ข้อมูลรูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ

พิธีเปิด Fix it center ณ ศาลากลางหมู่บ้านตาเรืองล่าง
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
พิธีเปิด Fix it center ณ ศาลากลางหมู่บ้านตาเรืองล่าง
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
พิธีเปิด Fix it center ณ ศาลากลางหมู่บ้านตาเรืองล่าง
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนบนตลาดซื้อขายออนไลน์ โดย ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดอนเขือง
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
พิธีเปิดโครงการ
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
พิธีเปิดโครงการ
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
พิธีเปิดศูนย์เทศบาลตำบลนาโสก
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
พิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) โดยนายประภาส ศรีจันเวียง นายอำเภอปราสาท เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
พิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) โดยนายประภาส ศรีจันเวียง นายอำเภอปราสาท เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
พิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) โดยนายประภาส ศรีจันเวียง นายอำเภอปราสาท เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
พิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) โดยนายประภาส ศรีจันเวียง นายอำเภอปราสาท เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
ปฎิบัติงานซ่อมอุปกรณ์และลดหมอกควัน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ทุกคนถ่ายรูปร่วมกัน
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
ประธาน โดยท่านสุรัตน์ จันทร์สว่าง ส.อบจ สุพรรณบุรี เขต2 กล่วาเปิดโครงการ
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
ท่านรองฯสุรเชษฐ์ แก้วปาน รองผุ้อำนวยการรักษาการฯ ได้กล่าววัตถุประสงคืในการจัดดครงการ
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
ประชาชน และท่านผู้มีเกียรติ ที่มาเข้าร่วม
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
พิธีเปิด Fix it center ณ ศาลากลางหมู่บ้านตาเรืองล่าง
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
พิธีเปิด
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
พิธีเปิด
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
บรรยากาศวันพิธีเปิด
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
ร่วมพิธีเปิด
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
พิธีเปิด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center วันที่ 31 มีนาคม 2562
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center วันที่ 31 มีนาคม 2562
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ถ่ายภาพร่วมกันพิธิเปิด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ผู้อำนวยการกล่าวรายงาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ท่านนายอำเภอร่วมพิธิเปิด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ผู้บริหารพร้อมครูเจ้าหน้าที่ถ่ายภาพร่วมกันในพิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
พิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
พิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
พิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
พิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
พิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
พิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
พิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
พิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
พิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
พิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
พิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
พิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
พิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
พิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
พิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
พิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
พิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
คณะผู้บริหารและผู้นำชุมชนร่วมพิธิเปิดศูนย์ฯ
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
พิธีเปิดโครงการฯศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it Center ปี62 ในวันที่ 17 มีนาคม 2562
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
พิธีเปิดโครงการฯศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it Center ปี62 ในวันที่ 17 มีนาคม 2562
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
พิธีเปิดโครงการฯศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it Center ปี62 ในวันที่ 17 มีนาคม 2562
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
พิธีเปิดโครงการฯศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it Center ปี62 ในวันที่ 17 มีนาคม 2562
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
พิธีเปิดโครงการฯศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it Center ปี62 ในวันที่ 17 มีนาคม 2562
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
ร่วมถ่ายภาพหมู่
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
มอบกระเช้าให้ท่านนายอำเภอ
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
ประชาชนและนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
ประชาชนและนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
ท่านนายอำเภอเป็นประธานในพิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
ท่านนายอำเภอเป็นประธานในพิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
รองฝ่ายพัฒนาฯกล่าวรายงาน
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
นายจิระ เฉลิมศักดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีกล่าวรายงานศูนย์ Fix it center ณ วิทยลัยสารพัดช่างธนบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
นายชโลธาร มากบาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสาน เป็นประธานเปิดศูนย์ Fix it center ณ วิทยลัยสารพัดช่างธนบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
นายชโลธาร มากบาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสาน เป็นประธานเปิดศูนย์ Fix it center ณ วิทยลัยสารพัดช่างธนบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปี 2562
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปี 2562
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปี 2562
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ศูนย์ชุมชนวัดดีดวด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปี 2562
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ศูนย์ชุมชนวัดดีดวด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
รูปรวมพิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
กล่าวรายงาน
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
มอบเครื่องมือประจำศูนย์และถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ลงนามความร่วมมือระหว่าง นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร และ นายกรรภิรมย์ กุยุคำ นายกเทศมนตรีตำบลบางหมาก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร กล่าวเปิดโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
นายอำเภอกล่าวอบรมให้ทราบถึงข้อดีของศูนย์ fix it center 62
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
พิธีเปิดศูนย์
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
การให้บริการสอน 108 อาชีพ สาขาการตลาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
พิธีเปิด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
กล่าวเปิดโดยนายเฉลิม เพ็ชรัตน์ นายอำเภอกะเปอร์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
พิธีเปิดกล่าวรายงาน โดยนายศิริพงศ์ เมียนร์เพ็ชร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
พิธีเปิด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
พิธีเปิด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
พิธีเปิด ณ โรงเรียนเมืองจำปาขัน
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
ร่วมถ่ายภาพพิธีเปิดโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
ผู้เข้าร่วมงานบันทึกภาพร่วมกับประธานในพิธิ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
นางสวรรค์ สมประสงค์ ตัวแทนวิทยาลัยกล่าวรายงาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
นายเฉลิมเกียรติ ศรีเสาวคนธร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง เป็นประธานเปิดงาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
พิธีเปิด Fix It Center
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
พิธีเปิด Fix It Center
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
ร่วมพิธีเปิดโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ร่วมพิธีเปิดโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มในพิธีเปิดศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ภาพบรรยากาศพิธีเปิดศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ภาพบรรยากาศพิธีเปิดศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
นายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอพุนพิน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ผู้บริหารและคณะครูอาจารย์ร่วมพิธีเปิดศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ผู้บริหารและคณะครูอาจารย์ร่วมพิธีเปิดศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ผู้บริหารและคณะครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาร่วมพิธีเปิดศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ผู้บริหารและคณะครูอาจารย์ร่วมพิธีเปิดศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงานต่อประธาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
นายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอพุนพิน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
พิธีเปิด
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
คณะผู้บริหารกล่าวรายงาน
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
นายเอกภพ โตโมศักดิ์ ประธานเปิดศูนย์
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
ประมวลภาพพิธีเปิด วันที่ 3 เมษายน 2562
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
ประธานกล่าวเปิด นายวินัย เอี่ยมสกุล นายกเทศมนตรีตำบลป่าเซ่า
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
พิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล
พิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล
รักษาการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาอิน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ในนามตัวแทนของคณะกรรมการดำเนินงาน ต่อประธานในพิธี
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
บุคลากรร่วมถ่ายภาพกับประธานในพิธีเปิด
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
นายอำเภอพิชัย เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
ศูนย์เทศบาลตำบลโนนดินแดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง
นายเทิดพันธ์ุ ครอบทอง นายอำเภอโนนดินแดง ประธานในพิธี
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง
พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนผึ้งเป็นประธานเปิดศูนย์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
นายธนิต พันธ์หินกอง นายอำเภอสุวรรณภูมิ ให้เกียรติ เป็นประธาน
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
ท่าน ผอ. มอบของที่ระลึก ให้นายอำเภอสุวรรณ
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
ภาพท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จัดเตรียมสถานที่พิธีเปิด
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ภาพนักเรียน ร่วมกันจัดสถานที่สำหรับงานพิธีเปิด
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ภาพประธานในพิธีกล่าวเปิดพิธี
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
ภาพพิธีเปิด
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ถ่ายภาพรวมพิธีเปิด
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ภาพมอบของที่ระลึกในงานพิธีเปิด
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ภาพการกล่าวเปิดพิธี
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
พิธีเปิดโครงการ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
พิธีเปิดป้าย
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
พิธีเปิดศูนย์-มอบชุดเครื่องมือประจำศูนย์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
พิธีเปิดศูนย์-มอบชุดเครื่องมือประจำศูนย์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
พิธีเปิด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเยี่ยมชมศูนย์
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเยี่ยมชมศูนย์
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
กล่าวรายงานโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
ท่านรองผู้อำนวยการฯกล่าวรายงาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
มอบของที่ระลึกให้ท่านประธาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพพิธีเปิด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
พิธีเปิด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
อบต.โสธร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
เปิดศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
พิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
พิธีเปิดโครงการ
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
พิธีเปิดโครงการ
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
พิธีเปิดโครงการ
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
พิธีเปิดโครงการ
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
พิธีเปิดโครงการ
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
พิธีเปิดโครงการ
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
บรรยายกาศพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีประชาชนมาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ร่วมการแนะแนวนักเรียน นักศึกษาใหม่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
มอบของที่ระลึกให้ประธานในพิธีเปิดโครงการฯ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
ว่าที่ร้อยโทดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ประธานในพิธีเปิดโครงการฯ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
พิธีเปิด อุทยานแห่งชาติสิรินาถ (หาดในยาง)2
วิทยาลัยเทคนิคถลาง
พิธีเปิด อุทยานแห่งชาติสิรินาถ (หาดในยาง)
วิทยาลัยเทคนิคถลาง
พิธีเปิด
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
พิธีเปิด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
พิธีเปิด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
พิธีเปิด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
พิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
พิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
พิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
พิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
พิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ทำพิธีเปิด โดยปลัดอาวุโสอำเภอท่ามะกา (แทนท่านนายอำเภอ)
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
คณะผู้บริหาร อบต. แสนตอ และผู้นำชุมชน ประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
คณะผู้บริหาร คณะครูเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
พิธีกรกล่าวต้อนรับท่านประธานนายอำเภอเกาะสมุย
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย
ว่าที่ร้อยตรีกิตติพ รอดดอน ประธานกล่าวเปิดงาน
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ถาวรประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานกิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานกิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
พิธีเปิด
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
พิธีเปิด
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
พิธีเปิดศูนย์ fix it center
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
พิธีเปิดศูนย์ fix it center
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
นายกเทศมนตรีเมืองสงขลาร่วมเปิดงาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
ประธานพิธีเปิดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสถานศึกษา หน่วยงานต่างๆ
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
พิธีเปิด มอบเครื่องมือ มอบตู้อบเอนกประสงค์
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ภาพกิจกรรมพิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
นายอำเภอให้สัมภาษณ์นักข่าว
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
พิธีเปิดโดยนายเกรียงไกร กิริวรรณา นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
พิธีเปิด
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
พิธีเปิด
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
ประธานโครงการกล่างชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
เตรียมสถานที่ให้พร้อมสำหรับพิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
นายเสกสรร ถนอมกิตติ นายอำเภออู่ทอง ได้ให้เกียรติมาเป็รประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ศูนย์
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
นายโกเมศ โตอินทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fi
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
นายเสกสรร ถนอมกิตติ นายอำเภออู่ทอง ได้ให้เกียรติมาเป็รประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ศูนย์
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชุน (Fix It Center Thailand 4.0 ) วันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชุน (Fix It Center Thailand 4.0 ) วันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
เยี่ยมชมการปฏิบัติงาน
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
ท่านนายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
แขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิด
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fixitcenter
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
ประธานตัดริบบิ้นเปิดงาน
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
แขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
mou
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
พิธีเปิด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
พิธีเปิด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
การดำเนินงาน ศูนย์เทศบาลตำบลท่าสีดา
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
ภาพพิธีเปิดโครงการ
วิทยาลัยการอาชีพแกลง
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ศูนย์ ตำบลดูนสาด
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
เปิดโครงการ ฯ โดยนายวินัย ดินแดง ปลัดอาวุโส
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
ลงทะเบียน
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
ถ่ายภาพร่วมกันในพิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
เข้าร่วมพิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
ผู้บริหาร ครู นักเรียนน ประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
พีธีเปิดโดยนายวิวรรธน์ วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก กล่าวรายงาน
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
พิธีเปิด Fix it Center ปี 2562 โดยพันเอกสุรินทร์ ปรียานุภาพ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายกเป็นประธาน และตรวจเยี่ยมชมกิจกรรมในศศูนย
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
พิธีเปิด Fix it Center ปี 2562 โดยพันเอกสุรินทร์ ปรียานุภาพ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายกเป็นประธาน และตรวจเยี่ยมชมกิจกรรมในศศูนย
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
พิธีเปิดศูนย์ถาวร
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
พิธีเปิดศูนย์ถาวร
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
พิธีเปิดศูนย์ถาวร
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดย นายสาธิต ไกรนรา นายอำเภอย่านตาขาว
วิทยาลัยการอาชีพตรัง
ท่านประธานตัดริบบิ้นเปิดโครงการฯ
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
ท่านประธารกล่าวเปิดงาน
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
พิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคตาก
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างโดยท่านนายอำเภอดอยหล่อ
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
นายยอดชาย พันธุครุฑ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพุมเรียง กดปุ่มเปิดโครงการพร้อมกับคณะครู อาจารย์
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
นายยอดชาย พันธุครุฑ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพุมเรียง เป็นประธานเปิดโครงการศุนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ร่วมพิธีเปิด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
ท่านประธาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
ร่วมพิธีเปิด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
นายสุขสันต์ ณ อุบล ปลัดอาวุโสอำเภอเดชอุดม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Cent
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ถ่ายภาพกับผู้เข้าร่วมพิธีเปิโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ถ่ายภาพกับผู้เข้าร่วมพิธีเปิโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
ทีมช่าง
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
พิธีเปิด
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
พิธีเปิด
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
พิธีเปิดโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
ประธานกล่าวเปิดงานโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
กล่าวรายงานการดำเนินโครงการให้กับประธานในพิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
พิธีเปิดงานโครงการฯ
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
พิธีเปิดงานโครงการฯ
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
ภาพถ่ายหมู่พิธีเปิดงานโครงการฯ
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
นายปรีดี เกตุทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง กล่าวรายงาน
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
พิธีเปิดศูนย์ อบต.ละมอ โดยนายอำเภอนาโยง
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคตราด
พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคตราด
-
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
-
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
-
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
พิธีเปิด
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
พิธีเปิดศูนย์ นายอำเภอวังม่วงได้มาเป็นประธานในพิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
พิธีเปิดโครงการ
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
ถ่ายภาพร่วมกัน
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
ผู้บริหาร บุคลากรและประชาชนร่วมพิธีเปิดโครง
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
ประธานตัดริบบิ้นพิธีเปิด
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
พิธีเปิด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
พิธีเปิด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
พิธีเปิด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ป้ายโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ป้ายโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
พิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
พิธีเปิด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาแกกล่าวรายงาน
วิทยาลัยการอาชีพนาแก
นายอำเภอนาแกเป็นประธานในพิธีเปิด
วิทยาลัยการอาชีพนาแก
พิธีเปิด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
ลงนามความร่วมมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
ภาพพิธีเปิดโครงการ
วิทยาลัยการอาชีพแกลง
ภาพพิธีเปิดโครงการ
วิทยาลัยการอาชีพแกลง
พิธีเปิด
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
พิธีเปิด
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
พิธีเปิด
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
นายวราทิตย์ ด่านวิริยกุล ตัดริบบิ้นในพิธีเปิด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
นายวราทิตย์ ด่านวิริยะกุล นายอำเภอพนม เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ศูนย์ อบต.คอลศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
นายวราทิตย์ ด่านวิริยะกุล นายอำเภอพนม เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ศูนย์ อบต.คอลศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
พิธีปิดโครงการ
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
พิธีปิดโครงการ
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
พิธีปิดโครงการ
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
เปิดศูนย์บริการFixit ตำบลแงง
วิทยาลัยการอาชีพปัว
พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชุน (Fix It Center Thailand 4.0 ) วันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
พิธีเปิดศูนย์เทศบาลตำบลโรงช้าง
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
พิธีเปิดศูนย์เทศบาลตำบลโรงช้าง
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
ประธานเปิดศูนย์
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
วันเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ ศูนย์ตำบลโคกมั่งงอย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
มอบเครื่องมือประจำศูนย์
วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม
พิธีเปิดโครงการ
วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม
คณะทำงานปฏิบัติการศูนย์ซ่อมสร้าง
วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม
พิธีเปิดโครงการ
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
พิธีเปิดโครงการ
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
พิธีเปิดโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
ท่านนายอำเภอพยุห์เป็นประธานเปิดโครงการ
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
ทีมปฎิบัติงาน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
ทีมปฎิบัติงาน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
บรรยายให้ความรู้กับประชาชนในหมู่บ้าน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
บรรยายให้ความรู้กับประชาชนในหมู่บ้าน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
พิธีเปิด Fix it center ณ โรงเรียนบ้านแวนโค้ง
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
ทีมปฎิบัติงาน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
พิธีเปิด Fix it center ณ โรงเรียนบ้านแวนโค้ง
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
พิธีเปิด Fix it center ณ โรงเรียนบ้านแวนโค้ง
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
พิธีเปิด Fix it center ณ โรงเรียนบ้านแวนโค้ง
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
พิธีเปิด Fix it center ณ โรงเรียนบ้านแวนโค้ง
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
พิธีเปิด Fix it center ณ โรงเรียนบ้านแวนโค้ง
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
คณะดำเนินงานถ่ายภาพร่วมกันในพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ประชาชน คณะดำเนินงานในพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
พิธีการเปิดศูนย์พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center THAILAND 4.0) ปีงบประมาณ 2562
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
ปลัดตำบลร่มเกล้า ประธานในพิธีเปิดถ่ายภาพร่วมกับนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย
ภาพพิธีเปิดศูนย์
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
ภาพพิธีเปิดศูนย์
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
พิธีเปิดงาน
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ ประธานพิธีกล่าวเปิดโครงการ Fix it Center
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
นายกเทศมนตรีผู้บริหารวิทยาลัยถ่ายร่วมกัน
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
นายคำตัน ม่วงเพชร นายกเทศมนตีร เทศบาลตำบลห้วยหลัว กล่าวเปิดโครงการ
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
นายวิชา อาญาเมือง ผู้อำนวยการกล่าวรายงานโครงการ
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
พิธีเปิด
วิทยาลัยการอาชีพเบตง
พิธีเปิด
วิทยาลัยการอาชีพเบตง
เปิดศูนย์โดยท่านนายอำเภอจังหวัดร้อยเอ็ด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
พิธีเปิดศูนย์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
พิธีเปิด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
ภาพกิจกรรมเปิดศูนย์
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
ภาพกิจกรรมเปิดศูนย์
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
ภาพกิจกรรมเปิดศูนย์
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
นายสิทธิศักดิ์ แย้มพรายภิรมย์ นายอำเภอด่านช้าง ประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
พิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
พิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
พิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
พิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
ทีมงานศูนย์ซ่อมสร้างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
กล่าวรายงานพิธีเปิดโดย นายถาวร ทิพวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
พิธีเปิดโครงการ Fix it center
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ปี 2562
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) บ้านท่าแตง
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) บ้านท่าแตง
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) บ้านท่าแตง
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงาน
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
ประธานและแขกผู้มีเกียรติร่วมถ่ายภาพในพิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
การเซ็นต์มอบเครื่องมือช่างประจำศูนย์ อบต.จอมศรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
มอบของที่ระลึกให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัวเสือ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
พิธีเปิด
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
พิธีเปิด
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
พิธีเปิด
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
พิธีเปิด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
เปิดงาน Fix it center แม่อาย
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
เปิดงาน Fix it center แม่อาย
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
เปิดงาน Fix it center แม่อาย
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
พิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
นายรุ่งโรจน์ ไชยชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย กล่าวรายงานทานประธานในพิธีเปิดโครงการฯ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
กลุ่มผู้เรียนอาชีพในด้านการสร้างอาชีพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
ปลัดอาวุโส ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
การให้บริการสอน 108 อาชีพ สาขาการบัญชี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
การให้บริการสอน 108 อาชีพ สาขาการโรงแรมและบริการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
การให้บริการสอน 108 อาชีพ สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
การให้บริการสอน 108 อาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
การให้บริการสอน 108 อาชีพ สาขาสารสนเทศน์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
การให้บริการสอน 108 อาชีพ สาขาการตลาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
การให้บริการสอน 108 อาชีพ สาขาการท่องเที่ยว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
การให้บริกาารซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
มอบเครื่องมือศูนย์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
พิธีเปิด อบต.โคกกลอย 2
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
พิธีเปิด อบต.โคกกลอย 1
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
พิธีเปิด อบต.ท่าอยู่ 2
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
พิธีเปิด อบต.ท่าอยู่ 1
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
พิธีเปิด
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
พิธีเปิด
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
พิธีเปิด
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร และเทศบาลตำบลหนองลาด รวามถ่ายรูปในพิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ถ่ายภาพรวม
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
นายอำเภอกล่าวเปิดโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร และเทศบาลตำบลหนองลาด รวมลงนาม
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
นายอำเภอนาคูตัดริบบิ้นในพิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ นายอำเภอเมืองสกลนคร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ณ เทศบาลตำบลหนองหิน
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
นายปัญญา ซื่อสัตย์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กล่าวเปิดเงาน
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ป้ายพิธีเปิดและประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
ประธานกล่าวเปิดศูนย์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
หัวหน้าศูนย์กล่าวรายงาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ประธานพิธีเปิดตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
พิธีเปิดโครงการ fix it center ศูนย์2 ณ วัดชลประทานห้วฝาย
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน(กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ) และคณะผู้บริหาร ครู บุคล
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
นายเอกสิทธิ์ สอนศิริ ปลัดอาวุโสอำเภอศรีเมืองใหม่ เป็นประธานเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER)
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
พิธีกร
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
คณะอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
คณะบริหาร และครูวิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
พิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
พิธีเปิดโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ภาพพิธีเปิดงานศูนย์ซ่อมสร้าง
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ประธานเปิดงาน
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
นายอาคม แย้มนวล นายอำเภอลานสักเป็นประธานพิธีเปิด ศูนย์ซ่อมสร้าง Fix it Center ศูนย์ระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี พร้อมถ่ายรูปร่วมกับประชาชน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
กล่าวรายงานโดย นายสุคนธ์ นาเมืองรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
เปิดงานโดยนายเศรษฐา เณรสุวรรณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
พีธีเปิดโครงการ Fix ti center ประจำปี 2562
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
พีธีเปิดโครงการ Fix ti center ประจำปี 2562
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
พีธีเปิดโครงการ Fix ti center ประจำปี 2562
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
พีธีเปิดโครงการ Fix ti center ประจำปี 2562
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
พิธีเปิด โดยนายอำเภอหนองขาหย่าง
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
พิธีเปิด โดยนายอำเภอหนองขาหย่าง
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ท่านนักรบ ณ ถลาง นายอำเภอเมืองชุมพร เป็นประธษนพิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
ป้ายพิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) เทศบาลตำบลบางลึก
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
พิธีเปิด ประธานในพิธีโดยนายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายเจนเจตน์ เจนนาวิน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
นายธาริน เหมวิเชียร รองผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ มอบของที่ระลึกให้แก่ นายวิโรจน์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอท่าแซะในการเปิดงานโครงการ fit it center
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
นายวิโรจน์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอท่าแซะกล่าวเปิดงาน โครงการ fix it center
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
ภารกิจหลักสูตรระยะสั้น โบว์ติดผมจากริบบิ้น
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
ภารกิจหลักสูตรระยะสั้น โบว์ติดผมจากริบบิ้น
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
ภารกิจหลักสูตรระยะสั้น โบว์ติดผมจากริบบิ้น
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
ภารกิจหลักสูตรระยะสั้น ดอกไม้จากกระดาษ
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
ภารกิจหลักสูตรระยะสั้น ดอกไม้จากกระดาษ
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
ภารกิจหลักสูตรระยะสั้น ดอกไม้จากกระดาษ
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
นายวิโรจน์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอท่าแซะเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ fix it center
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
ป้ายประชาสัมพันธ์พิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
ภาพผู้เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
พิธีเปิดศูนย์โดยท่านนายอำเภอหนองเสือ
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
พิธีเปิดศูนย์โดยท่านนายอำเภอหนองเสือ
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
พิธีเปิดศูนย์โดยท่านนายอำเภอหนองเสือ
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
พิธีเปิดศูนย์โดยท่านนายอำเภอหนองเสือ
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
ผู้อำนวยการบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดและตรวจเยี่ยมศูนย์
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
พิธีเปิดศูนย์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
พิธีเปิดโครงการฯ
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
พิธีเปิดงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ศุนย์ชุมชนหนองใหญ่ โดยมีนายประกิจ โรจนดิลก นายอำเภอ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
พิธีเปิด
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
พิธีเปิด
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
พิธีเปิดศูนย์
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
นายสุชาติ จินดาแจ้ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี กล่าวรายงานพิธีเปิดศูนย์ Fix it Center ศูนย์ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ณ โรงเรียนบ้านห้วยเปล
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
นายอาคม แย้มนวล นายอำเภอลานสักเป็นประธานพิธีเปิด ศูนย์ซ่อมสร้าง Fix it Center ศูนย์ระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
พิธีเปิดโครงการ
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
พิธีเปิดโครงการ
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างตำบลบึงพระ
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างตำบลบึงพระ
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างตำบลบึงพระ
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
พิธีเปิด
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร
พิธีเปิด
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร
นายจรัสเล่ห์ เล่ห์สิงห์ เป็นประธานเปิดพิธีศูนย์ซ่อมสร้าง (Fix it Center) ณ ตำบลป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
นายจรัสเล่ห์ เล่ห์สิงห์ เป็นประธานเปิดพิธีศูนย์ซ่อมสร้าง (Fix it Center) ณ ตำบลป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
ถ่ายภาพร่วมกับทีมช่างซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
นายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอธวัชบุรี ร่วมกับคณะผู้บริหาร
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
ภาพพิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
ประชาชนในเขตพื้นที่ร่วมถ่ายภาพในพิธีเปิด
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
ผู้บริหาร คณะครูและเจ้าหน้าร่วมเข้าพิธีเปิด ศูนย์ โครงการ (Fix it center)
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
ถ่ายภาพร่วมกัน
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
นายสุพจน์ อุดมจริยคุณ เป็นประธานพิธีเปิด
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
พิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ปีงบประมาณ 2562 โดยท่านนายอำเภอภูหลวง อ.ภูหลวง จ.เลย
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
พิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ปีงบประมาณ 2562 โดยท่านนายอำเภอภูหลวง อ.ภูหลวง จ.เลย
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
พิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ปีงบประมาณ 2562 โดยท่านนายอำเภอภูหลวง อ.ภูหลวง จ.เลย
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
การบันทึกภาพร่วมกัน ในพิธีเปิดศูนย์ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
ภาพพิธีเปิดศูนย์ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
ภาพพิธีเปิดศูนย์ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
ภาพพิธีเปิด โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกะชาย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
ภาพพิธีเปิดโครงการฯ
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
ท่านรองโกวิทย์ ส่องสี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มอบของที่ระลึก
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 2,ผู้บังคับบัชชาหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน,รองประธานชุมชนวานิชไมตรี,และชาวชุมชนวานิชไมตรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโ
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
ภาพพิธีเปิดโครงการฯ ทีมงาน
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
ภาพพิธีเปิดโครงการฯ ท่านรองผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์เป็นประธานในพิธีเปิด
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
แขกผู้มีเกียรติ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ภาพพิธีเปิด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
ภาพพิธีเปิด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
ภาพการกล่าวรายงานพิธีเปิด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
ภาพพิธีเปิดโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกะหาด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
คณะผู้บริหารและครูเข้าร่วมพิธีเปิด
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
แม่บ้านร่วมถ่ายภาพ
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
รองประวัติ ไทยเกิด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
ปลัดอาวุโสอำเภอเวียงสระ
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
ปลัดอาวุโสอำเภอเวียงสระ
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
วันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอบันนังสตา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
วันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอบันนังสตา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
วันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอบันนังสตา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
วันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอบันนังสตา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
พิธีเปิด3
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
พิธีเปิด2
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
พิธีเปิด1
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนวิทยาลัยเทคนิคน่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
การเซ็นสัญญา MOU ร่วมกันของสถานศึกษาและเทศบาลตำบลเชียงเพ็ง
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
พิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
พิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
พิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
พิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
บริการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
พิธีเปิดโครงการFix it center
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
พิธีเปิดโครงการFix it center โรงเรียนบ้านมดตะนอย
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
พิธีเปิดโครงการFix it center
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
พิธีเปิดโครงการFix it center
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
พิธีเปิดโครงการFix it center โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
พิธีเปิดโครงการฯ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
พิธีเปิดโครงการฯ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
พิธีเปิดพิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ท่านสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
เปิดศูนย์Fix it Center
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
เปิดศูนย์Fix it Center
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ถ่ายภาพร่วมกับประธาน
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ประธานกล่าวพิธีเปิด
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
นายอำเภอมหาราช เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนของวิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
เปิดศูนย์Fix it Center แบบถาวร
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
เปิดศูนย์ ณ เทศบาลตำบลดอนทราย
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
พิธีเปิดศูนย์บริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน[Fix it Center]แบบถาวรประจำจังหวัดวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
พิธีเปิดศูนย์บริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน[Fix it Center]แบบถาวรประจำจังหวัดวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
พิธีเปิดศูนย์บริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน[Fix it Center]วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
พิธีเปิด Fix it
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
พิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง กล่าวรายงานต่อท่านนา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
พิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง กล่าวรายงานต่อท่านนา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
พิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง กล่าวรายงานต่อท่านนา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) กล่าวรายงาน
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) กล่าวรายงาน
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
พิธีเปิด ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center 2562
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
พิธีเปิด ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center 2562
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
พิธีเปิด ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center 2562
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า และผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสรางเพื่อชุมชน โดย ท่านชัยยุทธ หุ่นเจริญ ปลัดอาวุโส อำเภอนครชัยศรี
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
พิธีเปิดศูนย์ฯ
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน
เปิดศูนย์
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
พิธีเปิดศูนย์
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
พิธีเปิดศูนย์
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ถ่ายภาพร่วมกัน
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
ผุู้นำท้องถิ่นให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
ืดำเนินงาน
วิทยาลัยเทคนิคตาก
ประชาชนร่วมงาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
นายวิรัตน์ สินสาย นายอำเภอบางไทร เป็นประธานในพิธีเปิด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
พิธีเปิดการอบรมฯ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
พิธีเปิดศูนย์ฯ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
พิธีเปิด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
พิธีเปิด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
พิธีเปิด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
พิธีเปิดช่วยเหลือน้ำท่วม
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
รวมถ่ายภาพร่วมกัน
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อน
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
เปิดศูนย์บริการ
วิทยาลัยเทคนิคสิชล
พิธีเปิดโครงการFix it center
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
พิธีเปิด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
พิธีเปิด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
นายเดโชวัต ทักคุ้ม เปิดพิธีโครงการ fix it
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
พิธีเปิดโครงการ fix it center ณ เทศบาลตำบลแม่กุ
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด