สรุปผลการดำเนินงาน อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น

แสดงข้อมูลตามวันที่

ภารกิจให้บริการด้านยานพาหนะ

ลำดับที่ วันที่ออกบริการ
1 13 ก.พ. 2562
2 12 ก.พ. 2562
3 11 ก.พ. 2562
4 10 ก.พ. 2562
5 9 ก.พ. 2562
6 8 ก.พ. 2562
7 7 ก.พ. 2562
8 6 ก.พ. 2562
9 5 ก.พ. 2562
10 4 ก.พ. 2562
11 2 ก.พ. 2562
จำนวน 11 วัน

ภารกิจติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ

ลำดับที่ วันที่ออกบริการ
1 15 ก.พ. 2562
2 14 ก.พ. 2562
3 13 ก.พ. 2562
4 12 ก.พ. 2562
5 11 ก.พ. 2562
6 9 ก.พ. 2562
7 8 ก.พ. 2562
8 7 ก.พ. 2562
9 6 ก.พ. 2562
10 5 ก.พ. 2562
11 4 ก.พ. 2562
จำนวน 11 วัน

ภารกิจแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง