ข้อมูลรูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ

ประเมินมาตรฐาน
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
ประเมินการดำเนินการ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
นายอำเภอพยุหะคีรีประเมินโครงการฯ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
ประเมินผลการจัดกิจกรรม
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ประเมินมาตรฐาน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
การประชุมและประเมินผลในการเปิดศูนย์บริหารส่วนตำบลน้ำรอบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
การประชุมและประเมินผลในการเปิดศูนย์บริหารส่วนตำบลน้ำรอบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
นายอำเภอพิชัย เดินทางตรวจเยียมการดำเนินงานพร้อมประเมินการปฏิบัติงาน
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
ประเมินมาตรฐาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ประเมินมาตรฐาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ประเมินมาตรฐาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
การส่งมอบรถที่ซ้อมได้ และตรวจมาตรฐานการซ่อม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
ประเมินมาตราฐาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
การประเมินมาตรฐานศูนย์ซ่อมสร้างโดยท่านนายอำเภอดอยหล่อ
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
เยียมชม และประเมินศูนย์ โดยนายก อบต. แสนตอ และผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
เยียมชม และประเมินศูนย์
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
นายณัฐวุฒิ แก้วมีศรี รองเทศมนตรีนครเกาะสมุย ตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย
นายอำเภอเกาะสมุยพูดคุยร่วมกับรองผู้อำนวยการฯ ในการประเมินมาตรฐาน
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 2562
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย
ตรวจประเมิน
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
ตรวจประเมิน
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
เยี่มมชมและตรวจประเมินศูนย์ โดยปลัดอาวุโสอำเภอท่ามะกา
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
ท่านนายอำเภอนาคู ประเมินมาตรฐานศูนย์เทศบาลตำบลนาคู
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
ประเมินมาตรฐาน
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
ประเม
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ประธานประเมินศูนย์ฯ
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ประธานในพิธีเปิดเซ็นต์เอกสารเยี่ยมศูนย์ฯ
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
-
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ประเมินมาตรฐาน
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
ประเมินมาตรบาน
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
ประเมินศูนย์บริการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
นายอำเภอสมเด็จ
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
พัฒนากร อำเภอพนม ประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
นายวราทิตย์ ด่านวิริยกุล นายอำเภอพนม ประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
ประเมินมาตรฐานศูนย์ซ่อมสร้าง
วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม
การบริการซ่อมช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร และนายกอบต. ประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center)
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
พัฒนาการอำเภอ องค์กรภาคเอกชน ประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center)
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
นายอำเภอเมืองพิจิตรประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center)
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
นายกิมหงวน อุทัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้้อย ประเมินมาตรฐานการออกให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ประจำปีงบประมาณ 2562
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย
ประเมินมาตรฐานศูนย์
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
ภาพเดินชมกิจกรรม
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
แบบตรวจเยี่ยมและประเมินปฏิบัตงานศูนย์
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
แบบตรวจเยี่ยมและประเมินปฏิบัตงานศูนย์
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
ฝ่ายประเมิน
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
นายวิโรจน์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอท่าแซะประเมินผลโครงการ fix it center
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
นายพิมล จุลมูล กำนันตำบลทรัพย์อนันต์ ประเมินผลโครงการ fix it center
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
ผลงาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ผลงาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
คณะกรรมการประเมินศูนย์
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
คณะกรรมการประเมินศูนย์
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
ท่านนายอำเภอมหาราชและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวางให้การประเมินมาตรฐานศูนย์ Fix it center ของวิทยาลัยยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
การประเมินการดำเนินงาน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ตรวจประเมิน
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
ตรวจประเมิน
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
ตรวจประเมิน
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
ตรวจประเมิน
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
สร้าง3
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
ประเมิน2
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
ประเมิน1
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
การประเมินมาตรฐาน
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
การประเมินมาตรฐาน
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
การประเมินมาตรฐาน
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
ประเมินการทำงาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
การประเมินการทำงาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ประเมิน
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ืดำเนินงาน
วิทยาลัยเทคนิคตาก
ประเมินการทำงาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
ประเมินการทำงาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
ภาพศูนย์วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี