สรุปผลการดำเนินงาน 

สรุปผล ข้อมูลอบรมพัฒนา

ทีมงานบริการอบรมพัฒนา จำนวน/คน
ครูอาจารย์ 36 คน
นักเรียนนักศึกษา 63 คน
ช่างชุมชน 8 คน
เจ้าหน้าที่ 9 คน
ฝ่ายบริหาร 11 คน
รวมทั้งหมด 127 คน
จำนวนพัฒนาอาชีพ 29 ผลิตภัณฑ์
ผู้พัฒนาอาชีพ 1,080 ครั้ง
ประชาชนรับบริการ 730 คน

ลำดับที่ พัฒนา รายการ
1 การทำเว๊บไซต์ (WEB SITE) ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ 4
2 กระเป๋าลดโลกร้อน 2
3 ขนมต้ม 1
4 น้ำหมักชีวภาพ 1
5 พวงกุญแจ 1
6 การจับจีบผ้าและประดับตกแต่งสถานที่ 1
7 กล้วยเส้น 1
8 กะปิ 1
9 กระเป๋าถือสตรีจากเสื่อ ผ้าทอ 1
10 การทำยาหม่องและยาดมสมุนไพร 1
11 น้ำมันนวดมังคุด 1
12 พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์การทำกระเป๋า 1
13 น้ำยาล้างจาน (Multi purpose liquid) 1
14 การทำขนมทองพับรสต่าง ๆ 1
15 ขนมถั่วแปบ 1
16 ลูกชิ้นนวลจันทร์ 1
17 การทำย่าม 1
18 พัฒนาต่อยอดการแปรรูปสาหร่าย 1
19 ข้าวเกรียบกล้วย 1
20 การประดิษฐ์ของที่ระลึกบายศรีจิ๋วจากผ้า 1
21 การถักกระเป๋าจากเส้นพลาสติก 1
22 การแปรรูปจักสานจากไม้ใผ่ 1
23 ออกแบบผลิตภัณฑ์หมี่กรอบและน้ำพริกเผา 1
24 ขนมจีบ 1
25 หมวกจากเสื่อ ผ้าทอ 1
26 การประดิษฐ์ของชำร่วยจาการร้อยลูกปัด 1
27 สาคูไส้หมู 1
28 ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง 1
29 จัดช่อดอกไม้ 1
รวมทั้งหมด 33