ข้อมูลรูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ

สร้างห้องตัดผม
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
สอนปักสะดึงอักษร
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
ภาพรวมการให้บริการประชาชน
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
เครื่องมือ
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
ไหว้พระ ก่อนปฏิบัติงาน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน บ้านบึงฉิม ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประชาชนมาซ่อม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ท่านผู้อำนวยการพร้อมด้วยครูและนักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ส่งมอบเครื่องวิดน้ำให้กับประชาชนที่นำสิ่งของมาใช้บริการ
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย
ภาพผู้เข้ารับการอบรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าบุญมี
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
บริเวณด้านหน้าศูนย์ อบต.สวนหลวง
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
เตรียมจัดส่งข้างกล่องไปยังศูนย์อบยพฯ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
เตรียมจัดส่งข้างกล่องไปยังศูนย์อบยพฯ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
ครู นักเรียน นักศึกษา ช่วยแพคอาหารกล่อง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
บรรจุข้าวกล่อง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
ประกอบอาหารกล่อง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
เตรียมทำอาหารกล่อง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
เตรียมทำอาหารกล่อง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
กิจกรรม BIKE อุ่นไอรัก นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
กิจกรรม BIKE อุ่นไอรัก นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
สถานที่ช่วยเหลือ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
จุดรับลงทะเบียน
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด