ข้อมูลรูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ

ปฏิบัติงานสร้างอาชีพ
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
ปฏิบัติงานสร้างอาชีพ
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
บริการด้านสร้างอาชีพ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
บริการสร้างอาชีพ
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
บริการสร้างอาชีพการเพาะถั่วงอก
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
นายอำเภอมหาราชให้การตรวจเยี่ยมพร้อมร่วมทำซูชิ
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
สร้างอาชีพการทำซูชิ
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
บริการสร้างอาชีพเพนท์เล็บ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
บริการสร้างอาชีพทำพวงหรีด
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
กิจกรรมฝึกอบรมสร้างอาชีพใหม่ให้กับประชาชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
กิจกรรมฝึกอบรมสร้างอาชีพใหม่ให้กับประชาชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
กิจกรรมฝึกอบรมสร้างอาชีพใหม่ให้กับประชาชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ปฎิบัติการสร้างอาชีพ
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
สร้างอาชีพการทำขนมเปียกปูนกะทิสด
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
อบรมอาชีพ การทำขนมเปียกปูนกะทิสด
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
สอนการทำหมี่กรอบและน้ำพริก
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
สอนการทำหมี่กรอบและน้ำพริก
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
สอนการทำหมี่กรอบ และ น้ำพริก ให้กับแม่บ้าน
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
สอนการทำหมี่กรอบ และ น้ำพริก ให้กับแม่บ้าน
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
สอนการทำหมี่กรอบ และ น้ำพริก ให้กับแม่บ้าน
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
สอนการทำหมี่กรอบ และ น้ำพริก ให้กับแม่บ้าน
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
การสอนอาชีพการทำม็อคเทลให้กับประชาชน
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
การสอนอาชีพการทำม็อคเทลให้กับประชาชน
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
การสอนวิชาการจับจีบระบายผ้าให้กับประชาชน
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
การสอนวิชาการจับจีบระบายผ้าให้กับประชาชน
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
การสอนวิชาการจับจีบระบายผ้าให้กับประชาชน
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
การสอนอาชีพตุ๊กตาการบูรให้กับประชาชน
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
การสอนอาชีพตุ๊กตาการบูรให้กับประชาชน
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
การสอนอาชีพการทำเบอเกอรี่ให้กับประชาชน
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
การสอนอาชีพการทำเบอเกอรี่ให้กับประชาชน
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
การสอนอาชีพการทำเบอเกอรี่ให้กับประชาชน
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
การทำขนมไทย
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
หลักสูตรการทำขนมดอกจอก ขนมครองแครงกรอบ และขนมหมี่กรอบ สร้างอาชีพใหม่ให้กับชุมชนเทศบาบตำบลบึงเนียม และสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนอีกด้วย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ฝึกอบรมอาชีพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
บรรยากาศในการฝึกอบรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ภาพบรรยากาศในการฝึกอบรม การทำขนมหมี่กรอบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
หลักสูตรการทำขนมหมี่กรอบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
การทำขนมหมี่กรอบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
การทำขนมครองแครงกรอบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
หลัตสูตรการทำขนมครองแครง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
การทำขนมดอกจอก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
หลักสูตรการทำขนมดอกจอกสมุนไพร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
การทำขนมดอกจอก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
กิจกรรมสร้างอาชีพและต่อยอดผลิตภันณ์ชุมชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
การทำสบู่กรีเซอลีนหรือสบู่ใส
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
แพ็คอาหารกล่องจำนวน 1000 กล่อง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
การสร้างอาชีพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
การสร้างอาชีพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
การสร้างอาชีพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
สอนทำอาหารจานเดียว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
สอนทำปอเปี๊ยะ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
สอนทำยาหม่องน้ำ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
ซ่อมหลังคาบ้านให้ผู้ที่ประสบภัยจากพายุ ปาบึก
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
ซ่อมหลังคาบ้านให้ผู้ที่ประสบภัยจากพายุ ปาบึก
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
ซ่อมหลังคาบ้านให้ผู้ที่ประสบภัยจากพายุ ปาบึก
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
ซ่อมบ้านที่เสียหายภัยพิบัติ
วิทยาลัยเทคนิคสิชล
ซ่อมบ้านที่เสียหายภัยพิบัติ
วิทยาลัยเทคนิคสิชล