ข้อมูลรูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ

บันทึกสรุปผลการปฏิบัติงาน โครงการส่งเสริมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนบนตลาดซื้อขายออนไลน์
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
ฝ่ายปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล บริการรับลงทะเบียนให้กับประชาชนที่เข้ารับบริการ
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
ฝ่ายปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล บริการรับลงทะเบียนให้กับประชาชนที่เข้ารับบริการ
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
ธุรการศูนย์รับลงทะเบียน
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
ธุรการศูนย์ รับลงทะเบียน
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
ธุรการศูนย์ รับลงทะเบียน
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
ฝ่ายรับงาน บันทึกข้อมูลศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center)
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ฝ่ายรับงาน บันทึกข้อมูลศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center)
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ฝ่ายรับงาน บันทึกข้อมูลศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center)
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ฝ่ายรับงาน บันทึกข้อมูลศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center)
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ลงทะเบียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ลงทะเบียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
การรับลงทะเบียน จุดบริการบ้านสันถนนใต้
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
การรับลงทะเบียน จุดบริการบ้านแม่ข้าวต้ม
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
รับลงทะเบียนอุปกรณ์ซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
รับลงทะเบียนอุปกรณ์ซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
ภาพการรับลงทะเบียนเพื่อใช้บันทึกข้อมูล
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
รับลงทะเบียนผู้มารับบริการซ่อม
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
รับลงทะเบียนผู้มารับบริการซ่อม
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
ฝ่ายรับลงทะเบียนและบันทึกข้อมูล
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนผู้มารับบริการ
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนผู้มารับบริการ
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
บันทึกข้อมูล
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษารับลงทะเบียนให้บริการ
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
นายณฐวุฒ สมศรี กรอกข้อมูลลงในระบบ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
ฝ่ายบันทึกข้อมูลคีย์ข้อมูลจากศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
นักเรียนช่วยคีย์ข้อมูล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ฝ่ายบันทึกข้อมูลคีย์ข้อมูลจากศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ลงทะเบียนผู้รับบริการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
ลงทะเบียนผู้รับบริการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
บันทึกข้อมูลและประเมินผลกิจกรรม
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
โครงการดีๆ ของวท.สุวรรณภูมิ ครับ
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
ฝ่ายบันทึกข้อมูล
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
คณะทีมงานฝ่ายบันทึกข้อมูล
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
การฝ่ายบันทึกข้อมูล เก็บรวบรวมเอกสารเพื่อกรอกข้อมูลในระบบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ทีมงานรวบรวมเอกสาร
วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
รับลงทะเบียนผู้รับบริการ
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
ฝ่ายบันทึกข้อมูลเตรียมเอกสารและลงทะเบียนเพื่อนำข้อมูลลงในระบบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ลงทะเบียนผู้มารับบริการ
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
จุดลงทะเบียน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
รับงาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง
รับงาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง
รับงาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง
รับลงทะเบียน
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
ทีมลงทะเบียน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
ทีมลงทะเบียน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
ภาพการปฏิบัติงานทีมรายงานผล
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
ฝ่ายรายงานผล รับลงทะเบียนผู้ใช้บริการ
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
ฝ่ายลงทะเบียนให้บริการประชาชนที่ีมาร่วม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ลงทะเบียนผู้มารับบริการและบันทึกข้อมูล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ลงทะเบียนผู้มารับบริการและบันทึกข้อมูล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ลงทะเบียนผู้มารับบริการและบันทึกข้อมูล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ฝ่ายรับลงทะเบียนและบันทึกข้อมูล
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ฝ่ายรับลงทะเบียนและบันทึกข้อมูล
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ลงทะเบียนรับบริการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ลงทะเบียนรับบริการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ลงทะเบียนรับบริการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่และนักเรียนช่วยกันรับลงทะเบียนเพื่อบันทึกข้อมูล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
เจ้าหน้าที่และนักเรียนช่วยกันรับลงทะเบียนเพื่อบันทึกข้อมูล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ประชาชนมาลงทะเบียนเพื่อซ่อมเครื่องไช่ไฟฟ้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ลงทะเบียนเพื่อซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ลงทะเบียนและบันทึกข้อมูล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ลงทะเบียนและบันทึกข้อมูล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
รับลงทะเบียนผู้มาใช้บริการศูนย์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
ฝ่ายบันทึกข้อมูล
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ฝ่ายรับลงทะเบียนและบันทึกข้อมูล
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
ฝ่ายรับลงทะเบียนและบันทึกข้อมูล
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
ลงข้อมูลในระบบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
ลงทะเบียนรับบริการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ลงทะเบียนรับบริการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
นักเรียน นักศึกษารับบริการลงทะเบียนบริการซ่อม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
บันทึกข้อมูล อุทยานแห่งชาติสิรินาถ (หาดในยาง)
วิทยาลัยเทคนิคถลาง
บันทึกข้อมูล
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ฝ่ายบันทึกข้อมูล
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
บันทึกข้อมูลและลงทะเบียน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
บันทึกข้อมูลและลงทะเบียน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
บันทึกข้อมูลและลงทะเบียน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
บริการซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
ลงทะเบียนและบันทึกข้อมูล
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
รับลงทะเบียน บันทึกข้อมูล
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
รับลงทะเบียน บันทึกข้อมูล
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
จุดรับลงทะเบียน
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
รับลงทะเบียน
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย
รับลงทะเบียน
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย
ทีมปฏิบัติงาน
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย
รับลงทะเบียน
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
จุดลงทะเบียน
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
จุดลงทะเบียน
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
บันทึกข้อมูลผู้เข้ารับบริการ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย
ลงทะเบียนและบันทึกข้อมูล
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนประจำศูนย์
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนประจำศูนย์
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
บันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการ
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
บันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการ
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
กรอกข้อมูลผู้ใช้บริการซ่อมสร้างพัฒนาต่างๆที่ได้จัดขึ้นให้กับชุมชน
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
ฝ่ายงารธุรการ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
รับลงทะเบียน
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
ลงทะเบียนซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
รับลงทะเบียน
วิทยาลัยการอาชีพแกลง
รับลงทะเบียน
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
รับลงทะเบียน
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
รับลงทะเบียน
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
ลงทะเบียนก่อนทำการซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
ครูและเจ้าหน้าที่ รับลงทะเบียนผู้มาใช้บริการ
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
รับลงทะเบียนประชาชนในพื้นที่ผู้มาใช้บริหารศูนย์ซ่อมสร้าง Fix It Center
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
ลงทะเบียน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
ลงข้อมูลการซ่อมออนไลน์
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
รับลงทะเบียนซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ลงทะเบียน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
ลงทะเบียน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
ฝ่ายรับลงทะเบียนผู้เข้าใช้บริการ และบันทึกข้อมูลลงระบบออนไลน์ www.fixitcenter.org
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนงานซ่อม และบันทึกข้อมูล
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนงานซ่อม และบันทึกข้อมูล
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
ฝ่ายรับลงทะเบียนผู้เข้าใช้บริการและบันทึกข้อมูลวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
จุดรับลงทะเบียนและบันทึกข้อมูล
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
จุดรับลงทะเบียนและบันทึกข้อมูล
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
จุดรับลงทะเบียน
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
ฝ่ายรับลงทะเบียนผู้เข้าใช้บริการ และบันทึกข้อมูลลงระบบออนไลน์ www.fixitcenter.org
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
ทีมลงทะเบียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
รับลงทะเบียน
วิทยาลัยเทคนิคตราด
-
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
จุดรับลงทะเบียนและบันทึกข้อมูล
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษารับลงทะเบียนให้บริการ
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
คีย์ข้อมูล
วิทยาลัยการอาชีพนาแก
คีย์ข้อมูล
วิทยาลัยการอาชีพนาแก
คีย์ข้อมูล
วิทยาลัยการอาชีพนาแก
ลงทะเบียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ทีมลงทะเบียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
รับลงทะเบียน
วิทยาลัยการอาชีพแกลง
รับลงทะเบียน
วิทยาลัยการอาชีพแกลง
รับลงทะเบียน
วิทยาลัยการอาชีพแกลง
บันทึกข้อมูล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
ลงทะเบียนรับบริการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ลงทะเบียนรับบริการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
รับลงทะเบียน
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
รับลงทะเบียน
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
บันทึกข้อมูล
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
ฝ่ายลงข้อมูล ลงระบบ
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
ฝ่ายรับลงทะเบียน ด้านหน้าอาคาร
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
ฝ่ายรับลงทะเบียน
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
ฝ่ายบันทึกข้อมูลและรับลงทะเบียน
วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม
ฝ่ายบันทึกข้อมูลและรับลงทะเบียน
วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม
เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
รับลงทะเบียนซ่อม สร้าง
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
จุดรับลงทะเบียน
วิทยาลัยการอาชีพตรัง
ธุรการรับลงทะเบียนซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
ลงทะเบียนรับบริการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ลงทะเบียนรับบริการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ลงทะเบียนรับบริการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ลงทะเบียนรับบริการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
รับลงทะเบียนนะค่ะ
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
ยินดีให้บริการค่ะ
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
ฝ่ายรับงาน บันทึกข้อมูลศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center)
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ฝ่ายรับงาน บันทึกข้อมูลศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center)
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ฝ่ายรับงาน บันทึกข้อมูลศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center)
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
จุดรับลงทะเบียนและบันทึกข้อมูล
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย
ฝายลงทะเบียน
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
รับลงทะเบียน
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
การรับลงทะเบียน จุดบริการบ้านป่าบง
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
การรับลงทะเบียน จุดบริการบ้านป่าบง
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
การรับลงทะเบียน จุดบริการบ้านป่าบง
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
การรับลงทะเบียน จุดบริการบ้านป่าบง
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
การรับลงทะเบียน จุดบริการบ้านป่าบง
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
การรับลงทะเบียน จุดบริการบ้านป่าบง
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
ฝ่ายสารสนเทศบันทึกข้อมูล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
บันทึกข้อมูล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
ภาพกิจกรรมลงทะเบียน
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
รับลงทะเบียน
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
รับลงทะเบียน
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
ลงทะเบียนรับงานซ่อม ตรวจดูอาการเสีย และสภาพสิ่งของที่นำมาซ่อม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
ลงทะเบียนรับงานซ่อม รวมรวบข้อมูลผู้มาขอรับบริการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
หัวหน้าศูนย์ และธุรการศูนย์ รอให้บริการกับประชาชน
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
จุดลงทะเบียน
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
รับลงทะเบียน
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
รับลงทะเบียน
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
รับลงทะเบียน
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
ลงทะเบียนซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพครูและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
ธุรการศูนย์ทำการเก็บข้อมูลในการซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ธุรการศุนย์ทำให้การบริการประชาชน
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
รับลงทะเบียน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
ฝ่ายลงทะเบียนบันทึกข้อมูล
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
รับลงทะเบียน
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
การลงรับทะเบียน
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ฝ่ายบันทึกข้อมูล อบต.ท่าอยู่ 1
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
ฝ่ายบันทึกข้อมูล อบต.โคกกลอย 2
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
ฝ่ายบันทึกข้อมูล อบต.โคกกลอย 1
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
รับลงทะเบียน และบันทึกข้อมูล
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ลงทะเบียน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ลงทะเบียน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ลงทะเบียนซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
รายงานผลกิจกรรมประจำวัน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ฝ่ายบันทึกข้อมูล
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนแก่ประชาชนผู้มารับบริการ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
บันทึกข้อมูลรับงานซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
บันทึกข้อมูลรับงานซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
ลงทะเบียน
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
ทีมบันทึกข้อมูล
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
ทีมบันทึกข้อมูล
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
จุดลงทะเบียน
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
จุดลงทะเบียน
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
จุดลงทะเบียน
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
รับลงทะเบียนผู้รับบริการ
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
รับลงทะเบียนผู้รับบริการ
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
รับลงทะเบียนผู้รับบริการ
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
รับลงเทะเบียนก่อนซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
งานซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้เข้าร่วม
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
ฝ่ายรับลงทะเบียน แยกเป็นประเภทว่ายานยนต์การเกษตรและไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
บรรยากาศรับลงทะเบียนซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคตราด
บรรยากาศรับลงทะเบียนซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคตราด
รายงานผลกิจกรรมประจำวัน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
บันทึกข้อมูลศูนย์พัฒนา
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
จุดรับลงทะเบียน
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
รับลงทะเบียน
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
รับลงทะเบียน
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
ภาพฝ่ายการบันทึกข้อมูล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
นักเรียนสาขาวิชาการบัญชีรับลงทะเบียนใบรับซ่อมงาน
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
จุดลงทะเบียน
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
จุดลงทะเบียน
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
จุดลงทะเบียน
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
ภาพฝ่ายการบันทึกข้อมูล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
ภาพฝ่ายการบันทึกข้อมูล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
ภาพการบันทึกข้อมูล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
บันทึกข้อมูลผู้มารับบริการ
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
ลงทะเบียน
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
การรับลงทะเบียน ณ วัดวังจั่น
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
การรับลงทะเบียน ณ วัดราชวันทนาราม
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
การรับลงทะเบียน ณ วัดสิงห์คูยาง
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
รับลงทะเบียน
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
บันทึกข้อมูล
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
บันทึกข้อมูล
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
บันทึกข้อมูล
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
บันทึกข้อมูล
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
บันทึกข้อมูล
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
บันทึกข้อมูล 3
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
บันทึกข้อมูล 2
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
บันทึกข้อมูล 1
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
กรอกข้อมูลผู้มารับบริการ
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
กรอกข้อมูลผู้มารับบริการ
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
กรอกข้อมูลผู้มารับบริการ
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนและกรอกข้อมูล
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
ฝ่ายบันทึกข้อมูล
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
ลงทะเบียนผู้มาให้บริการ
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
บันทึกข้อมูล ผู้มารับบริการ
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
บันทึกข้อมูล ผู้มารับบริการ
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
บันทึกข้อมูล ผู้มารับบริการ
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
บันทึกข้อมูล ผู้มารับบริการ
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
รับลงทะเบียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ลงทะเบียนรับซ่อมจากประชาชนที่มารับบริการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
ลงทะเบียน/บันทึกข้อมูล
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
บันทึกการซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
ลงทะเบียน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
รับลงทะเบียนผู้รับบริการ
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
จุดรับลงทะเบียน
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
จุดรับลงทะเบียน
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
รับลงทะเบียนให้กับผู้มาใช้บริการ
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
รับลงทะเบียนบันทึกข้อมูล
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
รับลงทะเบียน บริการซ่อม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร)
รับลงทะเบียน บริการซ่อม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร)
รับลงทะเบียน บริการซ่อม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร)
ลงทะเบียนรับบริการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ลงทะเบียนรับบริการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ฝ่ายรับลงทะเบียน ผู้ที่มารับบริการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ืดำเนินงาน
วิทยาลัยเทคนิคตาก
นักเรียนแผนกวิชาการบัญชีรับลงทะเบียนภารกิจซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
ลงทะเบียน ในแต่ละภารกิจ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ลงทะเบียน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ประชาชนลงทะเบียน
วิทยาลัยการอาชีพฟากท่า
บันทึกข้อมูล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
บันทึกข้อมูล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
บันทึกข้อมูล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
บันทึกข้อมูล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
บันทึกข้อมูล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
คณะกรรมปฏิบัติงานฝ่ายรับลงทะเบียนผู้มารับบริการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
จุดลงทะเบียน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ลงทะเบียน
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
ศูนย์ชุมชนบ้านมะม่วงขาว
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช