนาโดยการสอนทำกระเป๋าถือสตรี
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
การทำเว๊บไซต์ (WEB SITE) ประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
การทำเว๊บไซต์ (WEB SITE) ประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
การทำเว๊บไซต์ (WEB SITE) ประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
ปฏิบัติงานพัฒนา
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
ปฏิบัติงานพัฒนา
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
บริการพัฒนาเทคโนโลยีต่อยอดผลิตภัณฑ์ของชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
พัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้าน
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
บริการฝึกอบรมสร้างอาชีพใ้หกับประชาชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
บริการฝึกอบรมสร้างอาชีพใ้หกับประชาชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
การออกแบบผลิตภัณฑ์
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
สำรวจผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อพัฒนา
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
สำรวจผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อพัฒนา
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
บริการพัฒนา
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
บริการพัฒนา
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
นักเรียน นักศึกษาพัฒนาอาชีพ เปลี่ยนผ้ามุ้งลวด
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
บรรยากาศในการฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ต่อยอดอาชีพ สร้างมูลค่าเพิ่ม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
การทำบายศรีจิ๋วจากผ้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ภาพบรรยากาศในการฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การทำของที่ระลึก ของชำร่วยจากลูกปัด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์ชุมชน การทำของชำร่วยจากลูกปัด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การประดิษฐ์ของชำร่วยจากลูกปัด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
การทำยาหม่องและยาดมสมุนไพร
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ืดำเนินงาน
วิทยาลัยเทคนิคตาก
สอนทำสาคูไส้หมู
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
(พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าและการรับรองมาตรฐาน) การสอนกระเป๋าถักจากเส้นพลาสติก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
สอนกระเป๋าถักจากเส้นพลาสติก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี