ข้อมูลรูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ

ประชาสัมพันธ์โครงการฯร่วมกับกิจกรรมอำเภอยิ้ม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง
ประชาสัมพันธ์โครงการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง
ป้ายโครงการส่งเสริมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนบนตลาดซื้อขายออนไลน์
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
ประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยการอาชีพเซกา
รับลงทะเบียน
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
รับลงทะเบียน
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
นายอำเภอให้สัมภาษณ์นักข่าว
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
ป้ายโครงการ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
การประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
ครู และนักเรียน นักศึกษาประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
การประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
นายอำเภอให้สัมภาษณ์นักข่าว
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่มนำโดยผู้อำนวยการ ได้ออกพื้นที่ให้บริการชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
ป้ายเตรียมการพิธิเปิด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ประชาสัมพันธ์การออกบริการ
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
จุดลงทะเบียน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
ลงทะเบียนซ่อม
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
ป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณศูนย์บริการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณศูนย์บริการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณหน้าศูนย์บริการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
คุณครูและนักเรียนนักศึกษาช่วยกันติดป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ติดป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ติดป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
พิธีเปิดโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
ป้ายประชาสัมพันธ์์์ในชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
ป้ายประชาสัมพันธ์์์ในชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ป้ายประชาสัมพันธ์บ้านโนนค้อ
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน บริเวณทางเข้าศูนย์
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
ป้ายโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพฯ ปีงบประมาณ 2562 ณ ชุมชนอิสลาม
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ แจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนในพื้นที่อบต.วัดจันทร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
ประช่สัมพันธ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ป้ายประชาสัมพันธ์การรับบริการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ศูนย์ให้บริการ
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
ป้ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมฝึกอาชีพ
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
โบรชัวร์ประชาสัมพันธ์-ได้รับความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งเทศไทยสมุย
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย
บรรยากาศการติดตั้งป้าย
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
ประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
ประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาพการปฏิบัติงาน
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
ประชาสัมพันธ์การให้บริการ
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
ประชาสัมพันธ์การให้บริการ
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
ประชาสัมพันธ์การให้บริการ
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
ป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ซ่อมสร้าง ณ อบต.แสนตอ
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
ป้ายศูนย์
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
ป้ายศูนย์
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
ป้ายศูนย์
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
ป้ายติดรถออกประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
ป้ายประชาสัมพันธ์ในศูนย์
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
ป้ายประชาสัมพันธ์นอกศูนย์
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ป้ายพิธีเปิด
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
-
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
ป้าย
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
รถประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
ครูและนักเรียน นักศึกษา ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Thailand 4.0 (Fix It Center)
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคตาก
ป้ายโฆษณา
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
ประชาสัมพันธ์โครงการ
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ประชาสัมพันธ์การเปิดศูนย์บริการ
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
ประชาสัมพันธ์ศูนย์
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
-
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
ป้าย ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพกระนวน ออกบริการ Fix It Center ณ อบต.ดูนสาด หมู่ 1
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
ประกาศเสียงตามสาย
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊กวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
ป้ายด้านหน้าหอประชุมที่ว่าการอำเภอ
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
เชิญชวนชาวบ้านมาร่วม
วิทยาลัยการอาชีพนาแก
เชิญชวนชาวบ้านให้มาซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพนาแก
ป้ายประชาสัมพัมธ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ป้ายประชาสัมพัมธ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยการอาชีพแกลง
ประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยการอาชีพแกลง
ป้ายโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ป้าย
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
ป้ายในพิธีเปิด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าเทศบาลควนโพธิ์
วิทยาลัยการอาชีพตรัง
การประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ให้กับประชนในชุมชนได้รับทราบ
วิทยาลัยเทคนิคแพร่
ประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
ป้ายประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้านและชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม
จุดลงทะเบียน
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ประชาสัมพันธ์โครงการ
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
ประชาสัมพันธ์โครงการ
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
-
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
ติดป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
ติดป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
-
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
ป้ายประชาสัมพันธ์ ถูกติดตั้งตามหมู่บ้านต่างๆ จำนวน 12 หมู่
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
ป้ายประชาสัมพันธ์การให้บริการตามโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ประจำปีงบประมาณ 2562
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย
ประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
ติดป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
ติดป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
ติดป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
ติดป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
ติดป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
ติดป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
ป้ายแสดงโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขามีเกียรติ
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
ประชาสัมพันธ์โครงการ
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
ติดป้ายประชาโครงการ
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
การประชาสัมพันธ์โดยใช้รถประชาสัมพันธ์ ประกาศ และแจกแผ่นพับ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
ป้ายโฆษณาหน้าเทศบาลตำบลหนองลาด
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ป้าย
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
วิทยาลัยสารพัดช่างน่านประชาสัมพันธ์ FIX IT CENTER ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างน่านประชาสัมพันธ์ FIX IT CENTER ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
ประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพป้ายการประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
ป้าประชาสำพันธ์การรับซ่อม ให้ประชาชนได้รู้
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ติดป้ายประชาสัมพันธ์กลางหมู่บ้านให้ผู้สัญจนไปมาได้มองเห็น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
ติดป้ายประชาสัมพันธ์กลางหมู่บ้านให้ผู้สัญจนไปมาได้มองเห็น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาใช้บริการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
ร่วมถ่ายภาพกับป้ายถาวรประจำศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
คณะปฏิบัติงาน
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
ป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลอย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
ประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ป้ายศูนย์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ป้ายศูนย์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
ป้ายหน้าศูนย์ซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
ประชาสัมพันธ์ตามชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
ป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณศูนย์ซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
ป้ายปรรระชาสัมพันธ์ศูนย์สามเรือน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ซ่อมสร้าง
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ป้ายประชาสัมพันธ์ประจำศูนย์
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ป้ายประชาสัมพันธ์ประจำชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ป้ายประชาสัมพันธ์ประจำศูนย์
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ป้ายประชาสัมพันธ์ประจำชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ป้ายประชาสัมพันธ์ติดประจำศูนย์
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ป้ายประชาสัมพันธ์ตามชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
-
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว
ประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
ประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง (ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 4)
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ป้ายไวนิล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
ป้ายภายในศูนย์
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ป้ายประชาสัมพันธ์ชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ป้ายประชาสัมพันธ์ชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ป้ายประชาสัมพันธ์ชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ภาพประชาสัมพันธ์ออกหน่วย fit it center
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
ป้ายประชาสัมพันธ์อบรมทำซาลาเปา
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
ป้ายประชาสัมพันธ์สานตะกร้า
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
ป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
ศูนย์บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
ป้ายประชาสัมพันธ์ของศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
ป้ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ ตำบลป่าไร่ อ. อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
ป้ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ ตำบลป่าไร่ อ. อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
ป้ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ ตำบลป่าไร่ อ. อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
fix it
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
ประชาสัมพันธ์ให้ชาวตำบลราชธานีทราบ มาใช้บริการกับทางวิทยาลัยการอาชีพออกซ่อม สร้าง พัฒนา
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
ป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าศูนย์
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
ป้ายโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ป้ายประชาสัมพันธ์รับบริการประจำศูนย์
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าโรงเรียนวัดบ้านกะชาย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าโรงเรียนวัดบ้านกะชาย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าโรงเรียนวัดบ้านกะชาย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
วิทยาลัยการอาชีพมหาราชได้นำรถยนต์ออกประชาสัมพันธ์โครงการในช่วงเย็นทุกวัน
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
ติดป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
ติดป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าโรงเรียนวัดบ้านกะหาด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าโรงเรียนวัดบ้านกะหาด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
บริการซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
บริการซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
บริการซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
การประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
ประชาสัมพันธ์2
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
ประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
ป้ายศูนย์
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนวิทยาลัยเทคนิคน่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
ประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
ร่วมกันถ่ายภาพหน้าป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการ โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุนชน
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ป้ายประชาสัมพันธ์ บริการสร้างและพัฒนา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ป้ายประชาสัมพันธ์ บริการสร้างและพัฒนา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
บริการซ่อมยานพาหนะ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ป้าย
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
ป้ายประชาสัมพนธ์
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
ป้ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER)
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
ป้ายประชาสัมพันธ์การรับบริการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER)
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
ป้ายประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
ประชาสัมพันธ์การให้บริการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ป้ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
ป้ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดบ้านกะชาย สำนักงานเทศบาลตำบลปราสาท
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
ป้ายโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร)
ประกาศเสียงตามสาย
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร)
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ป้ายประสัมพันธ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ืดำเนินงาน
วิทยาลัยเทคนิคตาก
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ประชาสัมพันธ์ (พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าและการรับรองมาตรฐาน)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
ประชาสัมพันธ์โครงการ Fix It Center
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
ภาพศูนย์1
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
ผู้ปฎิบัติงาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
ป้ายการดำเนินงานโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
จุดศุนย์รวมปฏิบัติงาน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ป้ายภายในศูนย์
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
แผนกอิเล็คโทรนิค
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ Fix it center
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อน "ปาบึก"
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อน
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
คณะครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรร่วมเหลือผู้ประภัยพายุ ปาบึก
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
ประชาสัมพันธ์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อน
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
ป้าย
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อน วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
ป้ายประชาสัมพันธ์​
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
ศูนย์ถาวรวิทยาลัยเทคนิคน่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน