ข้อมูลรูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ

เปิดศูนย์Fix it Center
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
เปิดศูนย์Fix it Center
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ถ่ายภาพร่วมกับประธาน
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ประธานกล่าวพิธีเปิด
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
นายอำเภอมหาราช เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนของวิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
เปิดศูนย์Fix it Center แบบถาวร
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
เปิดศูนย์ ณ เทศบาลตำบลดอนทราย
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
พิธีเปิดศูนย์บริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน[Fix it Center]แบบถาวรประจำจังหวัดวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
พิธีเปิดศูนย์บริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน[Fix it Center]แบบถาวรประจำจังหวัดวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
พิธีเปิดศูนย์บริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน[Fix it Center]วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
พิธีเปิด Fix it
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
พิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง กล่าวรายงานต่อท่านนา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
พิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง กล่าวรายงานต่อท่านนา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
พิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง กล่าวรายงานต่อท่านนา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) กล่าวรายงาน
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) กล่าวรายงาน
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
พิธีเปิด ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center 2562
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
พิธีเปิด ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center 2562
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
พิธีเปิด ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center 2562
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า และผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสรางเพื่อชุมชน โดย ท่านชัยยุทธ หุ่นเจริญ ปลัดอาวุโส อำเภอนครชัยศณี
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
พิธีเปิดศูนย์ฯ
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน
เปิดศูนย์
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
พิธีเปิดศูนย์
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
พิธีเปิดศูนย์
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ถ่ายภาพร่วมกัน
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
ผุู้นำท้องถิ่นให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
ืดำเนินงาน
วิทยาลัยเทคนิคตาก
ประชาชนร่วมงาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
นายวิรัตน์ สินสาย นายอำเภอบางไทร เป็นประธานในพิธีเปิด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
พิธีเปิดการอบรมฯ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
พิธีเปิดศูนย์ฯ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
พิธีเปิด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
พิธีเปิด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
พิธีเปิด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
พิธีเปิดช่วยเหลือน้ำท่วม
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
รวมถ่ายภาพร่วมกัน
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อน
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
เปิดศูนย์บริการ
วิทยาลัยเทคนิคสิชล
พิธีเปิดโครงการFix it center
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
พิธีเปิด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
พิธีเปิด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
นายเดโชวัต ทักคุ้ม เปิดพิธีโครงการ fix it
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
พิธีเปิดโครงการ fix it center ณ เทศบาลตำบลแม่กุ
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด