ข้อมูลรูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ

ปฏิบัติงานพัฒนา
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
ปฏิบัติงานพัฒนา
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
บริการพัฒนาเทคโนโลยีต่อยอดผลิตภัณฑ์ของชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
พัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้าน
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
บริการฝึกอบรมสร้างอาชีพใ้หกับประชาชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
บริการฝึกอบรมสร้างอาชีพใ้หกับประชาชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
การออกแบบผลิตภัณฑ์
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
สำรวจผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อพัฒนา
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
สำรวจผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อพัฒนา
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
บริการพัฒนา
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
บริการพัฒนา
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
นักเรียน นักศึกษาพัฒนาอาชีพ เปลี่ยนผ้ามุ้งลวด
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
บรรยากาศในการฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ต่อยอดอาชีพ สร้างมูลค่าเพิ่ม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
การทำบายศรีจิ๋วจากผ้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ภาพบรรยากาศในการฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การทำของที่ระลึก ของชำร่วยจากลูกปัด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์ชุมชน การทำของชำร่วยจากลูกปัด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การประดิษฐ์ของชำร่วยจากลูกปัด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
การทำยาหม่องและยาดมสมุนไพร
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ืดำเนินงาน
วิทยาลัยเทคนิคตาก
สอนทำกล้วยฉาบ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
สอนทำสาคูไส้หมู
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
(พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าและการรับรองมาตรฐาน) การสอนกระเป๋าถักจากเส้นพลาสติก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
สอนกระเป๋าถักจากเส้นพลาสติก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
บริเวณที่ตั้งงานพัฒนา
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร