สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น

แสดงข้อมูลตามวันที่

ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ

ลำดับที่ วันที่ออกบริการ
1 2 เม.ย. 2562
2 1 เม.ย. 2562
3 30 มี.ค. 2562
4 27 มี.ค. 2562
5 26 มี.ค. 2562
6 25 มี.ค. 2562
7 18 มี.ค. 2562
8 15 มี.ค. 2562
9 11 มี.ค. 2562
10 13 ก.พ. 2562
11 12 ก.พ. 2562
12 11 ก.พ. 2562
13 10 ก.พ. 2562
14 9 ก.พ. 2562
15 8 ก.พ. 2562
16 7 ก.พ. 2562
17 6 ก.พ. 2562
18 5 ก.พ. 2562
19 4 ก.พ. 2562
20 2 ก.พ. 2562
จำนวน 20 วัน

ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ

ลำดับที่ วันที่ออกบริการ
1 13 ธ.ค. 2562
2 3 พ.ค. 2562
3 10 เม.ย. 2562
4 4 เม.ย. 2562
5 2 เม.ย. 2562
6 27 มี.ค. 2562
7 25 มี.ค. 2562
8 23 มี.ค. 2562
9 22 มี.ค. 2562
10 21 มี.ค. 2562
11 20 มี.ค. 2562
12 19 มี.ค. 2562
13 18 มี.ค. 2562
14 15 มี.ค. 2562
15 14 มี.ค. 2562
16 13 มี.ค. 2562
17 12 มี.ค. 2562
18 11 มี.ค. 2562
19 8 มี.ค. 2562
20 7 มี.ค. 2562
21 6 มี.ค. 2562
22 5 มี.ค. 2562
23 4 มี.ค. 2562
24 2 มี.ค. 2562
25 1 มี.ค. 2562
26 28 ก.พ. 2562
27 27 ก.พ. 2562
28 26 ก.พ. 2562
29 25 ก.พ. 2562
30 24 ก.พ. 2562
31 23 ก.พ. 2562
32 22 ก.พ. 2562
33 21 ก.พ. 2562
34 20 ก.พ. 2562
35 19 ก.พ. 2562
36 18 ก.พ. 2562
37 17 ก.พ. 2562
38 16 ก.พ. 2562
39 15 ก.พ. 2562
40 14 ก.พ. 2562
41 13 ก.พ. 2562
42 12 ก.พ. 2562
43 11 ก.พ. 2562
44 10 ก.พ. 2562
45 9 ก.พ. 2562
46 8 ก.พ. 2562
47 7 ก.พ. 2562
48 6 ก.พ. 2562
49 5 ก.พ. 2562
50 4 ก.พ. 2562
51 1 ก.พ. 2562
จำนวน 51 วัน

ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง