ข้อมูลรูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ

อบรมอาชีพ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง
อบรมอาชีพ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง
อบรมอาชีพ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง
บริการสร้าง
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
บริการสร้าง
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
บริการสร้าง
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
บริการสร้าง
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
บริการสร้าง
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
ทีมงานวิทยากรโครงการส่งเสริมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนบนตลาดซื้อขายออนไลน์
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
วิทยากรบรรยายการโครงการส่งเสริมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนบนตลาดซื้อขายออนไลน์
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
สอนวิชาระยะสั้น การซ่อมรถจักรยาน
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
สอนวิชาระยะสั้น การซ่อมมุ้งลวด
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
สอนวิชาระยะสั้น การทำไข่เค็มสมุนไพร
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
สอนวิชาระยะสั้น การทำลูกประคบสมุนไพร
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
ทีมบริการส้รางอาชีพอบรมการทำขนมเม็ดขนุน โดยแผนกวิชาการบัญชี และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
ทีมบริการส้รางอาชีพอบรมการทำขนมเม็ดขนุน โดยแผนกวิชาการบัญชี และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
ทีมบริการส้รางอาชีพอบรมการทำขนมเม็ดขนุน โดยแผนกวิชาการบัญชี และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
ทีมบริการส้รางอาชีพอบรมการทำขนมเม็ดขนุน โดยแผนกวิชาการบัญชี และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
ทีมบริการส้รางอาชีพอบรมการทำขนมสาคูไส้หมู โดยแผนกวิชาการโรงแรม และสามัญสัมพันธ์
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
ทีมบริการส้รางอาชีพอบรมการทำขนมสาคูไส้หมู โดยแผนกวิชาการโรงแรม และสามัญสัมพันธ์
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
ทีมบริการส้รางอาชีพอบรมการทำขนมสาคูไส้หมู โดยแผนกวิชาการโรงแรม และสามัญสัมพันธ์
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
ทีมบริการส้รางอาชีพอบรมการทำขนมสาคูไส้หมู โดยแผนกวิชาการโรงแรม และสามัญสัมพันธ์
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
บรรยากาศการฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้าทอมือ กลุ่มแม่บ้านคำนางโอก
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย
เด้กๆและประชาชนเข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพ
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
เด้กๆและประชาชนเข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพ
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
เด้กๆและประชาชนเข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพ
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
เด้กๆและประชาชนเข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพ
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
ปฏิบัติงานสร้าง
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
ปฏิบัติงานซ่อมปฏิบัติงานสร้าง
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
สอนวิชาชีพระยะสั้น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
ภารกิจสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
ภารกิจสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
ภารกิจสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
ภารกิจสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
ภารกิจสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
ภารกิจสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
เตรียมส่วนผสม
วิทยาลัยการอาชีพเซกา
เตรียมส่วนผสม
วิทยาลัยการอาชีพเซกา
สับปลา
วิทยาลัยการอาชีพเซกา
ล้างปลาเตรียมทำปลาส้ม
วิทยาลัยการอาชีพเซกา
สอนอาชีพการทำกิ๊บติดผมแฟชั่น
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
สอนอาชีพการทำกิ๊บติดผมแฟชั่น
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
สอนอาชีพการทำบาบีคิว
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
การสอนอาชีพทำบาบีคิว
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
การทำก๋วยเตี๋ยวหลอด แผนกคหกรรม
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
การทำก๋วยเตี๋ยวหลอด แผนกคหกรรม
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
การทำช้อนเอนกประสงค์
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
การทำช้อนเอนกประสงค์
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
อบรมการทำพวงกุญแจจากเศษผ้า
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
อบรมการทำพวงกุญแจจากเศษผ้า
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
อบรมการทำพวงกุญแจจากเศษผ้า
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
ทีมงานสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
ทีมงานสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
กิจกรรมด้านบริการสร้างอาชีพใหม่ ให้กลุ่มสตรีตำบลวัดจันทร์ หลักสูตรการทำกระเป๋าผ้าด้นมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
กิจกรรมบริการสร้างอาชีพใหม่ ให้กับกลุ่มแม่บ้านตำบลวัดจันทร์ หลักสูตรผลิตภัณฑ์งานสานจากเส้นพลาสติก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
การฝึกอบรมอาชีพการประดิษฐ์พวงมาลัยในงานพิธีต่างๆ
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
การฝึกอบรมอาชีพการประดิษฐ์พวงมาลัยในงานพิธีต่างๆ
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
การฝึกอบรมอาชีพศิลปะประดิษฐ์องุ่นจากลูกปัด
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
การฝึกอบรมอาชีพศิลปะประดิษฐ์องุ่นจากลูกปัด
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
การฝึกอบรมอาชีพศิลปะประดิษฐ์องุ่นจากลูกปัด
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
การฝึกอบรมอาชีพศิลปะประดิษฐ์องุ่นจากลูกปัด
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
การฝึกอบรมอาชีพการประดิษฐ์พวงมาลัยในงานพิธีต่างๆ
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
การฝึกอบรมอาชีพการทำเทียนหอมไล่ยุ่ง และเทียนหอมปรับอากาศ
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
การฝึกอบรมอาชีพการทำเทียนหอมไล่ยุ่ง และเทียนหอมปรับอากาศ
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
การฝึกอบรมอาชีพพวงกุญแจรีดร้อน
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
การฝึกอบรมอาชีพพวงกุญแจรีดร้อน
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
แผนกอาหารและโภชนาการ
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
บริการสร้างอาชีพการทำขนมมากิโรล
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
บริการสร้างอาชีพการทำขนมคุกกี้
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
บริการสร้างอาชีพการทำสลัดโรล
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
บริการสร้างอาชีพการทำขนมปอเปี๊ยะทอด
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
สอนทำปล๊กไฟ
วิทยาลัยเทคนิคถลาง
ฝึกอบรมการทำซาลาเปาและขนมกุยช่าย
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ฝึกอบรมการทำซาลาเปาและขนมกุยช่าย
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ปฏิบัติงานสร้าง
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
ปฏิบัติงานสร้าง
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
ผู้ัเข้าร่วมอบรมปฏิบัติทำขนม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
วิทยากรอธิบายขั้นตอนการทำแซนวิส
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
สร้างสิ่งประดิษฐ์ร่วมกับชาวบ้าน
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
สร้างสิ่งประดิษฐ์ร่วมกับชาวบ้าน
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
สร้างสิ่งประดิษฐ์ร่วมกับชาวบ้าน
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
สร้างสิ่งประดิษฐ์ร่วมกับชาวบ้าน
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ปฏิบัติงานสร้าง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ปฏิบัติงานสร้าง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ปฏิบัติงานสร้าง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ปฏิบัติงานสร้าง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ปฏิบัติงานสร้าง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ปฏิบัติงานสร้าง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
สรา้งอาชีพ
วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานอบรมอาชีพโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานอบรมอาชีพโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานอบรมอาชีพโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
ผู้เข้ารับการอบรม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
ผู้เข้ารับการอบรม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
สอนทำขนมเพื่อประกอบอาชีพ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
วันนี้ผูกผ้ารถ ใช้ในงานพิธีการต่างๆ
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
ภารกิจการสอนทำสบู่สมุนไพร
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกำลังฝึกปฏิบัติการต่อยอดมะนาว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกำลังฝึกผลิตแหนม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกำลังทำขนมลูกชุบ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
บรรยากาศของการปฏิบัติงานในศูนย์สร้าง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
บริการสอนอาชีพ
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
บริการสอนอาชีพ
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
วิทยากรแนะนำการทำสาคูไส้หมู ท่านผู้อำนวยการฯและทีมงานเข้าร่วมการทำขนมด้วย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ประชาชนฝึกอาชีพกันอย่างสนุกสนาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
วิทยากรศูนย์สร้างให้การอบรมแก่ประชาชนที่มาฝึกอาชีพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ท่านผู้บริหารและคณะครูอาจารย์ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับศูนย์สร้าง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ผอ.บัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับศูนย์สร้าง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
สอนอาชีพการทำขนมจีบ ซาลาเปา
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
สอนอาชีพการทำขนมจีบ ซาลาเปา
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
การสร้างอาชีพ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
การสร้างอาชีพ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
การสอนทำข้าวมันไก่ และสาคูไส้หมู
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
การสอนทำสลัดโรล
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
การสอนทำกาแฟ
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
การสอนอาชีพการทำขนมไทยให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
สร้างอาชีพใหม่ต่อยอดอาชีพ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล
อบรมตัดเย็บประดิษฐ์ของที่ระลึก
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
ภาพชิ้นงานการสร้างอาชีพ สลัดโรล
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
ภาพชิ้นงานการสร้างอาชีพ ชาไข่มุก
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
ภาพชิ้นงานการสร้างอาชีพ รวมมิตร
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
ภาพชิ้นงานการสร้างอาชีพ ไข่เค็มกะทิ
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
ผู้เรียนปฏิบัติการทำขนมโดยมีครูคอยให้คำปรึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
ผู้เรียนและนักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
คณะครูและนักศึกษาให้ความรู้เรื่องการทำขนม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
ฝึกอบรมการทำหน้ากากอนามัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ฝึกอบรมการทำหน้ากากอนามัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
บริการสร้างและบริการพัฒนา (เต้าหู้นมสด)
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
ส่งมอบอาชีพ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ผู้ให้ความสนใจและเข้ามาเรียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
ผู้บริหารตรวจเยียมกิจกรรมการสร้างอาชีพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
ภาพกิจกรรมสร้างอาชีพให้ชุมชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
สอนอาชีพการติดตั้งเสาอากาศดิจิตอล
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
สอนอาชีพการติดตั้งเสาอากาศดิจิตอล
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
สอนอาชีพการติดตั้งเสาอากาศดิจิตอล
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
สอนอาชีพตกแต่งกระถางต้นไม้ กระบองเพชร
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
สอนอาชีพตกแต่งกระถางต้นไม้ กระบองเพชร
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
สอนอาชีพตกแต่งกระถางต้นไม้ กระบองเพชร
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
สอนอาชีพเครื่องดื่มเพื่อการค้า
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
สอนอาชีพเครื่องดื่มเพื่อการค้า
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
สอนอาชีพเครื่องดื่มเพื่อการค้า
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
นวัตกรรมเครื่องจำหน่ายผ้าเอนกประสงค์อัดเม็ดผ่านระบบคิวอาร์โค๊ด
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
สอนการสกรีนลายด้วยระบบรีดร้อน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
สอนการสกรีนลายด้วยระบบรีดร้อน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
สอนการสกรีนลายด้วยระบบรีดร้อน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
สวยมั้ย ค่ะ ครู
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
ภาพการสอนอาชีพใหม่ต่อยอดอาชีพให้ประชาชน ปั้นขลิบ
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ภาพรวมในการสอนอาชีพใหม่ต่อยอดอาชีพให้ประชาชน ทำซาลาเปา
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ภาพการสอนอาชีพใหม่ต่อยอดอาชีพให้ประชาชน
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ภาพแนะนำวิทยากรในการสอยอาชีพใหม่ต่อยอดอาชีพให้ประชาชน
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ภาพประชาชนลงทะเบียนสร้างอาชีพใหม่ ต่อยอดอาชีพ
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
สอนการทำขนม
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
สอนการทำขนม
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
จับผ้าสวยงาม
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
ภาพการอบรม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพการอบรม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ปฏิบัติงาน
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ปฏิบัติงาน
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ปฏิบัติงาน
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ปฏิบัติงาน
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ปฏิบัติงาน
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ปฏิบัติงาน
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ปฏิบัติงาน
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ภาระกิจสร้าง
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
ภาระกิจสร้าง
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
การสอนหลักสูตรระยะสั้น วิชาการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน เพื่อสร้างเสริมอาชีพให้กับนักเรียนบ้านด่านโง
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
การสอนหลักสูตรระยะสั้น วิชาเครื่องยนต์เล็ก เพื่อสร้างเสริมอาชีพให้กับนักเรียนบ้านด่านโง
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
อบรมเพาะเลี่ยงปลาในบ่อพลาสติก
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
อบรมเพาะเลี่ยงปลาในบ่อพลาสติก
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
การเพาะเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
การเลี้ยงกบ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาระกิจสร้าง
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
ภารกิจสร้าง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ภารกิจสร้าง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
สอนอาชีพแม่เหล็ก DIY
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
สอนอาชีพแม่เหล็ก DIY
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
สอนอาชีพทำกระถางต้นไม้ DIY
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
สอนอาชีพทำปั้นดินจิ๋ว
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
สอนอาชีพทำปั้นดินจิ๋ว
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
สอนอาชีพทำปั้นดินจิ๋ว
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
สอนอาชีพทำสบู่ถ่านจากไม้โกงกาง
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
สอนอาชีพทำสบู่ถ่านจากไม้โกงกาง
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
สอนอาชีพทำยาดมพิมเสนน้ำ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
สอนอาชีพทำยาดมพิมเสนน้ำ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
สอนอาชีพทำยาดมพิมเสนน้ำ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
กิจกรรมการทำกรอบรูปแบบเคลือบเย็น
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
กิจกรรมสร้างอาชีพใหม่และอบรมความต้องการของชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
กิจกรรมสร้างอาชีพใหม่และอบรมความต้องการของชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
กิจกรรมสร้างอาชีพใหม่และอบรมความต้องการของชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
กิจกรรมสร้างอาชีพใหม่และอบรมความต้องการของชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
ปฏิบัติงานสร้าง โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ
วิทยาลัยเทคนิคถลาง
ปฏิบัติงานสร้าง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
การทำขนมชั้น
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
การผลิตปุ๋ยชีวภาพทาทงการเกษตร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
การผลิตปุ๋ยชีวภาพทาทงการเกษตร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
ทำเครปญี่ปุ่น
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ทำป็อบคอร์น
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ทำเครปญี่ปุ่น
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ก๋วยเตี๋ยวตราสีทอง
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
กิจกรรมฝึกอาชีพสบู่แฟนซี
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
กิจกรรมฝึกอาชีพทำขนมจีบ ซาลาเปา
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
กิจกรรมฝึกอาชีพสานตะกร้า กระเป๋า พลาสติก PP
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
กิจกรรมฝึกอาชีพสานตะกร้า กระเป๋า พลาสติก PP
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
ส่งมอบ กิจกรรมสร้าง (Build)
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
ข้าวยำอบกรอบ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย
ข้าวยำอบกรอบ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย
ข้าวยำอบกรอบ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย
ภารกิจที่ 2 ต่อยอดอาชีพ การย้อมสีจากวัสดุธรรมชาติ
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภารกิจที่ 2 ต่อยอดอาชีพ การย้อมสีจากวัสดุธรรมชาติ
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภารกิจที่ 2 ต่อยอดอาชีพ การย้อมสีจากวัสดุธรรมชาติ
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ช่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ทีมตัดผม
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ทีมตัดผม
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
สอนทำเต้าหู้นมสด
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
สอนทำเต้าหู้นมสด
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
สอนทำเต้าหู้นมสด
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ทีมตัดผม
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ทีมตัดผม
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ถ่าัยรูปกับวิทยากรผู้ให้ความรู้และผู้นำชุมชนเมื่อการอบรมเสร็จสิ้น
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคในฤดูร้อน
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
แนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดการทำน้ำยาล้างจาน
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
อบรมเสร็จรับผลิตภัณฑ์ไว้ใช้
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
ปฏิบัติงานบริการด้านการซ่อมโดยแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ปฏิบัติงานบริการด้านการสร้างอาชีพ โดยสอนการผูกผ้า,วิชาเย็บผ้าถุงสำเร็จ
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 2562
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย
ปฏิบัติงานบริการด้านการสร้างอาชีพ โดยการสอนทำอาหารว่าง เช่น สาคูไส้ไก่ เค้กกล้วยหอมนึ่ง ทองม้วนสด , การทำเครื่องดื่ม เช่น พั้นช์ผลไม้
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ปฏิบัติงานบริการด้านการสร้างอาชีพ โดยการสอนทำผ้ามัดย้อม
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ปฏิบัติงานบริการด้านการสร้างอาชีพ โดยการสอนทำเครื่องดื่มม็อคเทล
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
บรรยายการทำน้ำยาล้างจาน
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
การทำแซนวิซด์
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
การทำน้ำยาล้างจาน
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
การคำนวณต้นทุนการทำไข่กระทะอาชีพเสริม
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
การทำน้ำยาเช็ดกระจก
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
การจับจีบผ้า
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
การจัดดอกไม้
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
การทำตุ๊กตารับปริญญา
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
การสานตะกร้าด้วยพลาสติก
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
การทำน้ำยาล้างห้องน้ำ
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
การทำยาหม่อง
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
การทำสลัดห่มผ้า
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
ลงทะเบียนก่อนเข้าอบรม
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
ภารทำกรอบรูปโมเดิร์น
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
สอนการทำเต้าฮวยนมสด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
สอนสร้างอาชีพการทำแซนวิซ
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
สอนสร้างอาชีพการทำปอเปี๊ยะสด
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
สอนวิชาเครื่องยนต์ทางการเกษตร เครื่องตัดหญ้า
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
สอนวิชาโดนัททอดและกระหรี่ปั๊บ
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
ภาระกิจที่ 3 บริการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
ภารกิจสร้าง อบรมการทำบัญชีครัวเรือน
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
ภารกิจสร้าง อบรมทำอาหาร
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
ภารกิจสร้าง อบรมทำงานอาหาร
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
สอนการจัดซุ้มดอกไม้และขันหมากอิสลาม 2
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
สอนการจัดซุ้มดอกไม้และขันหมากอิสลาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
น้ำนาล้างจานและน้ำยาซักผ้า
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
น้ำนาล้างจานและน้ำยาซักผ้า
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
ขนมโดนัท
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
ขนมโดนัท
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
น้ำยาล้างจานและน้ำยาซักผ้า
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
ภาพชิ้นงานการสร้างอาชีพ วุ้นดอกไม้แฟนซี
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
สร้างอาชีพครั้งที่ 2 วุ้นดอกไม้แฟนซี
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
ภาพชิ้นงานการสร้างอาชีพ แซนวิสห่มผ้า 5 ไส้
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
บริการสร้างอาชีพวิชาการทำมาลัยคล้องมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
บริการสร้างอาชีพวิชาการทำมาลัยคล้องมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
บริการสร้างอาชีพวิชาการทำมาลัยคล้องมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
ข้าวคลุกกระปิ แกงเลียง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
ข้าวคลุกกระปิ แกงเลียง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
ข้าวคลุกกระปิ แกงเลียง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
ข้าวคลุกกระปิ แกงเลียง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
ข้าวคลุกกระปิ แกงเลียง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
การร้อยมาลัยคล้องมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
ปฏิบัติงานสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคตาก
การตัดเย็บเสื้อผ้ามุสลิม
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
ใบเตยหนาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
ใบเตยหนาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
บริการสอนสร้างอาชีพ_การทำกระเช้าและช่อดอกไม้
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
บริการสอนสร้างอาชีพ_การทำเทียนแฟนซี
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
บริการสอนสร้างอาชีพ_การทำน้ำพริกแห้งกากหมู
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
สร้างอาชีพให้ชาวบ้านในตำบล
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
การอบรมการสร้างอาชีพ ทำขนมดอกจอก
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
การอบรมการสร้างอาชีพ ทำขนมดอกจอก
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
การอบรมการสร้างอาชีพ ทำขนมดอกจอก
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
อบรมอาชีพการทำน้ำพั้นซ์
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
108 อาชีพ การทำขนมฟักทอง
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
108 อาชีพ การทำขนมฟักทองสังขยา
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
108 อาชีพ การทำน้ำยาซักผ้า
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
การทำสบู่สมุนไพร
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
การทำน้ำยาล้างจาน
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
ทีมสร้าง
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
ทีมช่าง
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
ทีมสร้าง
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
ทีมสร้าง
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
ทีมสร้าง
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
ทีมสร้าง
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
สร้างอาชีพ
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
สร้างอาชีพให้ตำบล
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
สร้างอาชีพ
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
สอนอาชีพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
อบรมอาชีพการทำบัวลอยมะพร้าวอ่อนสาคูไส้ถั่วดำ
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
ทีมงานสอนประชาชนสร้างอาชีพ
วิทยาลัยเทคนิคตราด
ทีมงานสอนประชาชนสร้างอาชีพ
วิทยาลัยเทคนิคตราด
-
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
มอบอุปกรณ์ต่อยอดอาชีพผลิตภัณฑ์จากปลาโคกแดดเดียว
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
อบรมต่อยอดผลิตภัณฑ์จากปลาโคกแดดเดียว
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
ออกพื้นที่สำรวจความต้องการต่อยอดอาชีพ ณ อำเภอแหลมงอบ
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
อบรมการทำน้ำพริกเห็ดหอม
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
วิทยากรวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ บรรยายให้ความรู้ผู้เข้ารับการอบรมวิชาการทำไส้กรอกสมุนไพร
วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
ผู้เข้าอบรมลงทะเบียน ภารกิจบริการสร้าง (Build)
วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
ผู้เข้าอบรมร่วมรับฟังการบรรยายการทำก๋วยจั๋บทรงเครื่อง จากวิทยากรวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
วิธีการทำน้ำยาล้างจาน
วิทยาลัยการอาชีพนาแก
วิธีการทำน้ำยาล้างจาน
วิทยาลัยการอาชีพนาแก
วิธีการทำน้ำยาล้างจาน
วิทยาลัยการอาชีพนาแก
สอนอาชีพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
สอนอาชีพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
การผูกผ้าในรูปแบบต่างๆ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
การผูกผ้าในรูปแบบต่างๆ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
การผูกผ้าในรูปแบบต่างๆ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
สอนอาชีพผลิตภัณฑ์ผ้า
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
สอนอาชีพผลิตภัณฑ์ผ้า
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
สอนอาชีพแม่เหล็ก DIY
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
สอนอาชีพแม่เหล็ก DIY
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
งานสร้าง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
งานสร้าง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
การสอนทำอาหารแปรรูป
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
การจัดดอกไม้
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
ผอ ตรวจเยี่นมบริการสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
ฝึกอบรมการทำหน้ากากอนามัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
การฝึกอบรมการทำหน้ากากอนามัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
วัสดุฝึกสร้างอาชีพ
วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม
ฝึกอบรมอาชีพ
วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม
ฝึกอบรมอาชีพ
วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม
การอบรมการทำกระถาง
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
สอนอาชีพซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชน
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
สอนอาชีพซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชน
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
การจัดแสดงสินค้ากลุ่มกระถาง
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
ทีมงานอบรมต่อยอดและสร้างอาชีพใหม่
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
สอนอาชีพทำขนมเปียกปูน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
สอนอาชีพทำขนมเปียกปูน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
สอนอาชีพการพับเหรียญโปรยทาน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
สอนอาชีพการพับเหรียญโปรยทาน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
สอนวิชาชีพ งานเชื่อมผลิตภัณฑ์
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
ทีมงานอบรมสร้างอาชีพในศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ประชาชนเข้าอบรมสร้างอาชีพในศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ประชาชนเข้าอบรมสร้างอาชีพในศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
การปฏิบัติงานสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
ภาพสร้างอาชีพ
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
ภาพสร้างอาชีพชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
ภารกิจที่ 2 บริการสร้างฯ (งานผลิตภัณฑ์งานคอนกรีต)
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
อบรมการทำอาหารว่าง
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
อบรมการทำอาหารว่าง
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
อบรมการทำอาหารว่าง
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
อบรมการทำอาหารว่าง
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
อบรมการทำอาหารว่าง
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
อบรมการทำอาหารว่าง
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
อบรมการทำอาหารว่าง
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
อบรมการทำอาหารว่าง
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
อบรมการทำอาหารว่าง
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
อบรมการทำอาหารว่าง
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
สร้างอาชีพให้กับประชาชน (ขนมต้ม และขนมกุยช่าย)
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
สร้างอาชีพให้กับประชาชน (กระเป๋าผ้าอเนกประสงค์)
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
การอบรมการทำกระถาง
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
การอบรมการทำกระถาง
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
อบรมอาชีพเครื่องจักสาน
วิทยาลัยการอาชีพเบตง
อบรมอาชีพเครื่องจักสาน
วิทยาลัยการอาชีพเบตง
นักศึกษาปฎิบ้ติงาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
ภาพกิจกรรมสร้าง
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
ภาพกิจกรรมสร้าง
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
บริการสอนอาชีพ เดคูพาจหมวก
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
สร้างอาชีพให้กับประชาชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
108 อาชีพ การทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
การทำยาหม่อง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
การทำน้ำยาล้างจาน
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
การทำน้ำยาล้างจาน
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
บริการตัดผมชาย-หญิง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
บริการตัดผมชาย-หญิง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
บริการตัดผมชาย-หญิง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
การทำพวงกุญแจจากผ้า(Key Cover)
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
การทำพวงกุญแจจากผ้า(Key Cover)
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
แสดงผลงานจีบผ้าตกแต่งโต๊ะ
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
นร.จีบผ้าตกแต่งโต๊ะ
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
การทำกระเป๋าสตางค์จากผ้า
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
การทำพวงกุญแจจากผ้า(Key Cover)
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
นร.จีบผ้าตกแต่งโต๊ะ
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
การทำพวงกุญแจจากผ้า(Key Cover)
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
การทำกระเป๋าลดโลกร้อน
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
การทำมุ้งลวด
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
การทำมุ้งลวด
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
การทำมุ้งลวด
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
การทำยาหม่อง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
การทำส่วนผสมการทำข้าวเกรียบ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
การทำส่วนผสมการทำข้าวเกรียบ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
สอนทำบัวหิมะ
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
สอนทำโรตีกรอบ
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
สอนทำซาลาเปา
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
สอนทำซาลาเปา
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
บริการสร้างอาชีพ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
การตัดเย็บเสื้อผ้ามุสลิม
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
การตัดเย็บเสื้อผ้ามุสลิม
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
การตัดเย็บเสื้อผ้ามุสลิม
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
สอนทำขนมจีบ
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
สอนตกแต่งหมวก
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
การสอนการสานกระติบข้าวให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองราด
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
การสอนให้ชุมชนทำกระติบเข้า
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
การบรรยายการทำกระติบเข้าให้กับนายอำเภอ
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
-
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
ขั้นตอนฝึกอบรม
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
ถ่ายภาพร่วม
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
กลุ่มผู้เรียนอาชีพในด้านการสร้างอาชีพ การทำขนมไทย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
กลุ่มผู้เรียนอาชีพในด้านการสร้างอาชีพ การทำขนมไทย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
กลุ่มผู้เรียนอาชีพในด้านการสร้างอาชีพ การทำขนมไทย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
กลุ่มผู้เรียนอาชีพในด้านการสร้างอาชีพ การทำขนมไทย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
กลุ่มผู้เรียนอาชีพในด้านการสร้างอาชีพ การจัดดอกไม้สด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
กลุ่มผู้เรียนอาชีพในด้านการสร้างอาชีพ การจัดดอกไม้สด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
กลุ่มผู้เรียนอาชีพในด้านการสร้างอาชีพ การจัดดอกไม้สด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
กลุ่มผู้เรียนอาชีพในด้านการสร้างอาชีพ การจัดดอกไม้สด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
กลุ่มผู้เรียนอาชีพในด้านการสร้างอาชีพ การจัดดอกไม้สด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
กลุ่มผู้เรียนอาชีพในด้านการสร้างอาชีพ การจัดดอกไม้สด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
กลุ่มผู้เรียนอาชีพในด้านการสร้างอาชีพ การจัดดอกไม้สด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
สร้างอาชีพ การทำขนมไทย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
สร้างอาชีพ การทำขนมไทย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
ประธานเยื่ยมการบริการสร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพให้กับประชาชน
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
วิทยากรสอน บริการสร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพให้กับประชาชน
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
สร้างอาชีพใหม่ให้กับประชาชน
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
สร้างอาชีพใหม่ให้กับประชาชน
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
สร้างอาชีพใหม่ให้กับประชาชน
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
สร้างอาชีพใหม่ให้กับประชาชน
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
สร้างอาชีพใหม่ให้กับประชาชน
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
สร้างอาชีพใหม่ให้กับประชาชน
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
สร้างอาชีพใหม่ให้กับประชาชน
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
ปฏิบัติงานสร้าง อบต.ท่าอยู่ 2
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
ปฏิบัติงานสร้าง อบต.ท่าอยู่ 1
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
ปฏิบัติงานสร้าง อบต.โคกกลอย 2
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
ปฏิบัติงานสร้าง อบต.โคกกลอย 1
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
การทำเครปเค้กและเครปเย็น
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
การทำเครปเค้กและเครปเย็น
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
อบรมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
อบรมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ประธานเยื่ยมการบริการสร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพให้กับประชาชน
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
บรรยากาศการให้บริการ
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
การสร้างอาชีพ
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
การทำการบูรหอมแฟนซี
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
การทำการบูรหอมแฟนซี
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
ภาพศูนย์ซ่อมสร้าง
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
โครงการสร้าง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
นักเรียน นักศึกษา กำลังซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์
ครธครูสอนวิธีทำปาตั้งโก
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์
อบรมให้ความรู้ทีมงานและผู้สนใจ
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
อบรมให้ความรู้ทีมงานและผู้สนใจ
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ทีมสร้างวิชาผัดไทโบราณ โดยภาควิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ทีมสร้างวิชากระเป๋าผ้า โดยภาควิชาแฟชั่นสิ่งทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
บริการสอนเค้กกล้วยหอม
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
บริการสาธิตอาหารเพื่อสุขภาพ (แกงเผ็ดเป็ดย่าง น้ำสมุนไพร)
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
บริการสาธิตอาหารเพื่อสุขภาพ (แกงเผ็ดเป็ดย่าง น้ำสมุนไพร)
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
บริการสาธิตอาหารเพื่อสุขภาพ (แกงเผ็ดเป็ดย่าง น้ำสมุนไพร)
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
บริการสาธิตอาหารเพื่อสุขภาพ (แกงเผ็ดเป็ดย่าง น้ำสมุนไพร)
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
ทีมบริการสร้าง มอบผ้าให้กับผู้เข้าร่วมอบรม
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
ฝึกอบรมอาชีพการทำบายศรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
บริการซ่อมรั้วโรงเรียนวังไม่สาน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
สร้างอาชีพประกอบอาหาร
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
สร้างอาชีพประกอบอาหาร
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
สร้างอาชีพประกอบอาหาร
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ภารกิจครีมสมานรอยเท้าแตก
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
ภารกิจครีมสมานรอยเท้าแตก
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
ภารกิจครีมสมานรอยเท้าแตก
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
บริการ ซ่อมสร้าง และพัฒนา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
สอนระยะสั้น
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
สอนระยะสั้น
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
อบรมวิชาชีพช่างตัดผมชาย-หญิง
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
อบรมวิชาชีพช่างเชื่อม
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
อบรมวิชาชีพช่างบำรุงรักษาระบบโซล่าเซล
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
อบรมวิชาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
บริการฝึกบลรมสร้างอาชีพใหม่ การทำยาหม่องครีม
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
ปฏิบัติงานสร้าง ทำผลิตภัณฑ์น้ำเต้าฮู้ ปาท่องโก
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
ปฏิบัติงานสร้าง ทำผลิตภัณฑ์น้ำเต้าฮู้ ปาท่องโก
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
บริการสร้างสานตะกร้าจากเส้นพลาสติกให้กับประชาชน
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
ฝึกสอนชาวบ้าน
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
คณะครูออกสอนชาวบ้านที่สนใจในการสานตะกร้าพลาสติก
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
ประธานในพิธีเยี่ยมชมทีมพัฒนาทักษะวิชาชีพ
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
สร้างอาชีพใหม่
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
ฝ่ายสร้างอาชีพใหม่
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
การบันทึกภาพรวมกันกับผู้เข้าอบร วิทยากร ทีมงานสำนักงานเทศบาลตำบลปราสาท
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
ภาพการฝึกอบรมโครงการการสร้างอาชีพเสริม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
ภาพการฝึกอบรมโครงการการสร้างอาชีพเสริม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
ภาพการบรรยายโดยวิทยากร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
ภาพพิธีเปิดการโครงการอบรมการอาชีพเสริม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
บริการสาธิตอาหารเพื่อสุขภาพ
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
บริการสาธิตอาหารเพื่อสุขภาพ
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
บริการสาธิตอาหารเพื่อสุขภาพ
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
แผนกอาหารและโภชนาการ
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
แผนกอาหารและโภชนาการ
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
บริการตรวจสุขภาพ โดยศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรีวานิช
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
บริการตรวจสุขภาพ โดยศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรีวานิช
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
บริการตรวจสุขภาพ โดยศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรีวานิช
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
บริการร้องเพลงเพื่อสุขภาพ
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
บริการร้องเพลงเพื่อสุขภาพ
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
บริการร้องเพลงเพื่อสุขภาพ
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
ยาสระผม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ตำรับยาหม่องไพร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
กิจกรรมอบรมการสร้างอาชีพเสริม ณ แผนกวิชาช่างกลเกษตร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
กิจกรรมอบรมการสร้างอาชีพเสริม ณ แผนกวิชาช่างกลเกษตร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
กิจกรรมอบรมการสร้างอาชีพเสริม ณ แผนกวิชาช่างกลเกษตร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
การสอนการทำขนม
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
การอบรมต่อยอดอาชีพให้กับประชาชน (การถักผ้าพันคอ)
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
อบรมและสอนการทำน้ำพริก
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
อบรมและสอนการทำน้ำพริก
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
อบรมและสอนการทำน้ำพริก
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
อบรมและสอนการทำน้ำพริก
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
อบรมและสอนการทำน้ำพริก
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
อบรมการทำน้ำพริก
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
อบรมการทำน้ำพริก
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
อบรมการทำน้ำพริก
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
อบรมการทำหมี่กรอบและน้ำพริก
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
เรียนเสร็จพากลับบ้านจ๊า
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
การสอนชาวบ้าน
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
ทีมงาน อาหารเพื่อสุขภาพ สลัดโร
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
นักเรียน นักศึกษาสาธิตการทำให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
นักเรียน นักศึกษาสาธิตการทำให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
บริการสร้าง วิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
สร้างอาชีพ
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
อบรมการทำหมี่กรอบและน้ำพริก
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
อบรมการทำหมี่กรอบและน้ำพริก
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
ฝึกอบรมทางด้านวิชาชีพเพื่อสร้างอาชีพใหม่ ในรายวิชาติดตาต้นทุเรียน โดยฝึกอบรมในพื้นที่ ตำบลเจาะปันตัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
ฝึกอบรมทางด้านวิชาชีพเพื่อสร้างอาชีพใหม่ ในรายวิชาติดตาต้นทุเรียน โดยฝึกอบรมในพื้นที่ ตำบลเจาะปันตัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
ฝึกอบรมทางด้านวิชาชีพเพื่อสร้างอาชีพใหม่ ในรายวิชาติดตาต้นทุเรียน โดยฝึกอบรมในพื้นที่ ตำบลเจาะปันตัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
สร้าง2
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
สร้าง1
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
สร้างอาชีพการทำขนมจีบ
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
การอบรมการสร้างอาชีพอาหารจานเดียว (ผัดไทย/ตำผลไม้)
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
สร้างอาชีพอบรมการทำอาหารว่าง (กุยช่าย)
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
บริการสร้างอาชีพโดยการสอนทำอาหารคาว-หวาน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
ฝึกอบรมการทำขนมโดนัท
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ฝึกอบรมการทำขนมโดนัท
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ฝึกอบรมการทำขนมโดนัท
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ฝึกอบรมการทำขนมโดนัท
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
การทำดอกไม้จากพลาสติก
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
การทำดอกไม้จากพลาสติก
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
การทำดอกไม้จากพลาสติก
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
การสอนระยะสั้นรายวิชาแซนวิช
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
การสอนระยะสั้นรายวิชาขนมโค
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
การสอนอาชีพการจัดสวนภูมิทัศน์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร)
การสอนระยะสั้นรายวิชาขนมโค
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
การสอนอาชีพการจัดสวนภูมิทัศน์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร)
การสอนระยะสั้นเฉาก๊วยน้ำเชื่อม
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
การสอนอาชีพการจัดสวนภูมิทัศน์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร)
การสอนระยะสั้น
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
สอนอาชีพการเชื่อมโลหะ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
สอนอาชีพเพ้นท์เล็บ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
สอนอาชีพก๋วยเตี๋ยวลุยสวน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
สร้างอาชีพใหม่ให้กับประชาชน
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
สร้างอาชีพใหม่ให้กับประชาชน
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
สร้างอาชีพใหม่ให้กับประชาชน
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
กิจกรรมสร้างอาชีพ อาหารจารเดียว
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
ปฏิบัติงานสร้างอาชีพ
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
ปฏิบัติงานสร้างอาชีพ
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
บริการด้านสร้างอาชีพ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
บริการสร้างอาชีพ
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
บริการสร้างอาชีพการเพาะถั่วงอก
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
นายอำเภอมหาราชให้การตรวจเยี่ยมพร้อมร่วมทำซูชิ
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
สร้างอาชีพการทำซูชิ
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
บริการสร้างอาชีพเพนท์เล็บ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
บริการสร้างอาชีพทำพวงหรีด
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
กิจกรรมฝึกอบรมสร้างอาชีพใหม่ให้กับประชาชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
กิจกรรมฝึกอบรมสร้างอาชีพใหม่ให้กับประชาชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
กิจกรรมฝึกอบรมสร้างอาชีพใหม่ให้กับประชาชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ปฎิบัติการสร้างอาชีพ
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
สร้างอาชีพการทำขนมเปียกปูนกะทิสด
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
สอนการทำหมี่กรอบและน้ำพริก
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
สอนการทำหมี่กรอบและน้ำพริก
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
สอนการทำหมี่กรอบ และ น้ำพริก ให้กับแม่บ้าน
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
สอนการทำหมี่กรอบ และ น้ำพริก ให้กับแม่บ้าน
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
สอนการทำหมี่กรอบ และ น้ำพริก ให้กับแม่บ้าน
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
สอนการทำหมี่กรอบ และ น้ำพริก ให้กับแม่บ้าน
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
การสอนอาชีพการทำม็อคเทลให้กับประชาชน
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
การสอนอาชีพการทำม็อคเทลให้กับประชาชน
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
การสอนวิชาการจับจีบระบายผ้าให้กับประชาชน
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
การสอนวิชาการจับจีบระบายผ้าให้กับประชาชน
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
การสอนวิชาการจับจีบระบายผ้าให้กับประชาชน
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
การสอนอาชีพตุ๊กตาการบูรให้กับประชาชน
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
การสอนอาชีพตุ๊กตาการบูรให้กับประชาชน
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
การสอนอาชีพการทำเบอเกอรี่ให้กับประชาชน
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
การสอนอาชีพการทำเบอเกอรี่ให้กับประชาชน
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
การสอนอาชีพการทำเบอเกอรี่ให้กับประชาชน
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
การทำขนมไทย
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
หลักสูตรการทำขนมดอกจอก ขนมครองแครงกรอบ และขนมหมี่กรอบ สร้างอาชีพใหม่ให้กับชุมชนเทศบาบตำบลบึงเนียม และสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนอีกด้วย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ฝึกอบรมอาชีพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
บรรยากาศในการฝึกอบรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ภาพบรรยากาศในการฝึกอบรม การทำขนมหมี่กรอบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
หลักสูตรการทำขนมหมี่กรอบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
การทำขนมหมี่กรอบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
การทำขนมครองแครงกรอบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
หลัตสูตรการทำขนมครองแครง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
การทำขนมดอกจอก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
หลักสูตรการทำขนมดอกจอกสมุนไพร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
การทำขนมดอกจอก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
กิจกรรมสร้างอาชีพและต่อยอดผลิตภันณ์ชุมชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
การทำสบู่กรีเซอลีนหรือสบู่ใส
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
แพ็คอาหารกล่องจำนวน 1000 กล่อง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
การสร้างอาชีพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
การสร้างอาชีพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
การสร้างอาชีพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
สอนทำอาหารจานเดียว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
สอนทำปอเปี๊ยะ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
สอนทำยาหม่องน้ำ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
ซ่อมหลังคาบ้านให้ผู้ที่ประสบภัยจากพายุ ปาบึก
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
ซ่อมหลังคาบ้านให้ผู้ที่ประสบภัยจากพายุ ปาบึก
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
ซ่อมหลังคาบ้านให้ผู้ที่ประสบภัยจากพายุ ปาบึก
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
ซ่อมบ้านที่เสียหายภัยพิบัติ
วิทยาลัยเทคนิคสิชล
ซ่อมบ้านที่เสียหายภัยพิบัติ
วิทยาลัยเทคนิคสิชล